آبسه چیست؟

 • نوشته شده توسط فاطمه مهربان
 • 07 / 09 / 1400

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

آبسه به تجمع چرک در زیر پوست یا داخل بدن گفته می‌شود. آبسه‌ها معمولاً به دلیل عفونت یا به دلیل گیر افتادن یک جسم خارجی در بدن شما ایجاد می‌شوند. هنگامی که بدن شما با عفونت مبارزه می‌کند یا سعی می‌کند یک جسم خارجی را که در داخل آن گیر افتاده است از بین ببرد، گلبول‌های سفید خون بافت‌های آسیب دیده را پر می‌کنند و مایع حاصل که چرک نامیده می‌شود منجر به ایجاد آبسه در آن ناحیه می‌شود. چرک حاوی باکتری‌های زنده و مرده، گلبول‌های سفید زنده و مرده، و بقایای سلول‌ها و بافت‌هایی است که در اثر عفونت یا پاسخ ایمنی بدن کشته یا زخمی شده‌اند.

آبسه‌ها اغلب در داخل یا نزدیک پوست یا در دهان نزدیک دندان‌ها ایجاد می‌شوند. آبسه اغلب شبیه برآمدگی به اندازه‌های مختلف است که قرمز و اغلب متورم هستند و داخل برجستگی فضایی پر از چرک وجود دارد. عاقلانه نیست که سعی کنیم آبسه را هر چقدر هم که سطحی باشد، تخلیه کنیم. زیرا انجام این کار اغلب ممکن است منجر به ایجاد  عفونت خونی کشنده و سپسیس شود.

آبسه‌ها معمولا با آنتی بیوتیک، جراحی یا ترکیبی از اینها قابل درمان هستند. در بسیاری از موارد، تخلیه آبسه با جراحی ضروری است. نمونه‌ای از مایع درون آبسه به طور کلی به آزمایشگاه فرستاده می‌شود تا هر گونه باکتری مسبب را شناسایی کند. اکثر آبسه‌ها را می‌توان به طور موثر درمان کرد و عوارض نسبتا کمی دارند، اگرچه برخی از آبسه‌ها ممکن است به صورت عمیق تر در بدن یا در اندام‌های شما ایجاد شوند و آسیب‌های بسیار جدی تری را ایجاد کنند.

 

اگر مشکوک به آبسه هستید، یا اگر برای آبسه تحت درمان هستید و این وضعیت ادامه دارد یا باعث نگرانی شما می‌شود، به دنبال مراقبت‌های پزشکی فوری باشید.

انواع مختلف آبسه کدامند؟

آبسه‌ها می‌توانند در سراسر بدن ایجاد شوند، چه در مکان‌هایی که قابل مشاهده هستند و چه در داخلبدن که ممکن است مورد توجه قرار نگیرند و باعث بروز عوارض جدی از جمله آسیب اندام به اندام‌ها شوند. رایج ترین انواع آبسه عبارتند از:

 • آبسه پوستی: ناشی از عفونت‌هایی است که منجر به جمع شدن چرک در پوست می‌شود. اینها می‌توانند شامل عفونت‌های ناشی از باکتری (معمولاً استافیلوکوک)، عفونت‌های فولیکول مو (فولیکولیت)، جوش‌ها یا زخم‌ها یا جراحات جزئی که عفونی می‌شوند، باشد. آبسه‌های پوستی ممکن است در هر جایی از بدن ایجاد شوند.
 • آبسه دندانی: که می‌تواند در مرکز دندان (پالپ) ایجاد شود و به ریشه یا ساختارهای استخوانی که دندان را نگه می‌دارد گسترش یابد. زمانی که باکتری‌ها از طریق سوراخی مانند حفره ناشی از پوسیدگی دندان یا آسیبی که منجر به شکستگی، بریدگی یا ترک خوردگی دندان می‌شود، وارد شوند، دندان ممکن است عفونی شود.

سایر نوع‌های آبسه که کمتر رایج هستند، عبارتند از:

 • آبسه شکمی: این آبسه ممکن است نزدیک یا داخل اندام‌های شکمی مانند کبد، پانکراس یا کلیه‌ها باشد. علل آبسه شکمی عبارتند از عفونت‌ها، پارگی اندام‌ها (مانند آپاندیس یا تخمدان) و بیماری التهابی روده (IBD).
 • آبسه کبد آمیبی: نوعی ناشی از آمیبیاز، یک عفونت روده‌ای است که می‌تواند به کبد سرایت کند. عفونت ناشی از انگل روده‌ای انتامبا هیستولیتیکا است که از طریق غذا و آب آلوده به مدفوع حاوی انگل پخش می‌شود. آمیبیازیس در جمعیت‌های شلوغ با بهداشت نامناسب شایع است.
 • آبسه آنورکتال: در داخل یا نزدیک مقعد یا راست روده قرار دارد و بیشتر در اثر بیماری‌های مقاربتی، عفونت شقاق مقعد، مسدود شدن غدد یا ضربه به آن ناحیه ایجاد می‌شود.
 • آبسه بارتولین (یا کیست): می‌تواند در غدد بارتولین واقع در هر طرف دهانه واژن ایجاد شود. مجرای غده ممکن است مسدود شود و باعث تجمع مایع در طول زمان شود و به طور بالقوه عفونت و تشکیل آبسه را به دنبال داشته باشد.
 • آبسه مغزی: معمولاً نتیجه یک عفونت باکتریایی یا قارچی در بخشی از مغز است. فشار ایجاد شده توسط آبسه می‌تواند باعث بروز مشکلات مغزی جدی از جمله تشنج، از دست دادن عملکرد عضلانی و مشکلات زبانی شود. آبسه مغزی یک مورد اورژانس پزشکی است که نیاز به درمان فوری دارد.
 • آبسه اپیدورال: یک اتفاق نادر ناشی از عفونت ناحیه بین مننژها (غشاهای پوشاننده مغز و نخاع) و استخوان‌های جمجمه یا ستون فقرات است. اگر داخل جمجمه باشد، آبسه اپیدورال داخل جمجمه تشکیل شده است. اگر در ستون فقرات باشد، آبسه اپیدورال نخاعی است که شایع ترین نوع آبسه اپیدورال تلقی می‌شود.
 • آبسه پری لوزه: یک عارضه بالقوه تهدید کننده زندگی لوزه‌ها، عفونت لوزه‌ها است. اغلب، این عفونت توسط باکتری‌های گروه A استرپتوکوک بتا همولیتیک ایجاد می‌شود. همان باکتری که باعث گلودرد استرپتوکوکی می‌شود. با این حال، آبسه پری لوزه به دلیل استفاده از آنتی بیوتیک‌ها برای درمان سریع و موثر لوزه نادر است.
 • آبسه پیوژنیک کبد: به سادگی در ناحیه‌ای روی کبد ایجاد می‌شود که چرک تولید می‌کند. این آبسه می‌تواند ناشی از بسیاری از انواع عفونت‌های شکمی، عفونت لوله‌هایی که صفرا را تخلیه می‌کنند، یا ضربه به کبد باشد.
 • آبسه نخاع: یک نتیجه بسیار نادر از عفونت در داخل ستون فقرات است. هنگامی که اتفاق می‌افتد، اغلب یک عارضه آبسه اپیدورال محسوب می‌شود.

 

علائم انواع آبسه کدامند؟

علائم آبسه بسته به محل آبسه و بیماری زمینه‌ای، اختلال‌ها یا شرایط سلامتی فرد متفاوت است. علائم پوستی که ممکن است همراه با آبسه رخ دهد، عبارتند از:

 • ترشح یا تخلیه مایع از پوست
 • درد متمرکز روی یک توده یا اطراف آن
 • لایه برداری یا زخم شدن پوست
 • قرمزی، گرمی یا تورم

آبسه ممکن است با علائم مربوط به سایر سیستم‌های بدن همراه باشد. چنین علائمی که عبارتند از:

 • بزرگ شدن غدد لنفاوی
 • خستگی یا بی حالی
 • تب، لرز یا تعریق
 • سردرد
 • درد مفاصل
 • از دست دادن اشتها یا کاهش وزن سریع
 • حالت تهوع، استفراغ یا اسهال
 • علائم عصبی (هنگامی که آبسه به اعصاب یا قسمت‌هایی از مغز فشار می‌آورد)
 • درد، مانند دندان درد برای آبسه دندان یا درد شکم برای آبسه شکمی
 • گلو درد

در برخی موارد، آبسه ممکن است نشانه یک وضعیت تهدید کننده زندگی باشد که باید فوراً در شرایط اضطراری ارزیابی شود. اگر شما یا کسی که با او هستید، هر یک از این علائم تهدید کننده زندگی را دارید، فوراً به دنبال مراقبت پزشکی باشید (با اورژانس تماس بگیرید):

 • مشکل در صحبت کردن
 • غش یا تغییر در سطح هوشیاری یا بی حالی
 • زردی (زردی پوست و چشم)
 • تشنج
 • ضعف یا فلج شدید

چه چیزی باعث ایجاد آبسه می‌شود؟

آبسه ناشی از پاسخ سیستم ایمنی بدن شما به نوعی عفونت یا جسم خارجی است. عفونت‌های باکتریایی شایع ترین علت آبسه، به ویژه آبسه پوست یا دهان هستند. انگل‌ها می‌توانند باعث تشکیل آبسه در اندام‌های شما شوند و اگرچه نادر است، اما این مورد امکان دارد یک وضعیت پزشکی جدی باشد. یک جسم خارجی که در داخل بدن شما قرار گرفته است، مانند گلوله نیز می‌تواند باعث ایجاد آبسه شود.

علل شایع ایجاد آبسه

آبسه ممکن است به دلیل انواع شرایط رایج ایجاد شود از جمله:

 • جسم خارجی در درون بدن شما به دام افتاده است، مانند خار یا تکه فلزی که در پوست شما می‌شکند. همچنین، پس از تلاش قبلی برای حذف جسم خارجی، قطعاتی از جسم خارجی در بدن باقی می‌ماند.
 • دیورتیکول عفونی در روده بزرگ می‌تواند باعث ایجاد آبسه دیورتیکول شود
 • عفونت در محل جراحی قبلی (آلودگی زخم حین عمل)
 • عفونت پوست ممکن است منجر به آبسه شود
 • عفونت دندان ممکن است به آبسه پریودنتال تبدیل شود
 • زخم یا ضربه به پوست، به خصوص زخمی که سوراخ شده است، ممکن است باعث آبسه شود

علل نادر ایجاد آبسه

آبسه همچنین ممکن است ناشی از عفونت های نادر باشد از جمله:

 • عفونت توسط میکروارگانیسم‌هایی مانند آمیب می‌تواند باعث ایجاد آبسه در کبد شما شود
 • عفونت توسط انگل‌های خاص امکان دارد باعث ایجاد آبسه‌های مختلفی در اندام‌های بدن شما شود
 • عفونت در مغز گاهی منجر به ایجاد آبسه در آن ناحیه می‌شود

راه‌های درمانی آبسه چیست؟

درمان انواع آبسه بر تخلیه چرک جمع‌آوری‌شده و پاکسازی عفونتی که منجر به آبسه شده است، متمرکز است. درمان معمولاً شامل تجویز آنتی‌بیوتیک، آسپیراسیون یا برش برای تخلیه، جراحی برای برداشتن آبسه یا ترکیبی از این گزینه‌ها است. آبسه‌های جزئی را اغلب می‌توان با مراقبت از خود مدیریت کرد. با این حال، افراد مبتلا به هر نوع نقص ایمنی باید هر زمان که علائم تشکیل آبسه ظاهر شد، فورا به دنبال مراقبت‌های پزشکی باشند.

 

چه زمانی برای درمان آبسه دندان به دندانپزشک مراجعه کنیم؟

آبسه دندان بسیار دردناک است و برای جلوگیری از عوارض بعدی نیاز به درمان فوری توسط دندانپزشک دارد. برای تأیید اینکه آبسه باعث علائم شما می‌شود، دندانپزشک دندان‌ها، دهان و لثه‌های شما را معاینه می‌کند و ممکن است برای تعیین میزان درد به دندان آسیب دیده ضربه بزند. ممکن است برای تعیین محل دندان یا دندان‌های آسیب دیده و تعیین میزان عفونت، اشعه ایکس یا سی تی اسکن انجام دهید.

هدف از درمان آبسه دندان پاکسازی عفونت، پیشگیری یا کاهش عوارض و جلوگیری از از دست دادن دائمی دندان است. درمان خاص شما به شدت عفونت و اندازه آبسه دندان بستگی دارد. لازم است بدانید، آبسه دندان به خودی خود از بین نمی‌رود و در صورت عدم درمان می‌تواند عوارض جدی و حتی تهدید کننده زندگی مانند سپسیس ایجاد کند.

دندانپزشک شدت آبسه دندان شما را ارزیابی می‌کند و یکی از راه‌های درمانی که اغلب شامل موارد زیر است را توصیه می‌کند:

 • تجویز آنتی بیوتیک برای مبارزه با عفونت
 • برداشتن دندان عفونی (در صورت نیاز)
 • کانال ریشه برای برداشتن بافت عفونی و تخلیه آبسه
 • جراحی برای تخلیه آبسه

در حالی که منتظر قرار ملاقات خود هستید یا در طول بهبودی از یک روش درمانی، می‌توانید علائم را در خانه با موارد زیر تسکین دهید. البته فراموش نکنید که قبل از استفاده از هر گونه داور مسکن، با پزشک خود مشورت کنید. موارد عبارتند از:

 • مسکن‌های بدون نسخه برای کاهش درد و تب
 • برای تسکین درد، آب نمک گرم را بشویید

درمان آبسه پوست در منزل

آبسه‌های خفیف پوست ممکن است خود به خود تخلیه شوند و می‌توانید با استفاده از کمپرس مرطوب و گرم چند بار در روز به “باز شدن” آبسه کمک کنید. اطمینان حاصل کنید که قبل و بعد از استفاده از حوله دست‌های خود را کاملاً بشویید و هر بار از یک پارچه جدید برای جلوگیری از انتشار عفونت یا چرک مجدد به پوست خود استفاده کنید. هرگز سعی نکنید آبسه پوست را خودتان سوراخ یا فشار دهید. این می‌تواند منجر به ایجاد عوارضی از جمله گسترش بیشتر عفونت در عمق بدن شما شود.

چه زمانی برای آبسه پوستی به پزشک مراجعه کنیم؟

اگر یک آبسه پوستی خفیف به خودی خود بهبود نیافت، یا اگر علائم عفونت شدیدتر باشد (یا به جای بهبود بدتر شود)، باید برای درمان فوری آبسه خود به پزشک مراجعه کنید. بخصوص اگر علائم شما عبارتند از:

 • تب یا لرز
 • افزایش درد، قرمزی، گرما و تورم اطراف آبسه
 • درد یا ناراحتی در جای دیگری از بدن شما
 • رگه‌های قرمز در نزدیکی یا اطراف ناحیه آسیب دیده ( ناشی از گسترش عفونت به سیستم لنفاوی، که بخشی از سیستم ایمنی بدن شما است)

پزشک پوست آسیب دیده را برای تشخیص آبسه بررسی می‌کند. بسته به شدت عفونت، گزینه‌های درمانی برای آبسه پوستی عبارتند از:

 

 • آنتی بیوتیک برای از بین بردن عفونت
 • تخلیه، یا از طریق آسپیراسیون (سوزن کوچکی که در آبسه قرار داده می‌شود) یا برش، که در آن پزشک از چاقوی جراحی برای برش آبسه استفاده می‌کند.
 • جراحی، زمانی که آبسه فراتر از پوست یعنی به عمق بدن گسترش یافته است

در مواردی که آبسه تخلیه یا برداشته می‌شود، پزشک ممکن است نمونه‌ای از چرک را برای تجزیه و تحلیل بفرستد تا منبع عفونت را مشخص کند. اگر عفونت توسط MRSA (استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین) یا نوع دیگری از عفونت استاف ایجاد شده باشد، پزشک ممکن است آنتی بیوتیک‌ها یا درمان‌های بیشتری را تجویز کند. همچنین ممکن است لازم باشد زخم را برای هرگونه چرک اضافی یا علائم عفونت مجدد تحت نظر داشته باشید.

اکثر آبسه‌های پوستی را می‌توان با موفقیت و با عوارض کمی درمان کرد. برخی از روش‌ها ممکن است تنها یک اسکار کوچک به جای بگذارند.

عوارض احتمالی آبسه چیست؟

عوارض آبسه بسته به علت و محل آن بسیار متفاوت است. یک آبسه کوچک پوستی که به موقع درمان می‌شود معمولاً به جز یک اسکار کوچک، هیچ عارضه دائمی دیگری ایجاد نمی‌کند. با این حال، یک آبسه بزرگ یا یک آبسه در یک عضو مهم و حیاتی بدن می‌تواند بر عملکرد بافت یا اندام زیرین تأثیر بگذارد و احتمالاً ممکن است باعث آسیب جدی و دائمی شود.

از آنجا که آبسه می‌تواند به دلیل بیماری‌های جدی ایجاد شود، عدم مراجعه به موقع به پزشک به منظور درمان می‌تواند منجر به بروز عوارض جدی و آسیب دائمی شود. هنگامی که علت اصلی تشخیص داده شد، برای شما مهم است که برنامه درمانی را که شما و متخصص مراقبت‌های بهداشتی به طور خاص برای شما طراحی کرده است را دنبال کنید تا خطر عوارض احتمالی از جمله:

 • آسیب مغزی یا نخاعی
 • آسیب کبدی
 • آسیب عصبی که منجر به ضعف یا گزگز می‌شود
 • فلج
 • سپسیس (پاسخ التهابی گسترده بدن به عفونت در هر نقطه از بدن)
 • انتشار عفونت (محلی یا داخل خون)

آبسه‌ها از نظر ظاهری چگونه به نظر می‌رسند؟

یک آبسه روی پوست به صورت یک توده قرمز و متورم ظاهر می‌شود که ممکن است چرک یا مایع ترشح کند. اغلب در هنگام لمس گرم است و ممکن است رگه‌های قرمزی در نزدیکی یا اطراف آن وجود داشته باشد.

آبسه‌های پوستی در ابتدا ممکن است سایر بیماری‌های پوستی مانند جوش، کورک یا نیش حشرات باشند. با این حال، اگر این ناحیه همچنان قرمز، متورم، در لمس گرم یا دردناک شد، به پزشک خود مراجعه کنید تا تشخیص دهد آیا آبسه دارید یا خیر.

تشخیص آبسه‌های داخلی (داخل بدن ایجاد می‌شوند) چالش برانگیزتر است زیرا بدون تصویربرداری نمی‌توانید آنها را ببینید. با این حال، به علائمی از جمله درد در داخل بدن، تب، لرز، از دست دادن اشتها و احساس عمومی خوب نبودن توجه داشته باشید. به خصوص اگر این علائم ادامه داشته باشند. اگر مشکوک به آبسه داخلی هستید، فوراً به پزشک مراجعه کنید.

چگونه می‌توان از ایجاد آبسه جلوگیری کرد؟

بهداشت خوب و صحیح بهترین راه برای جلوگیری از ایجاد آبسه‌های پوستی است، زیرا اکثر آبسه‌های پوستی نتیجه عفونت باکتری‌ها است که از طریق زخم، ریشه مو یا مسدود شدن غده عرق یا چربی روی پوست ایجاد شده‌اند. این عادات روزانه را دنبال کنید تا باکتری‌های روی پوست خود را به حداقل برسانید و احتمال عفونت پوست را کاهش دهید:

 • از به اشتراک گذاشتن حوله، تیغ یا سایر مواردی که با پوست شما تماس دارند خودداری کنید.
 • عادت شستن دست‌ها را در بین اعضای خانواده ایجاد کنید.
 • هنگام اصلاح احتیاط کنید تا از ایجاد بریدگی جلوگیری کنید. اگر خود را بریدید، به سرعت زخم را درمان کنید.
 • دست‌های خود را به طور منظم و کامل بشویید.
 • هنگامی که زخم دارید، مراقب تمیز نگه داشتن آن باشید. محل بریدگی را با صابون و آب گرم بشویید، سپس زخم را محکم بانداژ کنید تا از آلودگی و باکتری پاک شود. باند یا پانسمان را اغلب تعویض کنید تا مطمئن شوید که ناحیه تمیز و خشک باقی می‌ماند.
 • اگر یک بیماری مزمن مانند دیابت دارید که می‌تواند خطر ابتلا به عفونت‌های پوستی را افزایش دهد، با پزشک خود در مورد اقدامات خاصی که می‌توانید برای جلوگیری از آبسه انجام دهید صحبت کنید. ممکن است لازم باشد روزانه “بررسی‌های پوستی” را انجام دهید تا پوست شکسته یا هر نشانه‌ای از عفونت را تشخیص دهید.
 • اگر دچار آبسه پوستی شدید، می‌توانید با مراجعه به پزشک خود از عوارض و گسترش عفونت جلوگیری کنید. خودتان آبسه را فشار ندهید یا نترکانید، زیرا این امکان وجود دارد که عفونت را به عمق پوست هدایت کنید.
 • اگر چرک ترشح شده از آبسه پوست را پاک کردید، فوراً دستمال‌ها را دور بیندازید یا پارچه‌ای را که برای جلوگیری از گسترش باکتری استفاده می‌کردید بشویید و دست‌های خود را کاملا بشویید. تا زمانی که آبسه شما به طور موثر درمان نشده و به طور کامل بهبود نیافته است، از وسایل مشترک استفاده نکنید یا به مکان‌های عمومی مانند باشگاه‌های ورزشی یا استخرهای شنا نروید.

 

 

آبسه‌های داخلی معمولاً عارضه یک بیماری دیگر هستند و بنابراین پیشگیری از آن دشوارتر است. شما می‌توانید خطر ابتلا به بسیاری از بیماری‌ها را با رعایت موارد زیر کاهش دهید:

 • داشتن یک رژیم غذایی متعادل و مغذی
 • به طور منظم ورزش کنید
 • حفظ وزن سالم
 • سیگار نکشید یا سیگار را ترک کنید
 • برای معاینه فیزیکی و معمول سالانه به پزشک مراجعه کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *