مشاوره آنلاین با پزشک اطفال

 • نوشته شده توسط فاطمه مهربان
 • 19 / 02 / 1401

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

متخصصان اطفال، پزشکان آموزش دیده ویژه‌ای هستند که با نوزادان، کودکان و نوجوانان در ارتباط هستند. کودکان با رشد سریع تغییرات فیزیکی، عاطفی و رفتاری را تجربه می‌کنند. کودکان و نوجوانان همچنین نیازهای پزشکی منحصر به فردی دارند که ممکن است خارج از تخصص پزشکانی باشد که عمدتا بزرگسالان را درمان می‌کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد پزشک اطفال آنلاین، از جمله کارهایی که انجام می‌دهد و افرادی را که درمان می‌کند به خواندن ادامه دهید.

پزشک اطفال آنلاین چیست؟

متخصص اطفال پزشکی است که بر سلامت نوزادان، کودکان، نوجوانان و جوانان تمرکز دارد. مراقبت از کودکان از بدو تولد شروع می‌شود و تا 21 سالگی یا بیشتر طول می‌کشد. متخصصان اطفال مسائل جسمی، رفتاری و رشدی که بر کودکان تأثیر می‌گذارند را پیشگیری، تشخیص و مدیریت می‌کنند. برخی از متخصصان اطفال به صورت عمومی کار می‌کنند. برخی دیگر در درمان کودکان با شرایط خاص تخصص دارند. به بیان ساده‌تر، دارای تخصص در رشته های مختلف اطفال مانند مغز و اعصاب، گوارش و… هستند. پزشک اطفال آنلاین با توجه به تخصص و مشکل فرزند شما قادر است از طریق تماس تلفنی و همچنین به صورت آنلاین (تماس تصویری) با شما ارتباط برقرار کرده و شما را برای برطرف کردن مشکل فرزند دلبندتان راهنمایی کند.

 

پزشک اطفال آنلاین دقیقا چه می‌کند؟

پزشکان اطفال دارای مسئولیت‌های گسترده‌ای هستند. آنها همه کارها را از انجام معاینات خوب نوزاد تا مدیریت بیماری‌های مزمن انجام می‌دهند. پزشک اطفال آنلاین طیف متنوعی از خدمات مرتبط با سلامت را ارائه می‌دهد. همچنین مراقبت‌های پیشگیرانه و همچنین تشخیص و درمان عفونت‌ها، جراحات و بیماری‌ها را انجام می دهند. پزشک اطفال در صورتی که به منزل شما اعزام شود، معمولاً اقدامات زیر را انجام می‌دهند:

 • معاینات فیزیکی
 • تزریق واکسن
 • درمان جراحات از جمله شکستگی و دررفتگی
 • ارزیابی رشد فیزیکی، عاطفی و اجتماعی کودک
 • تجویز داروهایی مانند مسکن‌ها و آنتی بیوتیک‌ها
 • ارائه توصیه‌های بهداشتی عمومی
 • تشخیص و درمان بیماری‌های مختلف
 • در صورت نیاز، ارتباط خانواده‌ها با سایر متخصصان

پزشک اطفال آنلاین نیز قادر است با توجه به علائم و به طور کلی اطلاعاتی که به آنها گزارش می‌شوند، راه و روش‌های درمانی بسیاری را به والدین ارائه دهند. پزشک اطفال آنلاین آموزش‌های بسیار زیادی در مورد درمان‌ها و روش‌های تشخیصی خاص دریافت می‌کنند.

چه زمانی باید با پزشک اطفال آنلاین صحبت کرد؟

والدین و افرادی که از کودکان مراقبت می‌کنند، می‌توانند برای بررسی نتایج ویزیت‌های دوره‌ای کودک خود با پزشک اطفال آنلاین صحبت کنند. ملاقات آنلاین با پزشک اطفال فرصتی برای والدین و مراقبان است تا هر سوالی را که ممکن است در مورد سلامت فرزندشان داشته باشند، بپرسند. همچنین، تخمین زده می‌شود که از هر 6 کودک بین 3 تا 17 سال، 1 نفر حداقل به مشکل در رشد یا رفتار دچار است. شناسایی زودهنگام و درمان می‌تواند منجر به نتایج بلندمدت بهتری برای کودکان خردسال شود. بنابراین، مهم است که این جلسات آنلاین با پزشک و متخصص اطفال جدی گرفته شود.

 

 

در طول مشاوره آنلاین با پزشک اطفال، وی رشد فیزیکی و عاطفی کودک را ارزیابی می‌کند. آنها همچنین ممکن است در مورد غذا خوردن، خوابیدن و عادات اجتماعی کودک از والدین سوال بپرسند. پزشکان اطفال آنلاین می‌تواند در صورت داشتن علائمی که نشان دهنده مشکل جسمی یا رفتاری کودک باشد، به والدین و مربیان اطلاع دهد. به طور کلی، توصیه می‌شود که والدین یا مراقبان در طول سال بارها و بارها از جلسات آنلاین با پزشک اطفال استفاده کنند و کودک نیز پزشک را ملاقات کند. کودکان بین 1 تا 2 سال باید هر 3 تا 6 ماه یک بار با پزشک اطفال ملاقات آنلاین داشته باشند. برای برقراری ارتباط با پزشک اطفال آنلاین می‌توانید با ما تماس بگیرید و یا به صورت آنلاین و از طریق سایت برای رزرو وقت اقدامات لازم را انجام دهید. در نهایت، در زمان تعیین شده از سمت شما و همچنین با توجه به مشکل کودکتان با متخصص اطفال واجد شرایط به صورت تماس صوتی و یا تصویری صحبت خواهید کرد.

والدین یا مراقبانی که دائماً در مورد سلامت فرزندشان نگرانی دارند، باید با پزشک اطفال آنلاین نیز تماس بگیرند و با او صحبت کنند. به خصوص در شرایطی که به تنهایی قادر به مدیریت آن نیستید. اگر کودک تب 40 درجه سانتیگراد یا بیشتر دارد، یا اگر تب با تشنج در کودکان، گیجی، گریه مداوم یا مشکل تنفسی همراه باشد، باید به اورژانس مراجعه کنید. اگر دمای بدن یک نوزاد کوچکتر از 2 ماه در مقعد 38 درجه سانتیگراد است، با اورژانس تماس بگیرید. هر والدینی که فکر می‌کنند فرزندشان دچار یک مورد اورژانس پزشکی است باید به نزدیک‌ترین اورژانس مراجعه کند.

 

 

تحصیلات و صلاحیت‌های پزشک اطفال آزمایش آنلاین

آزمایش آنلاین برای جذب نیروهای متخصص خود به موارد اشاره شده در ادامه توجه ویژه دارد. پزشکان اطفال قبل از شروع درمان کودکان باید آموزش و تحصیلات گسترده‌ای داشته باشند و دارای مجوز باشند. همچنین، باید پس از پایان تحصیلات پزشکی یک برنامه رزیدنتی 3 ساله در رشته اطفال را تکمیل کنند.

برخی از پزشکان اطفال پس از پایان دوره رزیدنتی، مراقبت‌های عمومی خود را شروع می‌کنند، در حالی که برخی دیگر وارد برنامه‌های فلوشیپ می‌شوند که در آن آموزش‌های اضافی در زمینه فوق تخصص‌های کودکان را دریافت می‌کنند. پزشکان اطفال قبل از شروع کار باید مجوز دولتی دریافت کنند. اکثر متخصصان اطفال تیم ما یک قدم جلوتر رفته و گواهینامه هیئت مدیره را دریافت می‌کنند. متخصصان اطفال دارای گواهی هیئت مدیره در طول دوران حرفه‌ای خود تحت آموزش حرفه‌ای مستمر قرار می‌گیرند.

چرا کودکان باید با پزشک اطفال آنلاین صحبت کنند؟

مشاوره آنلاین با پزشک اطفال برای سلامت و تندرستی کودک مهم است. در این قرار ملاقات‌های آنلاین که به صورت تماس صوتی و یا تصویری صورت می‌گیرند، پزشک اطفال سلامت کلی جسمی و عاطفی کودک شما را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. آنها مطمئن می‌شوند که رشد کودک شما در مسیر درستی قرار دارد. متخصص اطفال کودک شما همچنین واکسن‌های لازم برای کودک را به شما توصیه می‌کنند. شما نیز باید در انجام اقدامات لازم برای تزریق واکسن‌ها کوشا باشید تا از فرزندتان در برابر عفونت محافظت شود. در این ویزیت‌های آنلاین، شما این فرصت را خواهید داشت که با پزشک اطفال فرزندتان در مورد هر گونه نگرانی که ممکن است در مورد سلامت فرزندتان داشته باشید، صحبت کنید.

چگونه پزشک اطفال آنلاین ماهری را پیدا کنیم؟

تصمیم گیری در مورد این موضوع که آیا پزشک اطفال انتخابی شما گزینه خوبی برای مشورت در خصوص شرایط کودکتان است یا خیر تا حدودی دشوار است. به ویژه اگر بخواهید قبل از قرار ملاقات آنلاین با وی به این سوال پاسخ دهید. بهترین راه حل برای یافتن یک پزشک اطفال آنلاین این است که پس از برقرارای ارتباط آنلاین (تماس تصویری یا صوتی) سوالات زیر را از خود بپرسید تا به شما در انتخاب بهترین پزشک اطفال برای فرزندتان کمک کند:

 • آیا متخصص اطفال به راحتی قادر به ارتباط برقرار کردن است؟
 • آیا تلاش کرد و اطمینان حاصل کردن که تمام سؤالات شما پاسخ داده شود؟
 • آیا احساس می‌کنید که آنها به فرزند شما و برطرف کردن مشکلات او علاقمند است و احساس مسئولیت می‌کند؟

 

تیم متخصصین و پزشکان اطفال آزمایش آنلاین به صورت مداوم در حال بررسی تمامی راه‌های جذاب برای برقراری ارتباط راحت با کودکان و همچنین به روز رسانی علم و مهارت است. زیرا ارتباط میان پزشک و کودک بسیار حائز اهمیت است و ضروری است که کودک در هنگام صحبت با پزشک اطفال به صورت آنلاین دچار خجالت، استرس و دلهره نشود تا این جلسات به صورت مداوم و طبق برنامه پیش بروند و نتیجه موردنظر حاصل شود. بنابراین، بدون هیچگونه نگرانی با ما تماس بگیرید و یا جلسات آنلاین کودک خود با پزشک اطفال را رزرو کنید.

پزشک اطفال آنلاین؛ جمع‌بندی

پزشکان اطفال می‌توانند به عنوان پزشک مراقبت‌های اولیه کار کنند یا در درمان کودکان در محدوده‌های سنی خاص یا با شرایط خاص تخصص داشته باشند. والدین و مراقبان بهتر است به صورت مکرر شرایط لازم را برای کودک خود محیا کنند تا با پزشک اطفال به صورت آنلاین صحبت کنند و از نظر رشد رفتاری و عاطفی و سایر موارد مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیرند. برای دریافت این خدمت تنها کافیست با ما تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *