شکستگی استخوان نشانه چیست؟

 • نوشته شده توسط فاطمه مهربان
 • 14 / 01 / 1401

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

شکستگی استخوان به معنی تداوم در شکستگی استخوان‌ها است. درصد قابل توجهی از شکستگی‌های استخوان به دلیل فشار زیاد یا آسیب است. با این حال، شکستگی ممکن است نتیجه برخی شرایط پزشکی و یا کمبود برخی از ویتامین‌ها باشد که استخوان‌ها را ضعیف می‌کند. از جمله این موارد می‌توان به پوکی استخوان و برخی از انواع سرطان اشاره کرد. اصطلاح پزشکی برای این دسته از شکستگی استخوان، شکستگی پاتولوژیک است. در این مقاله انواع مختلف شکستگی استخوان، علل مختلف آنها و درمان‌های موجود را به تفصیل شرح می‌دهیم.

شکستگی استخوان به چه معناست؟

شکستگی استخوان شکستگی مداوم در بافت استخوانی است که ممکن است کامل و یا جزئی باشد. شکستگی امکان دارد در هر استخوانی در بدن رخ دهد. همچنین روش‌های مختلفی وجود دارد که در آن استخوان ممکن است به راحتی شکسته شود. به عنوان مثال، شکستگی بسته به شکستگی گفته می‌شود که به بافت اطراف آسیب نمی‌رساند و آسیب وارد شده به خارج از پوست راه نمی‌یابد.

 

 

شکستگی مرکب نیز یکی از شکستگی‌های استخوان است که در مقابل شکستگی بسته قرار دارد و در این حالت بافت اطراف آسیب می‌بیند و به پوست نفوذ می‌کند. شکستگی‌های مرکب معمولاً به دلیل خطر عفونت جدی تر از شکستگی‌های ساده (بسته) هستند.

شکستگی استخوان ممکن است هر فردی را تحت تاثیر قرار دهد، اما در شرایط خاص احتمال بروز آن بیشتر می‌شود. استخوان بسیاری از افراد در اثر زمین خوردن، تصادفات رانندگی و آسیب‌های ورزشی می‌شکند. شرایط پزشکی مانند پوکی استخوان نیز می‌تواند در این شکستگی نقش داشته باشد. پوکی استخوان باعث ایجاد حداقل یک میلیون شکستگی در سال می‌شود.

انواع شکستگی استخوان کدامند؟

هنگامی که شما یک استخوان را می‌شکنید، ارائه دهندگان مراقبت‌های بهداشتی و به طور کلی، تیم مشاوره پزشکی آن را شکستگی استخوان می‌نامند. این شکستگی، شکل استخوان را تغییر می‌دهد و اغلب ممکن است مستقیماً روی یک استخوان یا در طول آن اتفاق بیفتد. شکستگی ایجاد شده می‌تواند یک استخوان را به دو و یا چند قسمت تبدیل کند. ارائه دهندگان مراقبت‌های بهداشتی معمولاً می‌توانند شکستگی استخوان را بر اساس ویژگی‌های آن دسته بندی کنند. دسته‌بندی‌ها عبارتند از:

 • شکستگی‌های بسته یا باز: اگر آسیب باعث آسیب و پاره شدن پوست نشود، شکستگی بسته نامیده می‌شود. اگر پوست باز شود، به آن شکستگی باز یا شکستگی مرکب می‌گویند.
 • شکستگی‌های کامل: شکستگی به طور کامل از استخوان عبور می‌کند و آن را به دو قسمت تقسیم می‌کند.
 • شکستگی‌های جابجا شده: در این حالت، شکافی در جایی که استخوان می‌شکند ایجاد می‌شود. اغلب، این آسیب برای درمان نیاز به جراحی دارد.
 • شکستگی‌های جزئی: شکستگی تمام طول استخوان را طی نمی‌کند.
 • شکستگی‌های استرسی: در این نوع از شکسنگی، شکافی ایجاد می‌شود که گاهی اوقات پیدا کردن آن با تصویربرداری سخت است.

 

 

ویزیت پزشک در منزل و یا سایر ارائه دهندگان خدمات بهداشتی درمانی ممکن است اصطلاحات اضافی را برای توصیف شکستگی‌های جزئی، کامل، باز و بسته استفاده کند. این اصطلاحات عبارتند از:

 • خرد شده: استخوان به چند قطعه مختلف خرد می‌شود.
 • ضربه خورده: استخوان ها با هم رانده می شوند.
 • مورب: شکستگی به صورت مورب در سراسر استخوان ایجاد می‌شود.
 • مارپیچ: شکستگی به صورت مارپیچی در اطراف استخوان حرکت می‌کند.
 • عرضی: شکست در یک خط مستقیم در سراسر استخوان می‌رود.

علائم شکستگی استخوان به چه صورت هستند؟

علائم شکستگی استخوان بستگی به این دارد که کدام استخوان و به چه صورت شکسته است. برای مثال، احتمالاً فوراً متوجه خواهید شد که آیا بازو، پا یا انگشت شما دچار مشکل یا شکستگی شده‌اند. اما اگر مطمئن نیستید، این علائم احتمالی را با در نظر گرفتن این نکته که علائم شکستگی بسته به محل آن، سن و سلامت عمومی فرد و شدت آسیب متفاوت است، در نظر بگیرید:

 • درد
 • ورم
 • کبودی
 • تغییر رنگ پوست در اطراف ناحیه آسیب دیده
 • بیرون زدگی ناحیه آسیب دیده در یک زاویه غیر معمول
 • ناتوانی در وزن دادن به ناحیه آسیب دیده
 • ناتوانی در حرکت دادن ناحیه آسیب دیده
 • احساسی غیرطبیعی در استخوان یا مفصل آسیب دیده
 • خونریزی (اگر شکستگی باز باشد)

 

 

در موارد شدیدتر، فرد ممکن است علائم زیر را تجربه کند:

چگونه شکستگی استخوان اتفاق می‌افتد؟

استخوان‌های سالم بسیار انعطاف‌پذیر هستند و می‌توانند ضربه‌های بسیار قدرتمندی را تحمل کنند. با این حال، تحت نیروی کافی، ممکن است ترک بخورند یا بشکنند. ضربه‌های فیزیکی، استفاده بیش از حد و شرایط سلامتی که باعث ضعیف شدن استخوان‌ها می‌شود، مانند پوکی استخوان، کمبود برخی از ویتامین‌ها مانند کلسیم از علل اصلی شکستگی استخوان تلقی می‌شوند. سایر عوامل نیز می‌توانند خطر شکستگی را در فرد افزایش دهند. استخوان‌های افراد معمولاً با افزایش سن ضعیف می‌شوند، که خطر شکستن آنها را افزایش می‌دهد. با افزایش سن، احتمال ابتلا به بیماری‌هایی که استخوان‌ها را ضعیف می‌کند نیز بیشتر می‌شود.

چگونه شکستگی استخوان تشخیص داده می‌شود؟

برای تشخیص شکستگی استخوان، ویزیت پزشک در منزل شما آسیب را بررسی می‌کند. همچنین احتمالاً یک یا چند آزمایش تصویربرداری خواهید داشت. این تست‌ها ممکن است شامل موارد زیر باشد:

 • اشعه ایکس: این ابزار تصویری دو بعدی از شکستگی استخوان ایجاد می‌کند. ارائه دهندگان مراقبت‌های بهداشتی و همچنین مشاوره پزشکی اغلب ابتدا برای تشخیص به این تصویربرداری روی می‌آورند.
 • اسکن استخوان: ارائه دهندگان مراقبت‌های بهداشتی از اسکن استخوان برای یافتن شکستگی‌هایی که در عکس اشعه ایکس نشان داده نمی‌شوند، استفاده می‌کنند. این اسکن بیشتر طول می‌کشد زیرا معمولاً دو بار با فاصله چهار ساعت انجام می‌شود، اما می‌تواند به یافتن برخی از شکستگی‌ها کمک کند.
 • سی تی اسکن: سی تی اسکن از کامپیوتر و اشعه ایکس برای ایجاد شکستگی یا شکستگی‌های دقیق استخوان استفاده می‌کند.
 • MRI: MRI با استفاده از میدان‌های مغناطیسی قوی تصاویر بسیار دقیقی ایجاد می‌کند. MRI اغلب برای تشخیص شکستگی استرس استفاده می‌شود.

آزمایش‌های تصویربرداری اشاره شده در آزمایش آنلاین ارائه می‌شوند. در صورت نیاز با ما تماس بگیرید و با کمک ویزیت پزشک در منزل آنها را دریافت کنید.

چه درمان‌هایی برای شکستگی استخوان وجود دارد؟

یک ارائه دهنده مراقبت‌های بهداشتی معمولاً می‌تواند استخوان شکسته شده را با گچ گیری یا آتل درمان کند. گچ‌ها با محافظی سخت و محکم قسمت شکسته استخوان را پوشش می‌دهند، در حالی که آتل‌ها فقط از یک طرف استخوان آسیب دیده محافظت می‌کنند. هر دو تکیه گاه استخوان را بی حرکت و صاف نگه می‌دارند. استخوان دوباره رشد می‌کند و بهبود می‌یابد.

استخوان‌های کوچکتر مانند انگشتان دست و پا برای درمان گچ گرفتن صورت نمی‌گیرد. ممکن است مشاوره پزشکی قبل از استفاده از آتل، آسیب را بررسی کرده و با ابزاری مخصوص پوشش دهد.

گاهی اوقات، ارائه‌دهنده مراقبت‌های بهداشتی شما ممکن است نیاز داشته باشد که شما را تحت فشار قرار دهد. در این درمان از قرقره‌ها و وزنه‌ها برای کشش عضلات و تاندون‌های اطراف استخوان شکسته استفاده می‌شود. کشش استخوان را تراز می‌کند تا دقیق‌تر بهبود یابد.

برای برخی از شکستگی‌ها ارائه دهنده مراقبت‌های بهداشتی شما و یا تیم مشاوره پزشکی که در خصوص بهترین درمان به شما مشاوره می‌دهند، ممکن است جراحی را توصیه کند. در درمان شما ممکن است از پیچ‌ها، صفحات و فیکساتورهای فولادی ضد زنگ یا فریم‌هایی استفاده شود که استخوان را ثابت نگه می‌دارد. برای دریافت مشاوره بیشتر و سهولت تصمیم گیری درمورد درمان موردنظر با مشاوره پزشکی تلفنی ما تماس بگیرید.

 

 

چگونه از شکستگی استخوان جلوگیری کنیم؟

شما می توانید با اجتناب از زمین خوردن، حفظ فرم بدن و دریافت ویتامین‌ها مانند کلسیم و مواد معدنی مناسب از بسیاری از شکستگی‌ها جلوگیری کنید. پیروی از برخی نکات که در ادامه آورده شده‌اند، می‌تواند به شما کمک کند در داخل و خارج از خانه سالم بمانید و از شکستگی استخوان‌های خود جلوگیری کنید.

در داخل خانه:

 • تعادل: اگر بدن شما احساس ضعف می‌کند، تمرینات تعادلی و فیزیوتراپی را در نظر بگیرید. در صورت نیاز از عصا یا واکر استفاده کنید.
 • رفع بهم ریختگی: اتاق‌های خود را مرتب نگه دارید. مطمئن شوید که سیم‌ها و ابزاری شبیه به آنها از مسیرهای رایج رفت و آمد شما عبور نمی‌کنند.
 • بینایی: بینایی خود را با معاینه چشم توسط اپتومتریست بررسی کنید.

تناسب اندام: ورزش‌های تحمل وزن مانند پیاده روی به حفظ سلامت و استحکام استخوان‌ها کمک می‌کند. ورزش‌هایی که عضلات را می‌سازند یا حفظ می‌کنند نیز می‌توانند تعادل را بهبود بخشند.

درست غذا خوردن: برای تقویت استخوان‌ها، مراقب رژیم غذایی خود باشید. مطمئن شوید که روزانه 1200 تا 1500 میلی گرم کلسیم دریافت می‌کنید. همچنین 800 تا 1000 واحد بین المللی (IU) ویتامین D دریافت کنید. برخی از غذاها منابع خوبی از این مواد مغذی هستند از قبیل:

 • بادام‌ها
 • حبوباتی مانند نخود و لوبیا سیاه
 • لبنیات مانند شیر و ماست
 • تخم مرغ
 • سبزیجاتی مانند کلم بروکلی، اسفناج و کلم پیچ
 • غلات کامل مانند برنج قهوه‌ای و جو دوسر

شکستگی استخوان چه عوارضی دارد؟

در حالی که شکستگی‌های استخوان معمولاً با درمان مناسب به خوبی بهبود می‌یابند، ممکن است عوارضی را نیز مانند سایر شرایط پطشکی به دنبال داشته باشد. این عوارض احتمالی به شرح زیر هستند:

 • استخوان در موقعیت اشتباه بهبود می‌یابد: شکستگی ممکن است در موقعیت اشتباه بهبود یابد یا ممکن است استخوان‌ها در طول فرآیند بهبود جابه جا شوند.
 • اختلال در رشد استخوان: اگر شکستگی استخوان در دوران کودکی در طول بهبودی دچار اختلال شود، ممکن است بر رشد معمولی آن استخوان تأثیر بگذارد. این می‌تواند خطر تغییر شکل استخوان را در آینده افزایش دهد.
 • عفونت استخوان یا مغز استخوان: در شکستگی مرکب، باکتری می‌تواند از طریق شکاف در پوست وارد شود و استخوان یا مغز استخوان را آلوده کند. این می‌تواند به یک عفونت مداوم تبدیل شود. (با نمونه برداری از مغز استخوان بیشتر آشنا شوید)
 • مرگ استخوان (نکروز عروقی): اگر استخوان منبع اصلی خون خود را از دست بدهد، ممکن است بمیرد.

جوش نخوردن شکستگی‌هایی که بهبود نمی‌یابند نیز از دیگر عوارض شکستگی استخوان است. در این حالت روش‌های درمانی دیگری نیز وجود دارد که عبارتند از:

 • اولتراسوند درمانی: یک مشاوره پزشکی و یا متخصص پزشکی سونوگرافی با شدت کم را در ناحیه آسیب دیده اعمال می‌کند. این ممکن است به بهبود شکستگی‌ها کمک کند.
 • پیوند استخوان: اگر شکستگی بهبود نیابد، جراح یک استخوان طبیعی یا مصنوعی را برای تحریک استخوان شکسته پیوند می‌زند.
 • درمان با سلول‌های بنیادی: درمان‌های مشتق شده از سلول‌های بنیادی ممکن است در بهبود شکستگی‌های استخوان کمک کند.

چه زمانی فردی باید برای شکستگی استخوان به پزشک مراجعه کند؟

اگر مشکوک به شکستگی استخوان هستید، فوراً به پزشک مراجعه کنید. اگر نمی‌توانید به تنهایی به مراقبت‌های فوری یا اورژانس بروید، برای کمک با ما تماس بگیرید تا ویزیت پزشک در منزل به شما یاری برساند.

 

 

اگر به نظر می‌رسد که شکستگی درمان شده شما در حال بهبود نیست، به مشاوره پزشکی خود مراجعه کنید. همچنین اگر ناحیه اطراف شکستگی متورم شد، قرمز شد یا درد داشت، به پزشک مراجعه کنید. این نشانه‌ها می‌تواند به این معنی باشد که بهبودی استخوان شکسته شده با مشکل مواجه شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر با مشاوره پزشکی تلفنی تماس بگیرید.

شکستگی استخوان؛ جمع‌بندی

شکستگی استخوان بدین معناست که به صورت مداوم این حالت را تجربه کنید. شکستگی‌ها از ترک‌های جزئی کوچک تا شکستگی‌های کامل را شامل می‌شود و می‌تواند در هر استخوانی رخ دهد.

ضربه‌های فیزیکی، استفاده بیش از حد و شرایطی مانند پوکی استخوان شایع ترین علل شکستگی هستند. علاوه بر این، استخوان‌های فرد معمولاً در اواخر بزرگسالی ضعیف‌تر می‌شوند. این امر خطر شکستگی استخوان را افزایش می دهد.

بدن قادر است بیشتر شکستگی‌ها را ترمیم کند، اما مداخله پزشکی معمولا برای حفظ استخوان‌های شکسته در جای خود ضروری است. این مداخلات می‌تواند از گچ گیری خارجی و آتل گرفته تا پیچ‌ها و صفحات جراحی باشد. برای مشاوره بیشتر در خصوص انواع روش‌های درمانی و تصمیم گیری بهتر با مشاوره پزشکی تلفنی تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *