انواع بوتاکس صورت ایرانی | بهترین برند بوتاکس ایرانی

  • نوشته شده توسط فاطمه مهربان
  • 22 / 03 / 1401

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

انتخاب نوع و برند بوتاکس مهمترین قدم برای انجام بوتاکس صورت است. بوتاکس‌های مورد استفاده در کلینیک‌های زیبایی به دو دسته برندهای ایرانی و برندهای خارجی تقسیم می‌شوند. بوتاکس‌های خارجی از برندهای معروف جهان هستند و تولید کشورهای مختلف می‌باشند. بوتاکس‌های ایرانی در کشور طرفداران زیادی دارند و به سایر کشورهای همسایه نیز ارسال می‌شوند و در کشورهای آسیایی مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این مقاله قصد داریم برند بوتاکس صورت ایرانی را به طور کامل بررسی نمائید.

انواع برند بوتاکس ایرانی معتبر

بوتاکس مشتق شده از مواد موجود در طبیعت می‌باشد و حاوی سمی به نام بوتولینوم است که موجب می‌شود عصب‌های موجود در پوست به طور موقت از کار بیفتند و به همین دلیل پوست انقباضات طبیعی خود را از دست می‌دهد. بدین ترتیب چین و چروک موجود بر روی پوست صاف می‌شوند و به دلیل اینکه عصب‌ها غیر فعال هستند چین و چروک جدیدی بر روی پوست ایجاد نمی‌شود. این سم علاوه بر زیبایی برای درمان برخی از بیماری‌ها نیز کاربرد دارد که در تزریق بوتاکس در قسمت پیشانی برای درمان میگرن بسیار کاربردی است. انواع برندهای ایرانی بوتاکس صورت عبارتند از:

 

  • برند بوتاکس دیستون

بوتاکس دیستون تولید شرکت ایمن واکسن ایران می‌باشد که در سال 1396 فعالیت خود را آغاز نموده است و برای اولین بار در ایران موفق به تولید بوتاکس شد و ماده بوتاکس را در ویالهای 300 واحدی و 500 واحدی به بازار عرضه نمود. این بوتاکس حاوی سم بوتولینوم است که ماده اصلی بوتاکس محسوب می‌شود و در ترکیبات آن مواد نگهدارنده لاکتوز، آلبومین و هماگلوتینین نیز وجود دارد. پزشکان به دلیل وجود لاکتوز در ترکیبات این بوتاکس توصیه نمودند که افرادی که به لاکتوز و فرآورده‌های لبنی حساسیت دارند نباید از این ماده برای تزریق بوتاکس استفاده کنند.

به دلیل وجود لاکتوز در بوتاکس دیستون شرایط نگهداری از این ماده کمی خاص‌تر است و باید در دمای مناسبی نگهداری شود تا مواد فاسد نشوند.

  • برند بوتاکس مسپورت

این برند بوتاکس تولید ایران است و یکی از بهترین برندهای مورد استفاده در ایران می‌باشد. این شرکت توانسته است محصولی مشابه نمونه‌های خارجی با همان کیفیت تولید نماید. ماندگاری بوتاکس مصپورت (مسپورت) درست مشابه بوتاکس دیسپورت است و تاثیر طولانی مدتی بر روی بدن دارد و برای خطوط عمیق و متوسط پوست بهترین انتخاب می‌باشد.

برند مسپورت از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور دارای تائیدیه می‌باشد و قیمت مناسبی دارد. این بوتاکس نسبت به سایر بوتاکس‌‌های کره‌ای کیفیت بهتری دارد و جزو بهترین برندهای مورد استفاده در ایران محسوب می‌شود.

مشخصات بوتاکس ایرانی

برند معروف مسپورت با نام تجاری Masport به صورت پودری به بازار عرضه می‌گردد و در ویالهای 150 و 500 واحدی تولید می‌شود. نگهداری این بوتاکس نیاز به شرایط خاصی ندارد و تا 6 ماه ماندگاری دارد و هر 500 واحد آن برای سه نفر قابل استفاده است. تزریق بوتاکس برای صورت بایستی توسط پزشک متخصص انجام شود تا عوارضی برای فرد ایجاد نشود.

این بوتاکس ایرانی برای از بین بردن خطوط اخم متوسط و شدید بسیار مناسب است و اثر آن بین 3 تا 6 ماه ماندگار است. اثر بوتاکس معمولا 3 الی 10 روز پس از تزریق به طور کاملا مشهود قابل رویت است و می‌توانید شاهد از بین رفتن چروک و افتادگی پوست در قسمت مورد نظرتان باشید.

از دیگر موارد مصرف بوتاکس مصپورت می‌توان به درمان میگرن، درمان ناهنجاری‌ها و چین و چروک ایجاد شده بر روی گردن با تزریق بوتاکس برای گردن، درمان اسپاسم نیمه صورت و فلج مغزی، بر طرف کردن خطوط چروک موجود در نواحی مختلف صورت، مشکلات چشمی مانند چپ چشمی یا تنبلی چشم و سایر موارد زیبایی اشاره نمود.

کیفیت بوتاکس ایرانی

بوتاکس ایرانی مسپورت از کیفیت بالایی برخوردار است و در زمینه جوانسازی و زیبا سازی پوست صورت کاربرد بسیاری دارد. بوتاکس مسپورت با پوشش دادن کامل چین و چروک صورت موجب جوانی و شادابی پوست صورت می‌شود و از ماندگاری بالایی برخوردار است. این بوتاکس ایرانی در مقایسه با سایر انواع بوتاکس قیمت کمتری دارد. تاثیر و ماندگاری بوتاکس به ناحیه تزریق و نحوه تزریق بستگی خواهد داشت و معمولا پس از 6 ماه نیاز است تا مجدد تزریق را تکرار کنید.

مزایای استفاده از بوتاکس صورت ایرانی

اثر گذاری بوتاکس بر روی عصب به صورت موقت است و پی از 4 الی 6 ماه بایستی مجدد تزریق بوتاکس انجام شود تا اثر بوتاکس بر روی قسمت مورد نظر باقی بماند. به همین دلیل پس از مدتی ممکن است بدن در مقابل بوتاکس واکنش‌های خود ایمنی داشته باشد و به همین دلیل اثر گذاری بوتاکس کاهش یابد. در بوتاکس‌های ایرانی مقدار پروتئین استفاده شده در ترکیبات بسیار کمتر از نمونه‌های خارجی است و به همین دلیل واکنش بدن نسبت به این مواد بسیار کمتر خواهد بود. از مهمترین مزیت‌های استفاده از بوتاکس صورت ایرانی می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • وجود پروتئین کمتر در بوتاکس ایرانی موجب می‌شود تا مواد در زیر پوست به طور یکنواخت پخش شود و همین موضوع در طبیعی‌تر جلوه نمودن ناحیه تزریق نقش بسیار مهمی دارد.
  • در زمان تزریق با استفاده از بوتاکس صورت ایرانی نیازی به بیهوشی نیست و با استفاده از داروی بی حسی موضعی یا کمپرس سرد ناحیه تزریق بی حس می‌شود تا فرد درد کمتری احساس کند.
  • عوارض جانبی ناشی از بوتاکس ایرانی در مقایسه با سایر نمونه‌های خارجی بسیار کمتر است.
  • بوتاکس ایرانی مسپورت قابلیت تزریق در عمق پوست را دارد و برای رفع خطوط عمیق ایجاد شده بر روی پوست بسیار موثر است و تاثیر چشمگیری در کاهش چین و چروک عمیق و قدیمی را دارد.

قیمت بوتاکس صورت ایرانی

قیمت بوتاکس ایرانی به دلیل عدم وجود هزینه‌های جانبی ناشی از واردات و غیره بسیار کمتر است و استفاده از این نوع بوتاکس برای افراد و کلینیک‌های زیبایی بسیار مقرون به صرفه می‌باشد. توجه داشته باشید که قیمت ارزان‌تر به نشانه بی کیفیت بودن بوتاکس نیست و ترکیبات تشکیل دهنده بوتاکس مشخص کننده میزان اثر بخشی بوتاکس و ماندگاری آن است.

البته باید توجه داشت که هر چه برای تزریق به واحد‌های بیشتری نیاز باشد قیمت بوتاکس بیشتر خواهد بود. به عنوان مثال برای خطوط عمیق ممکن است مقدار بیشتری بوتاکس نیاز باشد و قیمت آن با تزریق بوتاکس برای فردی که خطوط سطحی دارد متفاوت خواهد بود. سایر هزینه‌های بوتاکس شامل مواردی همچون دستمزد پزشک و هزینه ماده بی حس کننده نیز می‌باشد که در نهایت با مقدار بوتاکس مصرفی محاسبه خواهند شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *