علائم نارسایی قلبی

 • نوشته شده توسط فاطمه مهربان
 • 03 / 12 / 1400

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

نارسایی قلبی با عدم توانایی قلب در پمپاژ کردن خون کافی به بدن مشخص می‌شود. اگر جریان خون کافی نباشد، همه عملکردهای اصلی بدن مختل می‌شوند. نارسایی قلب، بیماری یا مجموعه علائمی است که بدن را تضعیف یا منقبض می‌کند. نارسایی قلبی می‌تواند سمت راست یا چپ قلب را تحت تاثیر قرار دهد یا به‌صورت همزمان بر هر دو سمت قلب تاثیر بگذارد. این بیماری همچنین می‌تواند مزمن یا حاد باشد.

در نارسایی قلبی حاد، نشانه‌ها به‌صورت ناگهانی ظاهر می‌شوند اما نسبتا سریع رفع می‌شوند. این مسئله می‌تواند پس از حمله قلبی یا درنتیجه مشکل در دریچه‌های قلب اتفاق بیفتد. در نارسایی قلبی مزمن، علائم به‌صورت مداوم ادامه پیدا می‌کنند و با گذشت زمان بهبود نمی‌یابند. بیشتر نارسایی‌های قلبی، مزمن هستند. این بیماری یک وضعیت پزشکی جدی است که درمان آن ضروری است. درمان زودهنگام نارسایی قلبی با بهبود طولانی‌مدت و کاهش خطر عوارض همراه است. در ادامه با این بیماری بیشتر آشنا می‌شوید.

علل نارسایی قلبی چیست؟

نارسایی قلبی در اغلب موارد با بیماری‌های دیگر ارتباط دارد. شایع‌ترین دلیل نارسایی قلبی، بیماری شریان کرونری (CAD) است. در این بیماری، شریان‌هایی که خون و اکسیژن را به قلب می‌رسانند تنگ می‌شوند. سایر بیماری‌هایی که می‌توانند خطر نارسایی قلبی را افزایش دهند شامل موارد زیر می‌شوند:

 

 

علائم نارسایی قلبی چیست؟

علائم نارسایی قلبی می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

 • خستگی
 • افزایش ناگهانی وزن
 • از دست دادن اشتها
 • سرفه‌ های مداوم
 • ضربان نامنظم قلب
 • تپش قلب
 • تورم شکم
 • تنگی نفس
 • عدم تحمل ورزش
 • تورم ساق و مچ پا یا شکم
 • تنگی نفس هنگام دراز کشیدن
 • بیرون زدن رگ‌های گردن

اگر این علائم را تجربه می‌کنید لازم است هرچه سریع‌تر مشاوره پزشکی دریافت کنید.

نارسایی قلبی چند نوع است؟

همانطور که مطرح شد نارسایی قلبی می‌تواند در سمت راست یا چپ قلب رخ دهد. همچنین، ممکن است هر دو سمت قلبتان را همزمان درگیر کند. نارسایی قلبی به دو نوع دیاستولیک و سیستولیک نیز تقسیم‌بندی می‌شود. در ادامه با انواع نارسایی قلبی آشنا می‌شوید.

 

 

 

نارسایی قلبی سمت چپ

شایع‌ترین نوع نارسایی قلبی، نارسایی قلبی سمت چپ است. بطن چپ در سمت چپ و زیر قلب قرار دارد. این ناحیه خون غنی از اکسیژن را به سایر بخش‌های بدن پمپاژ می‌کند. نارسایی قلبی سمت چپ زمانی اتفاق می‌افتد که بطن چپ به‌صورت موثری پمپاژ نمی‌کند. این مسئله باعث می‌شود که بدن نتواند خون غنی از اکسیژن را دریافت کند. در عوض، خون به ریه‌ها برمی‌گردد که این مسئله موجب تنگی نفس و تجمع مایع می‌شود.

نارسایی قلبی سمت راست

بطن راست مسئول پمپاژ خون به ریه‌ها به‌منظور جمع‌آوری اکسیژن است. نارسایی قلبی سمت راست زمانی رخ می‌دهد که سمت راست قلب شما به‌صورت موثری وظیفه‌اش را انجام نمی‌دهد. این نارسایی معمولا از نارسایی قلبی سمت چپ ناشی می‌شود. تجمع خون در ریه‌ها که ناشی از نارسایی قلبی سمت چپ است باعث می‌شود بطن راست قلب، سخت‌تر کار کند.

فشار روی بطن راست منجر به نارسایی قلبی سمت راست می‌شود. نارسایی قلبی سمت راست می‌تواند از بیماری‌های دیگری مثل بیماری ریه یا بیماری دریچه قلب نیز ناشی شود. نارسایی قلبی سمت راست با تورم اندام تحتانی یا شکم مشخص می‌شود. این تورم در اثر ذخیره مایع در پاها و شکم رخ می‌دهد.

نارسایی قلبی دیاستولیک

نارسایی قلبی دیاستولیک زمانی رخ می‌دهد که ماهیچه قلب سفت تر از حالت طبیعی می‌شود. این سفتی که معمولا ناشی از بیماری قلبی است به این معناست که قلب به‌آسانی پر از خون نمی‌شود. به این مسئله اختلال عملکرد دیاستولیک گفته می‌شود و می‌تواند منجر به کمبود خون‌رسانی به سایر اندام‌های بدن شود. نارسایی قلبی دیاستولیک در زنان بیشتر از مردان است.

نارسایی قلبی سیستولیک

نارسایی قلبی سیستولیک زمانی رخ می‌دهد که ماهیچه قلب توانایی‌اش در انقباض را از دست می‌دهد. انقباض‌های قلب برای پمپاژ کردن خون غنی از اکسیژن به سایر اندام‌ها ضروری هستند. به این مشکل نیز اختلال عملکرد سیستولیک گفته می‌شود. این مسئله زمانی اتفاق می‌افتد که قلب ضعیف و بزرگ می‌شود. نارسایی قلبی سیستولیک در مردان شایع‌تر از زنان است.

نارسایی قلبی دیاستولیک و سیستولیک می‌توانند در سمت چپ یا راست قلب رخ دهند. همچنین، ممکن است نارسایی قلبی را در هر دو سمت قلبی تجربه کنید.

 

 

عوامل خطر نارسایی قلبی چیست؟

هر کسی ممکن است نارسایی قلبی را تجربه کند. بااین‌حال، برخی عوامل می‌توانند خطر نارسایی قلبی را افزایش دهند. مردان بیشتر از زنان به این بیماری دچار می‌شوند. بااین‌حال، شیوع نارسایی قلبی در هر دو جنس تقریبا یکسان است. افرادی نیز که در اثر یک بیماری، قلبشان آسیب دیده است در معرض خطر نارسایی قلبی هستند. این بیماری‌ها عبارت‌اند از:

برخی از رفتارها نیز می‌توانند خطر ابتلا به نارسایی قلبی را افزایش دهند. این رفتارها شامل موارد زیر می‌شود:

 • مصرف سیگار
 • مصرف غذاهایی که از چربی یا کلسترول بالایی برخوردارند
 • ورزش نکردن کافی
 • داشتن اضافه‌وزن یا ابتلا به چاقی

درصورتی‌که می‌خواهید در مورد کاهش خطر ابتلای خود به نارسایی قلبی اطلاعات بیشتری کسب کنید می‌توانید به این منظور از خدمات ویزیت پزشک در منزل یا مشاوره پزشکی تلفنی آزمایش آنلاین استفاده کنید.

نارسایی قلبی چگونه تشخیص داده می‌شود؟

برای تشخیص نارسایی قلبی از روش‌های مختلفی استفاده می‌شود. در ادامه با این روش‌ها آشنا می‌شوید.

معاینه بدنی

پزشک ممکن است برای بررسی علائم نارسایی قلبی از معاینه فیزیکی استفاده کند. برای مثال، تورم پا، ضربان نامنظم قلب و برآمدگی رگ‌های گردن می‌تواند به تشخیص نارسایی قلبی کمک کند.

اکوکاردیوگرافی

موثرترین راه تشخیص نارسایی قلبی، اکوکاردیوگرافی است. در این روش برای ایجاد تصاویری دقیق از قلب از امواج صوتی استفاده می‌شود که این روش به پزشک کمک می‌کند آسیب واردشده به قلب، عملکرد انقباض و انبساط و عوامل زمینه‌ای بیماری را تشخیص دهد.

سایر آزمایش‌ها

 • اشعه ایکس قفسه سینه: در این روش از قلب و اندام‌های اطراف آن، تصاویری دریافت می‌شود.
 • MRI قلب: در این روش بدون استفاده از اشعه، تصاویری از قلب ایجاد می‌شود.
 • اسکن هسته‌ای: در این روش دوز بسیار کمی از مواد رادیواکتیو به بدن تزریق می‌شود و درنتیجه از بطن‌های قلب تصاویری دریافت می‌شود.
 • کاتتریزاسیون یا آنژیوگرافی عروق کرونری: در این نوع آزمایش اشعه ایکس، پزشک کاتتری را وارد رگ می‌کند. پزشک معمولا رگ بازو یا کشاله ران را انتخاب می‌کند. سپس از این طریق، کاتتر را به قلب هدایت می‌کند. این آزمایش می‌تواند نشان دهد که چقدر خون در قلب جریان دارد.
 • تست ورزش: در طول این آزمایش، عملکرد قلب شما درحالی‌که بر روی تردمیل هستید یا در حال ورزش دیگری هستید ارزیابی می‌شود.
 • هولتر مانیتورینگ: در این آزمایش، چند تکه الکترود بر روی قفسه سینه قرار داده می‌شود و سپس این الکترودها به دستگاه کوچکی به نام هولتر مانیتور اتصال پیدا می‌کنند. با استفاده از این آزمایش، فعالیت الکتریکی قلب برای حداقل 24 تا 48 ساعت ثبت می‌شود.
 • تست قلب BNP: این آزمایش با خون‌گیری از بازو انجام می‌شود. در این آزمایش، افزایش هورمون پپتید ناتریورتیک نوع B (BNP) بررسی می‌شود. افزایش این هورمون یکی از علائم نارسایی قلبی است.

 

 

نارسایی قلبی چگونه درمان می‌شود؟

درمان نارسایی قلبی به نوع و شدت آن بستگی دارد. اگرچه درمان به‌موقع می‌تواند بیماری را بهبود ببخشد اما انجام منظم آزمایش‌ها همچنان ضروری است. هدف اصلی درمان نارسایی قلبی، افزایش طول عمر شماست. در ادامه با روش‌های درمان نارسایی قلبی آشنا می‌شوید.

دارو

بیماری نارسایی قلبی در مراحل اول می‌تواند با داروهایی درمان شود و درنتیجه علائم کاهش پیدا کنند و از بدتر شدن وضعیت بیماری نیز پیشگیری شود. داروها برای اهداف زیر تجویز می‌شوند:

 • توانایی قلب برای پمپاژ کردن خون بهبود پیدا کند.
 • لخته شدن خون کاهش پیدا کند.
 • در صورت لزوم، ضربان قلبتان کاهش پیدا کند.
 • سدیم اضافه حذف شود و سطح پتاسیم دوباره پر شود.
 • سطح کلسترول بدنتان کاهش پیدا کند.
 • هورمون‌های نامطلوب و واکنش‌هایی که در بدن می‌توانند باعث تضعیف ضربان قلب شوند کاهش پیدا کند.

داروهایی که می‌توانند در این شرایط تجویز شوند عبارت‌اند از:

 • رقیق‌کننده‌های خون
 • بازدارنده‌های آنزیم مبدل آنژیوتانسین
 • مسدودکننده‌های گیرنده آنژیوتانسین 2
 • مسدودکننده‌های بتا
 • مسدودکننده‌های کانال کلسیم
 • داروهای کاهش‌دهنده کلسترول
 • نیترات‌ها
 • مهارکننده‌های گیرنده آنژیوتانسین نپری لیزین
 • مهارکننده‌های سدیم گلوکز کوترانسپورتر دو
 • هیدرالازین
 • ایوابرادین در برخی موارد
 • وریسیگات در برخی موارد

مهم است که همیشه قبل از شروع مصرف هرگونه داروی جدید با پزشک مشورت کنید. مصرف برخی داروها برای افرادی که به نارسایی قلبی مبتلا هستند کاملا ممنوع است. برای مثال می‌توان به ناپروکسن و ایبوپروفن اشاره کرد. درصورتی‌که برای داروهای خود نیاز به مشورت با پزشک دارید می‌توانید از خدمات ویزیت پزشک در منزل یا مشاوره پزشکی تلفنی آزمایش آنلاین نیز استفاده کنید.

عمل جراحی

جراحی‌های مختلفی برای افراد مبتلا به نارسایی قلبی انجام می‌شود که در ادامه با آن‌ها آشنا می‌شوید.

 

 

عمل جراحی بای پس

برخی از افرادی که به نارسایی قلبی مبتلا هستند ممکن است به‌به جراحی بای پس عروق کرونر نیاز داشته باشند. در طول این عمل جراحی، جراح تکه‌ای سالم از رگ یا سرخرگ را برمی‌دارد و آن را به سرخرگ کرونری مسدودشده متصل می‌کند. این کار باعث می‌شود خون، سرخرگ مسدودشده را دور بزند و در شریان جدید جریان پیدا کند.

مداخله عروق کرونر از راه پوست (PCI)

در این عمل جراحی، پزشک یک کاتتر که به آن بالون کوچکی متصل است را به سرخرگ مسدود یا باریک‌شده وارد می‌کند. وقتی کاتتر به سرخرگ آسیب‌دیده وارد می‌شود، پزشک بالون را باد می‌کند تا سرخرگ باز شود. ممکن است لازم باشد یک استنت یا لوله سیمی مشبک برای همیشه در سرخرگ آسیب‌دیده قرار بگیرد. این امر باعث می‌شود که سرخرگ باز نگه داشته شود و از تنگ شدن بیشتر آن جلوگیری شود.

ضربان‌سازها

برخی از افراد مبتلا به نارسایی قلبی برای کنترل ضربان قلبی خود نیاز به ضربان‌ساز دارند. وقتی ضربان قلب خیلی سریع است، ضربان‌ساز می‌تواند تپش قلب را کاهش دهد و بالعکس. در اغلب موارد، ضربان‌ساز همراه با جراحی بای پس و داروها استفاده می‌شود.

کاردیوورتر- دفیبریلاتور قابل کاشت (ICD)

ICD دستگاهی است که با باتری کار می‌کند و اگر ریتم غیرطبیعی قلب را تشخیص دهد، به قلبتان شوک وارد می‌کند. این شوک باعث می‌شود که ضربان قلب به حالت طبیعی خود برگردد.

جراحی پیوند

پیوند قلب آخرین روش درمان نارسایی قلبی است و زمانی استفاده می‌شود که سایر روش‌های درمان موثر نیستند. در طول این عمل جراحی، جراح قسمتی از قلب شما یا همه آن را برمی‌دارد و سپس آن را با قلب اهداکننده جایگزین می‌کند.

چگونه می‌توان از نارسایی قلب پیشگیری کرد؟

 

 

برخی از اقدامات مرتبط با سبک زندگی می‌تواند در پیشگیری از نارسایی قلب و همچنین، درمان آن موثر باشد. داشتن وزن سالم و ورزش منظم می‌تواند به میزان قابل‌توجهی از نارسایی قلب پیشگیری کند. کاهش میزان مصرف نمک نیز در این زمینه مفید است. اقدامات دیگری که می‌توانند در پیشگیری از نارسایی قلب موثر باشند عبارت‌اند از:

 • محدود کردن مصرف الکل
 • عدم مصرف سیگار
 • پرهیز از مصرف غذاهای پرچرب
 • به اندازه کافی خوابیدن
 • داشتن فعالیت بدنی

شما می‌توانید با دریافت مشاوره پزشکی، از راه‌های پیشگیری از نارسایی قلبی، بیشتر آگاه شوید.

عوارض نارسایی قلبی چیست؟

اگر نارسایی قلبی درمان نشود درنهایت می‌تواند منجر به نارسایی احتقانی قلب (CHF) شود. در این وضعیت، خون در دیگر نواحی بدن تجمع پیدا می‌کند. این وضعیت خطرناک است و باعث احتباس آب در اندام‌ها و همچنین، کبد و ریه‌ها می‌شود. سایر عوارض نارسایی قلبی عبارت‌اند از:

 • سکته
 • ترومبوآمبولی وریدی
 • آریتمی مانند فیبریلاسیون دهلیزی
 • اختلال عملکرد کلیه

حمله قلبی

درنتیجه نارسایی قلبی ممکن است حمله قلبی نیز اتفاق بیفتد. بنابراین، به‌محض اینکه علائم زیر را تجربه کنید لازم است فورا با اورژانس تماس بگیرید:

 

 

 • درد کوبنده قفسه سینه
 • ناراحتی در قفسه سینه، مانند فشرده یا سفت شدن
 • ناراحتی در بخش بالایی بدن، ازجمله بی‌حسی یا سردی
 • خستگی
 • سرگیجه
 • ضربان قلب سریع
 • استفراغ
 • حالت تهوع
 • عرق سرد

درنهایت، نارسایی قلبی یک بیماری طولانی‌مدت است که برای پیشگیری از عوارض، نیاز به دریافت مداوم درمان دارد. اگر این بیماری درمان نشود قلب می‌تواند به‌شدت تضعیف شود و درنتیجه عوارض خطرناکی رخ دهند. نارسایی قلبی می‌تواند برای هر کسی ایجاد شود. بنابراین، اگر به‌صورت ناگهانی علائم جدید و غیرقابل‌توضیحی را تجربه کردید مهم است که در این مورد با پزشک مشورت کنید. شما می‌توانید به این منظور از خدمات ویزیت پزشک در منزل یا مشاوره تلفنی پزشکی آزمایش آنلاین استفاده کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *