فشار خون پایین ؛ علائم تا درمان

 • نوشته شده توسط فاطمه مهربان
 • 15 / 10 / 1400

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined index: btname in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined index: btname in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined index: btname in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined index: btname in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

فشار خون پایین ممکن است مطلوب به نظر برسد و برای برخی افراد مشکلی ایجاد نمی‌کند. با این حال، برای بسیاری از افراد، فشار خون پایین غیرطبیعی (افت فشار خون) می‌تواند باعث سرگیجه و غش شود. در موارد شدید، فشار خون پایین ممکن است تهدید کننده زندگی باشد.

فشار خون کمتر از 90 میلی متر جیوه (میلی متر جیوه) برای عدد بالا (سیستولیک) یا 60 میلی متر جیوه برای عدد پایین (دیاستولیک) به طور کلی فشار خون پایین در نظر گرفته می‌شود. علل فشار خون پایین می‌تواند از کم آبی گرفته تا اختلالات پزشکی جدی باشد. مهم است که بدانید چه چیزی باعث فشار خون پایین شما شده است تا بتوان آن را درمان کرد. بدین منظور بهتر است از مشاوره پزشکی کمک دریافت کنید.

علائم فشار خون پایین

برای برخی از افراد، فشار خون پایین نشانه یک مشکل اساسی است، به خصوص زمانی که به طور ناگهانی کاهش می‌یابد یا با علائم و نشانه‌هایی مانند موارد اشاره شده در زیر را تجربه می‌کنند:

 • سرگیجه یا سبکی سر
 • غش کردن
 • تاری یا محو شدن دید
 • حالت تهوع
 • خستگی
 • عدم تمرکز
 • شوکه شدن

 

 

افت شدید فشار خون می‌تواند منجر به این وضعیت تهدید کننده زندگی شود. علائم و نشانه‌ها عبارتند از:

 • سردرگمی، به ویژه در افراد مسن
 • پوست سرد، لطیف، رنگ پریده
 • تنفس سریع و کم عمق
 • نبض ضعیف و تند

چه زمانی باید به مشاوره پزشکی رایگان مراجعه کرد؟

اگر علائمی شبیه به شوک دارید، به دنبال کمک فوری پزشکی باشید. اگر به طور مداوم فشار خون پایینی دارید اما احساس خوبی دارید، احتمالاً پزشک شما فقط در طول معاینات معمول شما را تحت نظر خواهد داشت.

حتی سرگیجه یا سبکی سر گاه به گاه ممکن است یک مشکل نسبتاً جزئی باشد. به عنوان مثال، نتیجه کم آبی خفیف ناشی از ماندن برای مدت زمان طولانی در آفتاب یا وان آب گرم. با این حال، اگر علائم فشار خون پایین را دارید، مهم است که به مشاوره پزشکی خود مراجعه کنید زیرا می‌توانند به مشکلات جدی تری پی ببرند. یادداشت برداری از علائم، زمان بروز آنها و کاری که در آن زمان انجام می‌دهید می‌تواند مفید باشد.

علل فشار خون پایین

فشار خون اندازه گیری فشار در شریان‌های شما در مراحل فعال و استراحت هر ضربان قلب است. فشار سیستولیک بالاترین عدد در اندازه گیری فشار خون، میزان فشاری است که قلب شما هنگام پمپاژ خون از طریق شریان‌ها به بقیه بدن تولید می‌کند.

فشار دیاستولیک عدد پایین در خوانش فشار خون به میزان فشاری که در شریان‌های شما در زمانی که قلب شما بین ضربان‌ها استراحت می‌کند، اشاره دارد.

دستورالعمل‌های فعلی فشار خون طبیعی را کمتر از 120/80 میلی متر جیوه می‌دانند. فشار خون در طول روز بسته به موارد زیر متفاوت است:

 • وضعیت بدن
 • ریتم تنفس
 • سطح استرس
 • شرایط فیزیکی
 • داروهایی که مصرف می‌کنید
 • آنچه می‌خورید و می‌نوشید
 • زمان روز

فشار خون معمولاً در شب در پایین ترین حد است و در هنگام بیدار شدن به شدت افزایش می‌یابد.

فشار خون چقدر می‌تواند پایین بیایید؟

آنچه برای شما فشار خون پایین در نظر گرفته می‌شود ممکن است برای شخص دیگری طبیعی باشد. اکثر پزشکان فشار خون را تنها در صورتی بسیار پایین می‌دانند که علائم ایجاد کند. برخی از متخصصان فشار خون پایین را به عنوان مقادیر کمتر از 90 میلی متر جیوه سیستولیک یا 60 میلی متر جیوه دیاستولیک تعریف می‌کنند. اگر هر کدام از این عددها کمتر از آن باشد، فشار شما کمتر از حد طبیعی است.

کاهش ناگهانی فشار خون ممکن است خطرناک باشد. تغییر تنها 20 میلی‌متر جیوه برای مثال کاهش سیستولیک 110 به 90 میلی‌متر جیوه، زمانی که مغز نتواند خون کافی دریافت کند، می‌تواند باعث سرگیجه و غش شود. قطرات بزرگ، مانند آنهایی که در اثر خونریزی کنترل نشده، عفونت‌های شدید یا واکنش‌های آلرژیک ایجاد می‌شود، می‌تواند تهدید کننده زندگی باشد.

شرایطی که می‌تواند باعث کاهش فشار خون شود؟

شرایط پزشکی که می‌تواند باعث فشار خون پایین شود عبارتند از:

بارداری: از آنجایی که سیستم گردش خون در دوران بارداری به سرعت گسترش می‌یابد، فشار خون احتمالاً کاهش می‌یابد. این طبیعی است و فشار خون معمولاً پس از زایمان به سطح قبل از بارداری شما باز می‌گردد.

مشکلات قلبی: برخی از بیماری‌های قلبی که می‌توانند منجر به فشار خون پایین شوند عبارتند از: ضربان قلب بسیار پایین (برادی کاردی)، مشکلات دریچه قلب، حمله قلبی و نارسایی قلبی.

مشکلات غدد درون ریز: بیماری پاراتیروئید، نارسایی غدد فوق کلیوی (بیماری آدیسون)، قند خون پایین (هیپوگلیسمی) و در برخی موارد دیابت می‌تواند باعث کاهش فشار خون شود.

کم آبی بدن: هنگامی که بدن شما بیش از مقداری که آب دریافت می‌کند، آب از دست می‌دهد، می‌تواند باعث ضعف، سرگیجه و خستگی شود. تب، استفراغ، اسهال شدید، استفاده بیش از حد از دیورتیک‌ها و ورزش شدید می‌تواند منجر به کم آبی بدن شود.

از دست دادن خون: از دست دادن مقدار زیادی خون، مانند یک آسیب شدید یا خونریزی داخلی، میزان خون را در بدن کاهش می‌دهد و منجر به افت شدید فشار خون می‌شود.

عفونت شدید (سپتی سمی): هنگامی که یک عفونت در بدن وارد جریان خون می‌شود، می‌تواند منجر به کاهش تهدید کننده حیات در فشار خون به نام شوک سپتیک شود.

واکنش آلرژیک شدید (آنافیلاکسی): محرک‌های رایج این واکنش شدید و بالقوه تهدید کننده زندگی شامل غذاها، برخی داروها، سم حشرات و لاتکس است. آنافیلاکسی می‌تواند باعث مشکلات تنفسی، کهیر، خارش، تورم گلو و کاهش خطرناک فشار خون شود.

کمبود مواد مغذی در رژیم غذایی: کمبود ویتامین B-12، فولات و آهن می‌تواند بدن شما را از تولید گلبول‌های قرمز کافی (کم خونی) بازدارد که باعث کاهش فشار خون می‌شود.

 

 

داروهایی که می‌توانند باعث کاهش فشار خون شوند

برخی از داروها می‌توانند باعث کاهش فشار خون شوند، از جمله:

 • قرص‌های آب (ادرار آور) مانند فوروزماید (لاسیکس) و هیدروکلروتیازید (میکروزاید و غیره)
 • مسدود کننده‌های آلفا مانند پرازوسین (Minipress)
 • مسدود کننده‌های بتا مانند آتنولول (Tenormin) و پروپرانولول (Inderal، Innopran XL، و غیره)
 • داروهای بیماری پارکینسون، مانند پرامیپکسول (Mirapex) یا داروهای حاوی لوودوپا
 • انواع خاصی از داروهای ضد افسردگی (داروهای ضد افسردگی سه حلقه‌ای)، از جمله دوکسپین (سیلنور) و ایمی پرامین (توفرانیل)
 • داروهای اختلال نعوظ، از جمله سیلدنافیل (Revatio، Viagra) یا تادالافیل (Adcirca، Alyq، Cialis)، به ویژه زمانی که همراه با داروی قلبی نیتروگلیسیرین (Nitrostat، سایرین) مصرف شود.

انواع فشار خون پایین

پزشکان اغلب فشار خون پایین را بسته به علل و عوامل دیگر به دسته‌هایی تقسیم می‌کنند. برخی از انواع فشار خون پایین عبارتند از:

فشار خون پایین در حالت ایستاده (افت فشار خون ارتواستاتیک یا وضعیتی): این یک افت ناگهانی فشار خون هنگام ایستادن از حالت نشسته یا پس از دراز کشیدن است. مشاوره تلفنی علت این مورد را بدین صورت بیان می‌کند، گرانش باعث می‌شود که خون در پاهای شما هنگام ایستادن جمع شود. به طور معمول، بدن شما با افزایش ضربان قلب و انقباض رگ‌های خونی جبران می‌کند و در نتیجه اطمینان حاصل می‌کند که خون کافی به مغز شما باز می‌گردد.

اما در افراد مبتلا به افت فشار خون ارتواستاتیک، این مکانیسم جبران کننده از کار می افتد و فشار خون کاهش می‌یابد و منجر به سرگیجه، سبکی سر، تاری دید و حتی غش می‌شود. افت فشار خون ارتواستاتیک می‌تواند به دلایل مختلفی از جمله کم آبی بدن، استراحت طولانی مدت در بستر، بارداری، دیابت، مشکلات قلبی، سوختگی، گرمای بیش از حد، رگ‌های واریسی بزرگ و برخی اختلالات عصبی رخ دهد.

تعدادی از داروها همچنین می‌توانند باعث افت فشار خون ارتواستاتیک شوند، به ویژه داروهای مورد استفاده برای درمان فشار خون بالا (دیورتیک ها، مسدود کننده‌های بتا، مسدود کننده‌های کانال کلسیم و مهارکننده‌های آنزیم مبدل آنژیوتانسین (ACE)) و همچنین داروهای ضد افسردگی و داروهای مورد استفاده برای درمان بیماری پارکینسون و نعوظ اختلال عملکرد

 

 

 

افت فشار خون ارتواستاتیک به ویژه در افراد مسن شایع است، اما افراد جوان و در غیر این صورت سالم را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد که پس از نشستن طولانی با پاهای روی هم رفته یا پس از مدتی چمباتمه زدن، ناگهان از جای خود بلند می‌شوند.

فشار خون پایین بعد از غذا خوردن (افت فشار خون پس از غذا): این کاهش فشار خون یک تا دو ساعت پس از صرف غذا رخ می‌دهد و بیشتر افراد مسن را تحت تاثیر قرار می‌دهد. پس از خوردن غذا، خون به دستگاه گوارش شما سرازیر می‌شود. به طور معمول، بدن شما ضربان قلب را افزایش می‌دهد و رگ‌های خونی خاصی را برای کمک به حفظ فشار خون طبیعی منقبض می‌کند. اما در برخی افراد این مکانیسم‌ها از کار می‌افتند و منجر به سرگیجه، غش و افتادن می‌شوند. افت فشار خون پس از غذا بیشتر بر افراد ابتلا به فشار خون بالا یا اختلالات سیستم عصبی خودمختار مانند بیماری پارکینسون تأثیر می‌گذارد. خوردن وعده‌های غذایی کوچک و کم کربوهیدرات؛ نوشیدن آب بیشتر؛ و اجتناب از الکل ممکن است به کاهش علائم کمک کند.

فشار خون پایین ناشی از سیگنال های مغزی معیوب (افت فشار خون با واسطه عصبی): این اختلال که پس از ایستادن طولانی مدت باعث افت فشار خون می‌شود، بیشتر جوانان و کودکان را مبتلا می‌کند. به نظر می‌رسد به دلیل ارتباط نادرست بین قلب و مغز رخ می‌دهد.

فشار خون پایین به دلیل آسیب سیستم عصبی (آتروفی سیستم متعدد همراه با افت فشار خون ارتواستاتیک): این اختلال نادر که سندرم شای-دراگر نیز نامیده می‌شود، دارای علائم مشابه بیماری پارکینسون است. این باعث آسیب تدریجی به سیستم عصبی خودمختار می‌شود که عملکردهای غیرارادی مانند فشار خون، ضربان قلب، تنفس و هضم را کنترل می‌کند. این مورد با فشار خون بسیار بالا در هنگام دراز کشیدن همراه است.

عوامل خطر فشار خون پایین

فشار خون پایین (هیپوتانسیون) امکان دارد در هر فردی رخ دهد، اگرچه انواع خاصی از فشار خون پایین بسته به سن شما یا عوامل دیگر شایع تر هستند:

 • سن: افت فشار خون هنگام ایستادن یا بعد از غذا خوردن عمدتاً در بزرگسالان بالای 65 سال رخ می‌دهد. افت فشار خون با واسطه عصبی عمدتاً کودکان و بزرگسالان جوان تر را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
 • داروها: افرادی که از داروهای خاصی استفاده می‌کنند، به عنوان مثال، داروهای فشار خون بالا مانند مسدود کننده‌های آلفا، بیشتر در معرض خطر ابتلا به فشار خون پایین هستند.
 • بیماری‌های خاص: بیماری پارکینسون، دیابت و برخی از بیماری‌های قلبی شما را در معرض خطر ابتلا به فشار خون پایین قرار می‌دهد.

 

 

عوارض فشار خون پایین کدامند؟

ویزیت پزشک در منزل اظهار می‌کند، حتی اشکال متوسط فشار خون پایین می‌تواند باعث سرگیجه، ضعف، غش و خطر آسیب ناشی از سقوط شود. فشار خون بسیار پایین می‌تواند بدن شما را از اکسیژن کافی برای انجام وظایف خود محروم کند و به قلب و مغز شما آسیب برساند.

 

چگونه فشار خون پایین تشخیص داده می‌شود؟

هدف از آزمایش فشار خون پایین، یافتن علت است. علاوه بر گرفتن سابقه پزشکی، انجام معاینه فیزیکی و اندازه گیری فشار خون، مشاوره پزشکی ممکن است موارد زیر را توصیه کند:

آزمایشات خون: این‌ها می‌توانند اطلاعاتی در مورد سلامت کلی شما و همچنین اینکه آیا قند خون پایین (هیپوگلیسمی)، قند خون بالا (هیپرگلیسمی یا دیابت) یا تعداد گلبول‌های قرمز پایین (کم خونی) دارید یا خیر که همه این عوامل می‌تواند باعث فشار خون پایین تر از حد طبیعی شود، ارائه دهد. .

الکتروکاردیوگرام (ECG): در طی این آزمایش بدون درد و غیر تهاجمی، تکه‌های نرم و چسبنده (الکترود) به پوست سینه، بازوها و پاهای شما چسبانده می‌شود. وصله‌ها سیگنال‌های الکتریکی قلب شما را شناسایی می‌کنند در حالی که دستگاه آنها را روی کاغذ گراف ثبت می‌کند یا روی صفحه نمایش می‌دهد.

نوار قلب، که می‌تواند در مطب پزشک شما انجام شود، بی نظمی در ریتم قلب، مشکلات ساختاری در قلب و مشکلات مربوط به تامین خون و اکسیژن به ماهیچه قلب شما را تشخیص می‌دهد. همچنین می‌تواند تشخیص دهد که آیا دچار حمله قلبی شده‌اید یا در گذشته آن را داشته اید.

تست میز شیب: اگر در هنگام ایستادن یا ناشی از سیگنال‌های مغزی معیوب (افت فشار خون با واسطه عصبی)، فشار خون پایینی دارید، آزمایش میز شیب می‌تواند نحوه واکنش بدن شما به تغییرات موقعیت را ارزیابی کند. در طول آزمایش، روی میزی دراز می‌کشید که برای بالا بردن قسمت بالایی بدن شما کج شده است، که حرکت از حالت افقی به حالت ایستاده را شبیه سازی می‌کند.

 

 

راه‌های درمان فشار خون پایین

فشار خون پایین که علائم و یا نشانه‌ای را  ایجاد نمی‌کند یا فقط علائم خفیف را بروز می‌دهند، به ندرت نیاز به درمان دارد. اگر علائمی دارید، درمان به علت آن بستگی دارد. به عنوان مثال، زمانی که دارو باعث کاهش فشار خون می‌شود، درمان معمولاً شامل تغییر یا قطع دارو یا کاهش دوز می‌شود.

اگر مشخص نیست چه چیزی باعث فشار خون پایین می‌شود یا هیچ درمانی وجود ندارد، هدف افزایش فشار خون و کاهش علائم و نشانه‌ها است. بسته به سن، سلامتی و نوع فشار خون پایینی که دارید، می‌توانید این کار را به چند روش انجام دهید:

از نمک بیشتری استفاده کنید. متخصصان معمولاً توصیه می‌کنند مصرف نمک را در رژیم غذایی خود محدود کنید زیرا سدیم می‌تواند فشار خون را گاهی به‌طور چشمگیری افزایش دهد. برای افرادی که فشار خون پایین دارند، این می‌تواند چیز خوبی باشد. اما از آنجایی که سدیم بیش از حد می‌تواند منجر به نارسایی قلبی شود، به خصوص در افراد مسن، مهم است که قبل از افزایش نمک در رژیم غذایی خود با مشاوره تلفنی پزشکی خود مشورت کنید.

آب بیشتری بنوشید: مایعات حجم خون را افزایش می‌دهند و به جلوگیری از کم آبی بدن کمک می‌کنند، که هر دو در درمان افت فشار خون مهم هستند.

جوراب‌های فشرده بپوشید: جوراب‌های الاستیک که معمولاً برای تسکین درد و تورم رگ‌های واریسی استفاده می‌شوند، می‌توانند به کاهش تجمع خون در پاهای شما کمک کنند. برخی افراد چسب‌های شکمی الاستیک را بهتر از جوراب‌های فشاری تحمل می‌کنند.

داروها: چندین دارو را می‌توان برای درمان فشار خون پایین که هنگام ایستادن رخ می‌دهد استفاده کرد (افت فشار خون ارتواستاتیک). به عنوان مثال، داروی فلودروکورتیزون، که حجم خون شما را افزایش می‌دهد، اغلب برای درمان این نوع فشار خون پایین استفاده می‌شود.

پزشکان اغلب از داروی میدودرین (Orvaten) برای بالا بردن سطح فشار خون ایستاده در افراد مبتلا به فشار خون مزمن ارتواستاتیک استفاده می‌کنند. این کار با محدود کردن توانایی رگ‌های خونی شما برای انبساط، که فشار خون را افزایش می‌دهد، عمل می‌کند.

شیوه زندگی و درمان های‌خانگی

بسته به دلیل فشار خون پایین، ممکن است بتوانید علائم را کاهش دهید یا از آن جلوگیری کنید.

 

 

 

 • آب بیشتر، الکل کمتر بنوشید: الکل باعث کم آبی بدن می‌شود و می‌تواند فشار خون را کاهش دهد، حتی اگر در حد اعتدال بنوشید. از طرف دیگر آب با کم آبی مبارزه می‌کند و حجم خون را افزایش می‌دهد.
 • به موقعیت‌های بدن خود توجه کنید. به آرامی از حالت چمباتمه به حالت ایستاده حرکت کنید. با پاهای روی هم ننشینید.
 • اگر در حالت ایستاده شروع به بروز علائم کردید، ران‌های خود را به صورت قیچی ضربدری کنید و فشار دهید، یا یک پا را روی لبه یا صندلی بگذارید و تا حد امکان به جلو خم شوید. این حرکات جریان خون را از پاهای شما به سمت قلب تشویق می‌کند.
 • وعده‌های غذایی کوچک و کم کربوهیدرات بخورید. برای کمک به جلوگیری از افت شدید فشار خون بعد از غذا، چند بار در روز وعده‌های غذایی کوچک بخورید و غذاهای پر کربوهیدرات مانند سیب زمینی، برنج، ماکارونی و نان را محدود کنید.
 • همچنین ممکن است پزشک نوشیدن یک یا دو فنجان قهوه یا چای پر کافئین را همراه با صبحانه توصیه کند. در طول روز کافئین ننوشید زیرا حساسیت شما نسبت به کافئین کاهش می‌یابد و می‌تواند باعث کم آبی بدن شود.
 • به طور منظم ورزش کنید: 30 تا 60 دقیقه در روز ورزش کنید که ضربان قلب شما را افزایش می‌دهد و دو یا سه روز در هفته ورزش‌های مقاومتی انجام دهید. از ورزش در شرایط گرم و مرطوب خودداری کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *