انواع بوتاکس صورت خارجی و بهترین برندهای بوتاکس

  • نوشته شده توسط مهدی یاری
  • 09 / 05 / 1401

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

انواع بوتاکس صورت خارجی و بهترین برندهای بوتاکس

آشنایی با انواع بوتاکس صورت خارجی باعث می شود تا در صورتی که تصمیم به تزریق بوتاکس گرفتید، بتوانید بهترین نوع آن را انتخاب کرده و از انجام این کار رضایت داشته باشید.

با افزایش سن و بر اثر عوامل ژنتیکی و محیطی خطوط و چروک پوست صورت بیشتر شده و بسیاری از افراد تزریق بوتاکس را برای رفع آن ها انتخاب می کنند.

اگر چه بوتاکس یک روش تایید شده جهت رفع خطوط پوستی و افزایش زیبایی چهره است، اما گاهی اوقات با عدم رعایت اصول و استانداردها، ممکن است عوارضی را در بدن ایجاد کند. از این رو تزریق بوتاکس در مراکز زیبایی و کلینیک هایی که مجوز رسمی این کار را ندارند، فراموش کرده و از متخصصین این حوزه برای تزریق بوتاکس کمک بگیرید.

آزمایش آنلاین یکی از بهترین مراکز تزریق بوتاکس است که می توانید پس از مشورت با متخصصین این مجموعه درباره این موضوع تصمیم گرفته و سپس برای انجام آن اقدام نمایید.

در این مرکز بوتاکس صورت مردانه، بوتاکس برای زیربغل، لیفت گردن با بوتاکس و… با رعایت تمامی استانداردها و اصول بهداشتی انجام می شود.

انواع بوتاکس صورت خارجی

بوتاکس یا سم بوتولینوم (Botulinum toxin) نوعی باکتری است که به عصب عضله ها حمله کرده و آن ها را فلج می کند. تزریق بوتاکس به نواحی مختلف پوست، باعث رفع خطوط و چروک های عمیق پوست شده و به صاف شدن آن کمک می کند.

با استفاده از برندهای برتر بوتاکس، نیازی به نگرانی درباره عوارض این کار نبوده و می توانید با خیالی آسوده برای تزریق اقدام نمایید. در واقع انتخاب یکی از انواع بوتاکس خارجی نیز به اندازه انتخاب مرکز تزریق بوتاکس مهم بوده و در نتیجه کار تاثیر بسزایی دارد.

در اینجا چند مورد از انواع بوتاکس خارجی را معرفی می کنیم و شما می توانید با مطالعه این مطلب و در صورت لزوم با مشاوره گرفتن از کارشناسان مجموعه آزمایش آنلاین، یکی از آن ها را انتخاب نمایید.

بوتاکس (BOTOX)

شاید برای شما هم عجیب باشد که بوتاکس نام یک برند از سم بوتولینوم است که به دلیل محبوبیت زیاد به عنوان یک روش زیبایی، شناخته شد و امروزه اغلب افراد سم بوتولینوم را با عنوان بوتاکس می شناسند.

قبل از انتخاب این برند، بهتر است حساسیت های خود را به پزشک اطلاع دهید چرا که ممکن است حاوی ترکیبات غیرفعالی باشد که حساسیت زا بوده و عوارض احتمالی داشته باشد. ماندگاری بوتاکس بین سه تا چهار ماه است.

دیسپورت (Dysport)

دیسپورت که در کشور انگلستان و در شرکت گالدرما ساخته می شود، یکی از انواع بوتاکس صورت خارجی است که محبوبیت زیادی دارد. این دارو از نوع A سم بوتولینوم تولید شده و برای درمان و زیبایی کاربرد دارد.

تاثیر این برند در از بین بردن خطوط حدود 3 تا 4 ماه ماندگاری دارد. لازم به ذکر است که دیسپورت برای رفع خطوط پیشانی و بین ابروها بهتر عمل کرده و برای بوتاکس این قسمت ها مناسب تر است.

بوتاکس صورت مسپورت (MASPORT) نمونه داخلی دیسپورت است و یکی از بهترین برندهایی است که در ایران مورد استفاده قرار می گیرد.

تمامی بوتاکس هایی که در آزمایش آنلاین انجام می شود، از برندهای دیسپورت و مسپورت است و این کار توسط افراد متخصص و با مجوز رسمی انجام می شود.

نورونوکس (Neuronox)

پس از نحقیق دانشمندان کره ای در دهه های 1980 و 1990  ، نورونوکس در سال 2000 در شرکت Medy-Tox ساخته و عرضه شد. از آنجا که این برند از نظر قیمت، کیفیت و تاثیرگذاری نسبت به محصولات مشابه در بازار، برتری داشت، در مدت کمی طرفداران زیادی پیدا کرد و حدود 50 کشور متقاضی آن شدند.

پس از تزریق این دارو، به مدت 3 تا 4 ماه اثر آن ماندگاری داشته و پس از گذشت این زمان باید برای تمدید آن دوباره اقدام کنید.

زئومین (Xeomin)

زئومین نیز جهت بهبود خطوط عمیق بین ابروها استفاده شده و ماندگاری بالایی (بین سه تا شش ماه) دارد. این دارو به عصب عضلات این قسمت حمله کرده و آن را به صورت موقت فلج می کند.

تاثیر این دارو که موفق به دریافت تاییدیه FDA شده، بر روی چهره حدود یک هفته بعد مشخص می شود، بنابراین باید پس از تزریق زئومین، صبور باشید و تا نمایان شدن تاثیر آن، منتظر بمانید.

آزالور (Azzalure)

آزالور نیز از انواع بوتاکس صورت خارجی است که از سم بوتولینوم نوع A گرفته شده و نتیجه آن را دو تا سه روز بعد از تزریق می توانید بر روی پوست مشاهده کنید و پس از آن حدود چهار تا پنج ماه ماندگاری دارد. اما به دلیل تولید آنتی بادی توسط آن، بهتر است در فواصل سه ماهه جهت تمدید آن اقدام نمایید.

باید بدانید که آزالور در سال 1990 تا سال 2009 با عنوان دیسپورت در کشور انگلستان تزریق می شد و از آن پس نام آزالور را به آن اختصاص دادند.

کانیتوکس (Kanitox)

کانیتوکس که در کشور چین ساخته شده از دیگر انواع بوتاکس صورت خارجی است که نام های دیگری مثل ریفاین، درماتوکس، لینوریز را نیز به آن نسبت داده اند. در ترکیبات این محصول مقداری ناخالصی وجود دارد که باعث عوارضی مثل افتادگی پلک، تاری دید، دو بینی و… خواهد شد. اما این عوارض فقط در چند هفته اول ظاهر شده و پس از آن به مرور کاهش می یابد.

بهترین برند بوتاکس کدام است؟

حال که با انواع تزریق بوتاکس صورت خارجی آشنا شدید، شاید این سوال در ذهن شما ایجاد شود که کدام یک از این برندها بهتر است؟ بهترین روش انتخاب برند بوتاکس، مشورت با پزشک است. بنابراین شما می توانید با مجموعه آزمایش آنلاین تماس گرفته از مشاوران این مجموعه راهنمایی های لازم را دریافت کنید.

همچنین به یاد داشته باشید که باید تمام حساسیت های دارویی، غذایی و سایر مشکلات و بیماری های خود را به پزشک اطلاع دهید تا بتواند در انتخاب بهترین برند بوتاکس به شما کمک کند.

آیا شما تا کنون بوتاکس انجام داده اید؟ انتخاب شما کدام برند بوده و چه تجربه ای از انجام این کار دارید؟ نظرات و تجربیات خود را در همین صفحه به اشتراک بگذارید تا سایر کاربران نیز از آن های بهره مند شوند.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *