جواب آزمایش بارداری

راهنمای خواندن جواب آزمایش بارداری

  • نوشته شده توسط مدیر سایت
  • 02 / 02 / 1398

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

راهنمای خواندن جواب آزمایش بارداری برای صحیح خواندن نتیجه جواب آزمایش بارداری است. نتیجه جواب آزمایش بارداری  در واقع آزمایشی است که در آن غلظت هورمون بارداری( HCG) اندازه گیری می شود. این هورمون در زمان دوران بارداری در بدن خانم های باردار ترشح خواهد شد. هورمون بارداری بوسیله جفت که تخم بعد از لانه سازی در رحم مادر تغذیه می کند، تولید خواهد شد.

در راهنمای خواندن جواب آزمایش بارداری لازم است که شما در برگه آزمایش به دنبال مقدار استاندارد HCG باشید. هورمون بارداری در یازده روز پس از عمل لقاح در خون قابل تشخیص است و تقریبا دوازده تا چهارده روز پس ازعمل لقاح در مایع ادرار قابل تشخیص است.

جالب است بدانید که میزان سطح هورمون بارداری ( HCG) در دوران بارداری در هر 72 ساعت دو برابر می شود. این هورمون در بازه هفته های هشتم تا یازدهم به بیشترین حد خود خواهد رسید اما در هفته های بعدی بارداری سطح هورمون بارداری ( HCG)  کاهش می یابد.

 

اما آیا می دانید بهترین زمان انجام آزمایش بارداری چه زمانی است؟

 آزمایش بارداری را هر موقع که گمان نمودید مشکوک به بارداری هستید می توانید این آزمایش را انجام دهید که آزمایش بارداری به دو صورت آزمایش ادارار و آزمایش خون قابل انجام است. آزمایش ادرار توسط فرد در منزل با انجام تست های آماده در دارو خانه ها قابل انجام است و به راحتی می توانید نتیجه آن را با راهنمای داخل آن بخوانید. اما آزمایش خون بارداری در آزمایشگاه ها بدون نیاز به ناشتایی قابل انجام است. در این آزمایش میزان غلطت هورمون بارداری ( HCG) قابل تشخیص است. نکته قابل توجه این است که هورمون بارداری ( HCG) پس از شروع حاملگی بعد از 6 هفته به صورت چشمگیر افزایش می یابد. بنابراین بهترین زمان انجام آزمایش خون بارداری دو ماهه اول پس از اولین لقاح است که جواب آزمایش نتیجه قابل اطمینان تری را ارائه می دهد.

 آزمایش بارداری

راهنمای خواندن جواب آزمایش بارداری

برای خواندن صحیح جواب آزمایش بارداری لازم است اطلاعات درستی از آن داشته باشید. ما در این مقاله جدولی از میزان هورمون بارداری در هفته های  مختلف بارداری را بیان نموده تا شما به راحتی بتوانید از راهنمای خواندن جواب آزمایش بارداری استفاده نمایید. در این جدول زمان بر حسب سن بارداری  محاسبه شده است.

تعداد هفته هایی که از اولین روز آخرین دوره قاعدگی گذشته است

LMP

سطح هورمون HCG  بر حسب MIU/ml
35-50
45-426
518-7340
61080-56500
7-87650-229000
9-1225700-288000
13-1613300-254000
17-244060-165400
25-403640-117000

 

میزان هورمون بارداری ( HCG)  در خانم هایی که باردار نیستند، کمتر از 5 MIU/ml است و جالب است بدانید که این میزان هورمون در دوران یائسگی به کمتر از 5/9 MIU/ml خواهد رسید.

امروزه خواندن صحیح جواب آزمایش بارداری توسط افراد کار دشواری است که ما در این مقاله سعی داریم مقادیر استاندارد میزان غلظت هورمون ( HCG)  را برای شما عزیزان معرفی نماییم.

جواب آزمایش بارداری -hcg

نکاتی قابل اهمیت درباره خواندن جواب آزمایش بارداری :

افراد برای درست خواندن جواب آزمایش بارداری نیازمند مقاله ی راهنمایی خواندن جواب آزمایش بارداری هستند و همچنین باید برخی از نکات را به یاد داشته باشند.

در واقع در دوران بارداری میزان غلطت هورمون بارداری در دو روز اول به حداکثر میزان خود یعنی دو برابر می رسد. جالب است بدانید که هر چه به اواخر دوران بارداری نزدیک شوید، این مقدار کاهش می یابد و به حداقل میزان خود خواهد رسید. در واقع با سن بارداری رابطه معکوسی دارد.

در دوران بارداری باید به میزان هورمون بارداری توجه بسیار زیادی نمایید. زیرا بهترین راهنمایی خواندن جواب آزمایش بارداری اطلاعات درست در مورد میزان هورمون بارداری است. گاهی اوقات مقدار غلظت هورمون بارداری در خون ممکن است پایین تر از حد استاندارد آن باشد اما ممکن است جنین در سلامت کامل باشد.

جالب است بدانید که هنگامی که میزان سطح هورمون بارداری به 1000 الی 2000 برسد با استفاده از سونوگرافی ترانس واژینال ساک، حاملگی را تشخیص داد. اما در حالتی که این میزان از این مقدار گفته شده کمتر باشد، با انجام سونوگرافی قادر به تشخیص نخواهید بود.

آزمایش خون بارداری به صورت و کمی و کیفی است. نوع کمی این آزمایش برای عدم وجود و یا وجود هورمون بارداری در خون است و نوع کیفی آن بر میزان غلطت این هورمون در خون دلالت دارد.

 

دلایل پایین بودن مقدار هورمون بارداری:

هر اتفاقی دارای دلایلی می باشد، پایین بودن میزان هورمون بارداری نیز دارای دلایل خاصی می باشد که این دلایل عبارتند از :

  • اشتباه تشخیص دادن سن حاملگی
  • حاملگی خارج از رحم
  • احتمال سقط جنین

اگر با فرا گرفتن راهنمای خواندن جواب آزمایش بارداری، تشخیص دادید که میزان هورمون بارداری شما پایین است، و با کمک گرفتن از پزشک برای اطمینان بیشتر می توانید آزمایش را تکرار نمایید و از جواب آن اطمینان حاصل فرمایید.

 

دلایل بالا بودن مقدار هورمون بارداری:

همان طور که در بالا بیان شدن پایین بودن میزان هورمون بارداری دارای دلایلی می باشد بالا بودن این میزان هورمون نیز دارای دلایل خاصی می باشد که می توان به

  • حاملگی مولار
  • حاملگی چند قلویی
  • تخمین اشتباه سن

اشاره نمود. همچنین در صورت بالا بودن مقدار HCG  باید آزمایش خون بارداری را 48 تا 72 ساعت بعد دوباره انجام دهید.

جواب بارداری

نتیجه گیری:

اگر شما هم مشکوک به حاملگی هستید می توانید با انجام آزمایش خون بارداری متوجه شوید که آیا بارداری هستید یا خیر. همه ما زمانی که جواب آزمایش بارداری را دریافت می کنیم می خواهیم خودمان با مطالعه آن متوجه شویم که آیا باردار هستیم یا خیر. جواب آزمایش بارداری یکی از آزمایش هایی است که برای متوجه شدن نتیجه آن عجله دارید، و همه سعی بر خواندن درست و استدلال نمودن آن هستند.  برای آن که بتوانید به درستی جواب آزمایش بارداری را بخوانید کافیست راهنمای خواندن جواب آزمایش بارداری را مطالعه کرده باشید. با مطالعه آن با نکات مهم در این باره و همچنین میزان غلظت هورمون بارداری در هر هفته را می توانید درست تشخیص دهید. با بدست آوردن اطلاعات لازم درباره نحوه خواندن جواب آزمایش بارداری می توانید به راحتی و به طور تقریبا دقیق شروع به تجزیه و تحلیل نمودن اطلاعات و مقادیر موجود در برگه نتیجه جواب آزمایش بارداری نمایید.

 

شما می توانید به راحتی از طریق آزمایش آنلاین به صورت آنلاین آزمایش های مختلف را درخواست دهید. جهت درخواست  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *