بوتاکس چشم گربه ای

 • نوشته شده توسط فاطمه مهربان
 • 15 / 04 / 1401

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

بوتاکس چشم گربه ای چیست و برای چه افرادی مناسب است؟ مدت هاست بوتاکس به یک روش رایج در جهان با هدف زیبایی و گاهی درمان تبدیل شده است و بسیاری از افراد برای تزریق آن به نواحی مختلف صورت و بدن خود اقدام می کنند. تزریق در اطراف چشم و ایجاد حالت کشیده در چشم ها، یکی از کاربردهای بوتاکس است. در این مطلب درباره چگونگی تزریق بوتاکس، هزینه و عوارض تزریق بوتاکس چشم گربه ای توضیح خواهیم داد.

می دانید که بوتاکس از سمی به نام بوتولینیوم تشکیل شده و هدف از تزریق آن فلج کردن عصب های عضله ناحیه تزریق می باشد. تزریق اشتباه این سم می تواند برای فرد مراجعه کننده بسیار خطرناک باشد. حال آنکه نواحی اطراف چشم بسیار حساس بوده و هرگونه تزریق و اجرای روش های زیبایی باید حتما با مشورت و توسط یک پزشک حاذق و با تجربه انجام شود تا هیچ خطری فرد زیباجو را تهدید نکند.

 

آزمایش آنلاین تزریق انواع بوتاکس را در مکانی کاملا بهداشتی با رعایت اصول و استانداردها و توسط بهترین پزشک های زیبایی انجام می دهد تا عوارض این روش زیبایی را به حداقل رسانده و تاثیر بوتاکس را افزایش دهد.

بنابراین می توانید برای تزریق بوتاکس صورت، زیر بغل، کف دست، لب و حتی بوتاکس چشم گربه ای از خدمات بی نظیر این مرکز استفاده کرده و از نتیجه آن بر روی چهره خود شگفت زده شوید.

بوتاکس چشم گربه ای چیست؟

داشتن چشم های کشیده و رو به بالا یکی از معیارهای زیبایی است که امروزه به یک عامل جذابیت چهره بین افراد به ویژه بانوان تبدیل شده است. بوتاکس چشم گربه ای همان طور که از نامش پیداست، در نواحی چشم تزریق شده و باعث ایجاد حالت کشیدگی و گربه ای شکل در چشم ها می شود.

علاوه بر این بر اثر کشیدگی این ناحیه، انتهای ابروها به سمت بالا کشیده می شود و چروک های اطراف چشم نیز از بین خواهد رفت. بنابراین با تزریق بوتاکس با هدف چشم گربه ای، ابروهای کشیده به سمت بالا و صورتی بدون چروک (در قسمت چشم ها) خواهید داشت.

نحوه تزریق بوتاکس چشم گربه ای

بوتاکس در ناحیه چشم با هدف کشیده کردن چشم ها، به این صورت است که ابتدا پزشک مورد نظر شما، به تشخیص خود نقاطی را در این قسمت مشخص کرده و پس از بی حس کردن، توسط یک سوزن بسیار نازک اقدام به تزریق بوتاکس می کند. تزریق به گونه ای انجام می شود که حالت چشم رو به بالا حفظ شده و چروک های اطراف آن محو شوند.

مدت زمان مورد نیاز برای انجام این کار حدود 20 تا 30 دقیقه بوده و تنها در یک جلسه انجام می شود و پس از گذشت چند روز می توانید اثرات آن را بر روی چهره خود مشاهده نمایید.

همان طور که توضیح دادیم انتخاب پزشک خوب برای انجام این کار از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. چرا که میزان بوتاکس تزریق شده، نقاط مشخص شده تزریق، برند بوتاکس و… عوامل مهمی هستند که توسط پزشک تعیین می شود و در صورت خطای پزشک ممکن است خطرات و آسیب های جدی به فرد زیباجو وارد شود.

در مرکز آزمایش آنلاین تنها از بوتاکس مسپورت و دیسپورت که دو برند محبوب و پرطرفدار هستند جهت تزریق استفاده می شود و این کار توسط بهترین و مجرب ترین پزشکان انجام خواهد شد.

ماندگاری بوتاکس

بوتاکس به صورت کلی و در هر ناحیه از بدن تا 6 ماه ماندگاری دارد. این نوع بوتاکس نیز از این قاعده مستثنی نیست و با توجه به = برند و کیفیت تزریق بین 3 تا 6 ماه ماندگاری خواهد داشت. پس از پایانه دوره و از بین رفتن اثر آن، می توان مجدد برای تزریق اقدام کرد.

مزایای تزریق بوتاکس چشم گربه ای

این روش در مقایسه با روش های مشابه برای کشیده کردن چشم ها مثل جراحی و… مزایای بسیاری دارد که افراد را برای انجام آن ترغیب می کند و باعث شده به یکی از روش های زیبایی پرطرفدار تبدیل شود. به برخی از این مزایا توجه کنید:

 • کم هزینه بودن
 • بدون نیاز به بیهوشی
 • بدون دوره نقاهت طولانی مدت
 • بدون نیاز به جراحی
 • برگشت پذیر بودن
 • اثرگذاری سریع

عوارض بوتاکس چشم گربه ای

خوشبختانه همه زیباجویانی که در مرکز آزمایش آنلاین، تزریق بوتاکس چشم گربه ای و یا هر نوع بوتاکس دیگری انجام داده اند، از نتیجه راضی بوده و هیچ گونه عوارضی در آن ها مشاهده نشده است. اما چنان چه تزریق توسط شخصی بدون تجربه و مهارت انجام شود، عوارض زیاد و جبران ناپذیری خواهد داشت. برخی از این عوارض به شرح زیر است:

 • عفونت
 • خونریزی
 • افتادگی پلک
 • تیک های عصبی
 • حالت تهوع
 • سرگیجه

درد، کوفتگی، متورم شدن از دیگر عوارض این نوع تزریق است که معمولا یک تا دو روز پس از تزریق بهبود می یابند در غیر این صورت باید سریعا به پزشک مراجعه کنید. البته آگاهی از مراقبت بعد از بوتاکس می تواند این عوارض را به حداقل برساند.

هزینه بوتاکس چشم گربه ای

هزینه بوتاکس چشم گربه ای نیز مانند انواع دیگر بوتاکس، به موارد زیادی بستگی دارد و نمی توان آن را از پیش تعیین کرد. مهم ترین عوامل تاثیرگذار در هزینه بوتاکس، نرخ ارز، مقدار حجم بوتاکس، برند بوتاکس، کارمزد پزشک و تجهیزات کلینیک انتخابی شما می باشد.

مراقبت بعد از بوتاکس چشم گربه ای

پس از اینکه بوتاکس در ناحیه چشم انجام دادید، بهتر است موارد زیر را رعایت کنید تا عوارض کمتری داشته باشد و از طرفی بیشترین تاثیر را بر روی چهره خود مشاهده نمایید.

 • تا 4 ساعت پس از تزریق بوتاکس در حالت نشسته و یا ایستاده بمانید و از دراز کشیدن و خوابیدن پرهیز کنید.
 • در زیر نور خورشید و در مکان های گرم مثل جکوزی و سونا قرار نگیرید.
 • تا 48 ساعت از انجام فعالیت های سنگین و ورزش خودداری کنید.
 • از بالش های بلند و یا دو بالش برای خواب استفاده کنید تا زیر سر بلندتری داشته باشید.
 • فعالیت هایی که نیاز به دقت چشمی دارند، انجام ندهید.

آیا شما تا کنون از این روش زیبایی استفاده کرده اید؟ چه تجربه ای از تزریق بوتاکس داشته و آیا این کار را به دیگران پیشنهاد می دهید؟ می توانید نظرات، سوالات و تجربیات خود را در این باره در قسمت دیدگاه ها به اشتراک بگذارید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *