بوتاکس ابرو | بهترین برند بوتاکس + هزینه

 • نوشته شده توسط فاطمه مهربان
 • 05 / 04 / 1401

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

چه احساسی بدتر از این که با افزایش سن دیگر شادابی گذشته را در خود نمی‌بینیم؟ رسیدگی کردن به ظاهر خود ، بدون عمل های دردناک هم انجام پذیر است اما چرا و از چه سنی باید شروع به تغییرات و رسیدگی های خاص به خود باشیم؟

از وقتی که انسان چشم به جهان می گشاید اعصابی که در صورت وجود دارد باعث تحرک ماهیچه و عضلات کناری چشم و دهان و لب می شوند و با تحرک این ماهیچه ها در زمان غذا خوردن ، تفکر و حتی استراحت اخم بر صورت ظاهر می شود و انقباض هایی روی صورت شکل می گیرد .

در طول زندگی این عضلات همواره در حرکت هستند و به مرور زمان باعث پیدا شدن چین و چروک هایی در صورت در کنار اعضایی مانند دهان ، چشم و لب می شود و زمانی که این خطوط در صورت ایجاد و نمایان شوند از بین نمی روند بلکه عمیق تر و ماندگارتر می‌شوند .

بوتاکس برای درمان چروک صورت مانند ابرو و اطراف آن استفاده می شود و از افتادگی پلک در سنین بالاتر جلوگیری می‌کند.

 

مطمئنا داشتن زیبایی در همه انسان ها مهم است به خصوص خانم ها که حساسیت بیشتری نسبت به ظاهر خود دارند ، با بالا رفتن سن افتادگی پلک باعث پایین کشیده شدن ابرو خواهد شد و در این صورت چشم ها خسته و ناراحت به نظر خواهند رسید . با بوتاکس از پیدایش این مشکل در امان هستید و با صورتی صاف و بدون چین و چروک زیبایی صورت خود را حفظ کنید، البته اگر بعد از افتادن چین و چروک ها به فکر درمان باشید با روش های پیچیده تری رو به رو خواهید بود .

نحوه ی انجام بوتاکس ابرو

ابتدا مکانیزم عمل بوتاکس را توضیح می دهیم ، بوتاکس موجب متوقف یا ضعیف کردن حرکت آن دسته از ماهیچه هایی که باعث چروک پوست می شوند را انجام می دهد .

در بوتاکس لیفت ابرو صورت می گیرد و خطوط اخم بین ابروها نیز از بین می روند و ابروها را به سمت بالا می‌برد. بوتاکس ماهیچه های زیر پوست را آرام می کند تا پوست کشیده و صاف شود و باعث می شود که در پیشانی ماهیچه در حال استراحت بین دو ابرو را بالا بکشد و در نهایت ابرو نیز به سمت بالا کشیده شود و مقداری بوتاکس هم به انتهای ابرو تزریق می شود تا ماهیچه های آن اطراف هم استراحت کند و در نهایت عضلات پیشانی را به بالا حرکت می دهد .

دو عضله فرونتالیس پیشانی را به بالا می کشند در صورتی که عضلات دور چشم و بین دو ابرو ، ابرو را به پایین می کشد و باعث چروک بین دو ابرو می شود .

هنگامی که بوتاکس به بالا یا اطراف عضله حلقوی چشم یا اطراف دور چشم تزریق می شود ، باعث شل شدن عضله می شود و  قسمت خارجی پیشانی را به پایین نمی کشد و باعث بالا رفتن پوست پیشانی و کاهش چین و چروک می شود. در واقع با بیشتر شدن حرکات ماهیچه ها ی اطراف پلک و ابرو ، افتادگی پلک و ابرو سریع تر می شود، بوتاکس می تواند این روند را به تعویق بیاندازد و طراوت ، صافی و شادابی پوست را تا حدودی بازگرداند.

وجود کلاژن در لایه های زیرین پوست موجب قوی‌تر شدن و استحکام بیشتر و جوان شدن پوست می شود و با بالا رفتن سن در لایه های عمیق پوست کلاژن ها کمتر می شوند . یعنی با کمتر شدن کلاژن ها چین و چروک پوست بیشتر می شود و شادابی و طراوت خود را از دست خواهد داد.

مراقبت های بعد از بوتاکس ابرو

 • بعد از تزریق بوتاکس به مدت 24 ساعت از فعالیت های شدید مانند ورزش های سنگین ، قرار گرفتن در مقابل گرمای شدید یا سرمای شدید بپرهیزید .
 • به هیچ عنوان ناحیه ای که تزریق نموده اید را لمس نکرده و ماساژ ندهید و فشاری به آن وارد نکنید تا مواد تزریق شده جا به جا نشوند .
 • روی صورت ( قسمت بوتاکس شده ) نخوابید و سرتان را با زاویه 45 درجه قرار دهید .
 • از کمپرس یخ برای جلوگیری از کبودی و ورم ناحیه استفاده نمایید .
 • تا 24 ساعت از تماس قسمت بوتاکس شده با آب جلوگیری شود .
 • استفاده از هر نوع کرم و لایه بردار و مواد آرایشی خود داری شود .

خوشبختانه  تزریق بوتاکس دوره نقاهت ندارد و دلیل انتخاب اکثریت مردم برای بوتاکس بی دردسر بودن و بی خطر بودن آن ، برعکس روش های جراحی می باشد .بعد از بوتاکس می توانید به راحتی به فعالیت های روزانه بپردازید که البته بهتر است 2 ساعت زمان استراحت داشته باشید برای نتایج بهتر تزریق بوتاکس ابرو .

 

ماندگاری بوتاکس ابرو

 • ماندگاری بوتاکس ابرو به عواملی چون : متابولیسم بدن فرد ، تعداد دفعات تزریق ، میزان و برند تزریق ، سن تزریق ، مصرف یا عدم مصرف  دخانیات ، میزان مراقبت و سبک زندگی افراد بستگی دارد .
 • متابوایسم بدن تحت کنترل خود شخص نمی باشد در برخی افراد مواد بوتاکس سریع تر جذب می شود و در نتیجه اثر آن کمی زودتر از بین خواهد رفت و در برخی دیرتر جذب می شود و در نتیجه ماندگاری بیشتر خواهد بود .
 • هر چه تعداد دفعات تزریق بیشتر باشد روی سرعت جذب بوتاکس تاثیر خواهد گداشت و ماندگاری آن بیشتر خواهد شد .
 • مقدار تزریق بوتاکس ابرو البته زیر نظر پزشک هر چه بیشتر باشد ماندگاری افزایش یافته و هر چه این مقدار کمتر باشد ماندگاری کمتر خواهد شد .
 • تا زمانی که سن فرد کمتر باشد تزریق بوتاکس ماندگاری و تاثیر بیشتری خواهد داشت .
 • استعمال دخانیات ( قلیان ، سیگار و… ) باعث آسیب به پوست و عضلات صورت و در نهایت آسیب محل تزریق خواهد شد .
 • استفاده از محصولات بی کیفیت و نامعتبر آرایشی – بهداشتی نه تنها به شادابی و جوانسازی پوست کمک نخواهد کرد بلکه باعث آسیب پوست و ایجاد چین و چروک و ناراحتی های پوستی و در نهایت کمتر شدن ماندگاری پوست خواهد شد .
 • سبک زندگی و غذایی که مصرف می کنید تاثیر به سزایی در ماندگاری یا عدم ماندگاری بوتاکس دارد ، بنابرین رژیم غذایی مناسب و سبک زندگی خود را سالم کنید و با ورزش و عدم مصرف غذاهای چرب و فست فودی ، ماندگاری بوتاکس و طراوت پوست خود را بیشتر کنید .

بهترین برند بوتاکس ابرو

یکی از معروف ترین برندهای بوتاکس که از آن استقبال زیادی در کشور ما شده است بوتاکس دیسپورت می باشد . شکل این نوع بوتاکس پودری بوده و با توجه به این مورد که از کشورهای خارجی وارد می شود نسبت به نمونه های ایرانی گران تر بوده اما از نمونه های خارجی آن قیمت مناسب تری دارد و کیفیت آن نیز با نمونه های خارجی برابری می کند .

بوتاکس مسپورت یک محصول کاملا ایرانی که از نظر کیفیت و سلامتی و ساختار بسیار شبیه به بوتاکس دیسپورت می باشد و نمونه خارجی مشابه ندارد . و به دلیل عوارض بسیار کم و ماندگاری بسیار بالا که شباهت بسیاری به نمونه های خارجی بوتاکس دارد و همچنین به  قیمت مناسب  به دلیل تولید شدن در داخل کشور ، دارای طرفداران بسیاری در ایران می باشد و از نظر پزشکان نیز مورد تایید می باشد .

در آزمایش آنلاین از این دو برند بوتاکس ( مسپورت و دیسپورت ) استفاده می شود و می توانید با تماس گرفتن با آزمایش آنلاین هر نوع اطلاعاتی در مورد بوتاکس ها کسب نمایید . کارشناسان این مجموعه با حوصله به تمامی سوالات شما عزیزان پاسخ خواهند داد.

هزینه بوتاکس ابرو

به طور کلی نمی توان هزینه دقیق بوتاکس ابرو را تا قبل از انجام آن اعلام نمود چون به عواملی نظیر : ناحیه های مورد تزریق ، مقدار بوتاکس تزریق شده ، برندی که انتخاب خواهید نمود ، بستگی خواهد داشت .

برند مسپورت با توجه به اینکه ساخت داخل است قیمت و کیفیت بسیار خوبی نیز دارد. برند دیسپورت نیز دارای کیفیت بالا و ساخت کشور انگلستان و مورد تایید وزارت بهداشت می باشد و قیمت بالاتری نسبت به نوع ایرانی دارد.

عوارض بوتاکس ابرو

یکی از کم خطرترین و کم تهاجمی ترین راه های جوان سازی و رفع چین و چروک و خطوط اطراف چشم و صورت تزریق بوتاکس می باشد . در ادامه به عوارض بوتاکس اشاره خواهیم نمود :

 

 • طبیعی ترین واکنش بدن به تزریق بوتاکس قرمزی و تورم ناحیه تزریق شده می باشد که در عرض چند ساعت از بین خواهد رفت و کم یا زیاد بودن این مسئله بستگی به تخصص و تجربه پزشک ، مقدار کم بوتاکس و سوزن های باکیفیت و بهداشتی و استفاده از کمپرس یخ پس از تزریق دارد و می تواند از شدت و مقدار قرمزی و تورم ناحیه مورد نظر بکاهد .
 • وجود کمی درد در محل تزریق که تحمل آن برای اکثر مراجعه کنندگان قابل تحمل بوده و تا نیم ساعت پس از تزریق ممکن است ایجاد شود و چند ساعت بعد ازبین خواهد رفت .
 • یکی دیگر از عوارض سردرد می باشد که گاهی اوقات برای کسانی که اولین تجربه بوتاکس را دارند ، ایجاد می شود و تا چند ساعت بعد از بین خواهد رفت و جای نگرانی نخواهد داشت .
 • و کبودی بیش از حد در محل تزریق که این مشکل در صورتی پدید می آید که تزریق توسط افراد نامعتبر و غیر متخصص و در محل های نامناسب مانند سالن های زیبایی و غیر بهداشتی انجام شود و سبب بروز مشکلات جبران ناپذیری خواهد شد .

حتما قبل از انجام تزریق بوتاکس ابرو با آزمایش آنلاین تماس گرفته و با مشاوره تلفنی پزشکی با خیالی آسوده به زیبایی خود بپردازید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *