آزمایش آنلاین

درخواست نمونه گیری در منزل شما

با پر کردن فرم جهت نمونه گیری به محل سکونت شما خواهیم آمد.

آزمایشگاه را به خانه ببرicon

آزمایشگاه ها

icon

شنوایی سنجی

icon

بینایی سنجی

download application

دانلود اپلیکیشن موبایل آزمایش آنلاین

در هر زمان، در هر مکان، همراه شما هستیم.

بهترین آزمایشگاه ها را به آسانی جست و جو و انتخاب کنید.

با امنیت کامل و خیالی آسوده انتخاب کنید.