تزریق بوتاکس صورت

 • نوشته شده توسط فاطمه مهربان
 • 17 / 03 / 1401

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

پوست صورت با افزایش سن و از دست دادن چربی دچار تغییراتی می‌شود که در برخی از نواحی به صورت چین و چروک است و در برخی از نواحی افتادگی پوست رخ می‌دهد. این اتفاق ممکن است برای افراد خوشایند نباشد اما امروزه برای از بین بردن چین و چروک و جوانسازی پوست روش‌های بسیاری وجود دارد که یکی از آنها بوتاکس صورت می‌باشد. این روش بهترین و کم هزینه‌ترین راه برای از بین بردن نشانه‌های پیری و کاهش چین و چروک موجود در پوست صورت است. این روش بسیار سریع انجام می‌شود و نتیجه کار در کوتاه‌ترین زمان قابل مشاهده است و عوارض جانبی شدید و آزار دهنده ندارد، به همین دلیل روش بوتاکس صورت از جمله روش‌های جوانسازی پرطرفدار در میان بانوان و آقایان می‌باشد.

تزریق بوتاکس کاری بسیار دقیق و حساس است و نباید این کار را در سالن‌های زیبایی انجام دهید. توصیه می‌شود برای تزریق بوتاکس حتما به افراد متخصص و با تجربه مراجعه نمائید. در صورت نیاز به بوتاکس زیربغل و کسب اطلاعات لازم از فواید آن مقاله لینک شده را مطالعه نمایید.

منظور از تزریق بوتاکس چیست؟

این روش یکی از روش‌های جوانسازی و زیبا سازی پوست صورت است که افتادگی‌ها و چروک موجود در قسمت‌های مختلف صورت را برطرف می‌کند. از این روش علاوه بر زیبایی در درمان برخی بیماری‌ها نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

موادی که برای بوتاکس استفاده می‌شود از یک باکتری مشتق می‌شود که در طبیعت و در بسیاری از مواد طبیعی مانند خاک و دریاچه و جنگل موجود است. این باکتری در روده برخی از پستانداران و آبزیان نیز موجود است و استفاده از تعداد محدودی از ان برای بدن هیچ ضرری ندارد. این باکتری دارای سم بوتولینوم است و این سم از این باکتری گرفته می‌شود و برای مختل کردن سیستم عصبی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این سم بر روی سیستم عصبی قسمت تزریق اثر می‌گذارد و عملکرد عصب را مختل می‌کند.

بوتولینوم موجب می‌شود تا سیستم انتقال دهنده عصب کار نکند و از منقبض شدن سلول‌های عضلانی جلوگیری می‌کند. منقبض شدن سلول‌های عصبی منجر به ایجاد چروک بر روی پوست می‌شود و اگر این انقباض صورت نگیرد چروکی نیز بر روی پوست ایجاد نخواهد شد. این انقباضات بیشتر در نواحی اطراف چشم، خطوط اخم و لبخند و پیشانی رخ می‌دهد.

در حقیقت بوتاکس عملکرد ماهیچه‌های صورت را متوقف می‌کند. تاثیر بوتاکس پس از مدتی از بین می‌رود و سیستم عصبی دوباره به حالت قبل خود باز می‌گردند. به همین دلیل پس از یک دوره تزریق بوتاکس باید برای تداوم تاثیر بوتاکس، تزریق مجددا انجام شود. در غیر اینصورت ماهیچه‌ها به صورت طبیعی عمل خواهند کرد و خطوط چین و چروک بر روی پوست نمایان می‌شود.

تزریق بوتاکس برای درمان

تزریق بوتاکس علاوه بر زیبایی برای درمان برخی از بیماری‌ها نیز موثر است. به عنوان مثال برای از بین بردن اسپاسم عضلانی در قسمتی در بدن یا صورت، درمان میگرن، کاهش تعریق در نواحی مختلف بدن و کاهش دردهای مزمن در نواحی خاصی از بدن با انجام بوتاکس قابل درمان است. با تزریق بوتاکس عصب ناحیه تزریق از کار می‌افتد و دیگر هیچ پیام دردی را به مغز منتقل نمی‌کند. بنابراین برخی از دردهای مزمن و آزار دهنده با تزریق بوتاکس قابل درمان خواهد بود.

بوتاکس در کدام نواحی صورت تزریق می‌شود؟

تزریق بوتاکس در هر ناحیه از صورت قابل انجام است. اما باید دقت داشت که قسمت مورد نظر به عضلات اطراف آسیب نزند و بر عملکرد آنها تاثیر نگذارد. متخصص تزریق بوتاکس پیش از تزریق، محل مورد نظر را علامت می‌زند. بوتاکس باید درست در همان محل تزریق شود در غیر اینصورت نتیجه مطلوبی نخواهد داشت و ممکن است عصب قسمت دیگر از صورت از کار بیفتد. به همین دلیل این کار باید با دقت بالایی انجام شود. خصوصا در مورد صورت این نکته بسیار حائز اهمیت است زیرا با زیبایی فرد در ارتباط است.

نواحی صورت که تزریق بوتاکس در آنها انجام می‌شود عبارتند از:

 • خطوط پیشانی
 • ناحیه بالای ابرو برای بالا نگه داشتن ابرو
 • خطوط اخم میان دو ابرو
 • گوشه بیرونی چشم و از بین بردن چروک پنجه کلاغی
 • کناره‌های بینی
 • خطوط لبخند
 • بالای لب و از بین بردن چروک روی لب
 • وسط لب
 • چانه
 • پائین گونه

تزریق بوتاکس برای هر یک از این نواحی باید در نقاط مشخصی انجام شود تا تاثیر مورد نظر صورت گیرد. اگر این کار توسط فردی غیر متخصص انجام شود عواقب خواهد داشت.

چه افرادی نیاز به تزریق بوتاکس دارند؟

افرادی که پوست خشک دارند و با افزایش سن چین و چروک در نواحی مختلف صورت ایجاد می‌شود می‌توانند از این روش استفاده کنند. چین و چروک صورت می‌تواند موجب کاهش اعتماد به نفس در افراد شود و بهترین راه برای از بین بردن آنها تزریق بوتاکس است. اگر از نتیجه راضی بودید پی از اتمام تاثیر دوباره تزریق را انجام دهید. معمولا هر بار تزریق بوتاکس بسته به سیستم بدنی هر فرد بین 3 الی 6 ماه ماندگاری دارد و در این مدت تمامی چروک روی پوست به طور کامل محو می‌شود اما با از بین رفتن اثر بوتاکس و به کار افتادن عضلات صورت خطوط چروک دوباره بر روی صورت نمایان می‌شود و اگر برای تزریق مجدد دیرتر اقدام شود چروک روی صورت عمیق‌تر خواهند شد و به مدت بیشتری برای ترمیم نیاز خواهند داشت.

 

افرادی که سر دردهای میگرنی دارند نیز می‌توانند با استفاده از این روش از سردردهای میگرنی خلاص شوند. بوتاکس عصب‌های پیشانی که تحریک کننده سردرد میگرنی هستند را از کار می‌اندازد و انتقال پیام درد به مغز متوقف می‌شود. بنابراین سردردها متوقف خواهند شد. تزریق بوتاکس ممکن است بر روی پیشانی یا پشت گردن انجام شود.

مزایای تزریق بوتاکس

مهمترین مزیت بوتاکس برای افرادی که به دلایل مختلف چین و چروک زیادی بر روی صورت دارند مناسب است. از دیگر مزایای تزریق بوتاکس عبارتند از:

 • فرم دهی به ابروها و زیباتر کردن حالت ابرو
 • رفع افتادگی پلک و ابرو
 • جوانسازی پوست و کشیدن قسمت های شل شده پوست
 • درمان سردردهای میگرنی
 • عدم وجود عوارض جانبی پس از تزریق بوتاکس
 • کاهش چین و چروک پوست با افزایش سن
 • پرداخت هزینه کمتر برای جوانسازی پوست
 • قابل استفاده برای سنین مختلف

مراقبت‌های لازم پیش از تزریق بوتاکس

پیش از تزریق بوتاکس باید چند نکته مهم را رعایت کنید تا ز بروز عوارض احتمالی جلوگیری شود. این مراقبت‌ها به شرح زیر می‌باشد:

 • یک هفته پیش از تزریق بوتاکس از داروهای ضد التهابی مانند آسپرین، ایبوپروفن و ویتامین E، امگا 3 استفاده نکنید.
 • تا یک روز پیش انجام تزریق از مصرف دخانیات و الکل پرهیز کنید.
 • اگر به آنفولانزا یا سرماخوردگی مبتلا هستید باید پیش از تزریق درمان‌های لازم انجام شود.
 • در صورت وجود آلرژی یا حساسیت به ماده خاصی حتما پزشک را مطلع کنید.
 • پیش از انجام بوتاکس آرایش خود را به طور کامل پاک کنید و پوست خود را تمیز کنید.

مراقبت‌های لازم پس از تزریق بوتاکس

پس از تزریق باید چند نکته مهم را رعایت کنید:

 • در اولین روز تزریق از انجام فعالیت‌های سنگین اجتناب کنید. ورزش و تحرک زیاد موجب تسریع جریان خون در بدن می‌شود که برای محل تزریق مناسب نیست.
 • قسمت بوتاکس شده را فشار ندهید و اجازه ندهید کسی به محل تزریق دست بزند. زیرا ممکن است مواد تزریق شده زیر پوست حرکت کند.
 • تا چند روز پس از تزریق بوتاکس از قرار گرفتن زیر نور خورشید پرهیز کنید. اگر خواستید از منزل بیرون بروید حتما از ضد آفتاب استفاده کنید.
 • اگر در قسمت تزریق کبودی بوجود آمد می‌توانید برای رفع آن از کمپرس سرد استفاده کنید. دقت داشته باشید که بر روی محل تزریق فشاری وارد نشود.
 • تا چند روز پس از انجام بوتاکس از مصرف دخانیات و مواد الکلی اجتناب کنید.
 • اگر پزشک برای تسکین درد دارویی تجویز کرد حتما داروها را به موقع مصرف کنید تا از عوارض احتمالی جلوگیری شود.
 • در زمان خوابیدن تا چند شب مراقب باشید که بر روی محل تزریق نخوابید و فشاری بر ان وارد نکنید. فشار به محل تزریق ممکن است موجب جابجا شدن مواد شود و بوتاکس در قسمت دیگری از صورت اثر خواهد کرد.

تزریق بوتاکس در کلینیک چگونه انجام می‌شود؟

ماده اصلی بوتاکس که بوتولینوم نام دارد به شکل یک پودر است که در زمان تزریق با محلول سدیم کلرید ترکیب می‌شود و محلول رقیقی بدست می‌آید. سپس این محلول با استفاده از یک سرنگ که سوزن بسیار ریزی دارد زیر پوست تزریق می‌شود. برای کاهش درد ممکن است پزشک سطح پوست را کمی به صورت موضعی بی حس کند تا درد کمتری در زمان تزریق حس شود.

 

تزریق بوتاکس برای چه افرادی محدودیت دارد؟

 • زنان باردار و شیرده
 • افرادی که به بیماری‌های عصبی یا عضلانی مبتلا هستند
 • افرادی که در محل تزریق دارای تبخال یا زخم هستند
 • افرادی که ازداروهای ضد انعقاد یا کنترل فشار خون استفاده می‌کنند.
 • افرادی که چین و چروک خیلی عمیق دارند، زیرا ممکن است تزریق بوتاکس تاثیر چشم گیری بر پوست آنها نداشته باشد.

میزان ماندگاری بوتاکس

مدت زمان ماندگاری بوتاکس به چند عامل مهم بستگی دارد:

 • سن فرد
 • میزان انعطاف پذیر پوست
 • عمق چین و چروک و خطوط موجود بر روی پوست

توصیه می‌شود پیش از اینکه اثر بوتاکس به طور کامل از بین برود برای تزریق مجدد اقدام نمائید. در اینصورت از ایجاد چین و چروک بر روی پوست جلوگیری می‌شود و پوست همیشه شاداب و جوان می‌ماند. اگر تزریق به طور منظم انجام شود ممکن است به مرور زمان فواصل میان دو تزریق کمتر شود و مدت زمان اثر بوتاکس بر پوست بیشتر باشد. پیش از تزریق بوتاکس حتما با پزشک مشورت کنید و از میزان اثر بخشی آن اطمینان حاصل نمائید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *