آزمایش غربالگری سرطان و آشنایی با انواع آن

 • نوشته شده توسط فاطمه مهربان
 • 20 / 02 / 1401

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

آیا درباره غربالگری سرطان اطلاعی دارید؟ آیا می‌دانید بهترین سن برای آغاز غربالگری سرطان چه سنی است؟ آیا می‌دانید غربالگری برای کدام سرطان‌ها انجام می‌شود؟ آیا می‌دانید با غربالگری سرطان می‌توان از پیشروی سرطان پیش گیری کرد؟

آزمایش غربالگری سرطان چیست؟

چکاپ منظم بدن برای بررسی تغییرات سلول‌های بدن به طور مرتب به منظور تشخیص زود هنگام سرطان، غربالگری سرطان نامیده می‌شود. لازم به ذکر است مثبت بودن جواب آزمایش نشانه شروع سرطان نیست، ممکن است تغییرات سلولی به دلیل دیگری رخ داده باشد و آزمایش باید توسط پزشک بررسی شود.

آزمایش غربالگری سرطان در منزل برای کدامیک از انواع سرطان انجام می‌شود؟

انواع سرطان سینه، پروستات، ریه، روده بزرگ و سرطان دهانه رحم جزو سرطان‌هایی هستند که با انجام غربالگری و تشخیص زود هنگام قابل درمان هستند. روش غربالگری هر یک سرطان‌های ذکر شده متفاوت است و شروع سن غربالگری نیز منفاوت خواهد بود. در ادامه به بررسی غربالگری انواع سرطان و سن شروع غربالگری خواهیم پرداخت:

 

 • غربالگری سرطان سینه: این نوع سرطان در خانم‌ها شایع است و انجام غربالگری سرطان سینه برای بانوانی که در خانواده خود سابقه ابتلا به سرطان سینه داشته‌اند یا افرادی که به سرطان تخمدان یا سرطان لوله فالوپ مبتلا بوده‌اند الزامی است. سن شروع غربالگری سرطان سینه و انجام آزمایش چکاپ زنان پس از 40 سال است و برای افراد معمولی و ریسک متوسط هر دو سال یکبار توصیه می‌شود. اگر نتیجه غربالگری در ماموگرافی غیر طبیعی باشد برای بررسی بیشتر شرایط جسمی فرد از روش‌های درمانی دیگر مانند سونوگرافی و MRI استفاده می‌شود.
 • غربالگری سرطان پروستات: علائم سرطان پروستات معمولا پس از سن 55 سالگی در افرادی که سابقه خانوادگی دارند یا به دلایل مختلف به این نوع سرطان مبتلا می‌شوند بروز می‌کند. در برخی از افرادی که به دلیل دارا بودن ژن خاصی در بدن سن ابتلا از 40 سال خواهد بود. به همین علت بهترین سن برای شروع غربالگری از سن 40 الی 45 سال است و چکاپ مردان باید به طور سالیانه یا دو سال یکبار تکرار شود و تا سن 70 سالگی ادامه یابد. در آزمایش غربالگری سرطان پروستات میزان سطح آنتی ژن اختصاصی پروستات مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورت وجود هر گونه تغییر درمان‌های لازم آغاز می‌شود.

 

 • غربالگری سرطان ریه: این نوع سرطان یکی از انواع شایع سرطان می‌باشد و در بیشتر موارد افراد سیگاری را درگیر می‌کند. با تشخیص زود هنگام، می‌توان میزان مرگ و میر ناشی از این سرطان را به طور چشم گیری کاهش داد. غربالگری سرطان ریه با استفاده از سی تی اسکن ریه انجام می‌شود و با بررسی سلول‌های موجود در خلط فرد نیز می‌تواند تغییرات سلولی را تحت نظر داشت. معمولا برای افرادی که دخانیات مصرف می‌کنند انجام آزمایش غربالگری سرطان ریه بعد از سن 55 سال توصیه می‌شود.
 • غربالگری سرطان روده بزرگ: یکی از رایج‌ترین آزمایش‌های غربالگری روده بزرگ، آزمایش مدفوع و بررسی جهش‌های مولکولی در مدفوع می‌باشد. یکی دیگر از روشهای غربالگری سرطان ‌های غربالگری سرطان روده بزرگ انجام کولونوسکوپی است. با استفاده از این روش ضایعات درون روده و هر گونه پولیپ روده‌ای شناسایی و نمونه برداری می‌شود. بهترین سن برای شروع غربالگری این نوع سرطان سن 50 سال می‌باشد. در صورتیکه نتیجه آزمایش کولونوسکوپی طبیعی باشد، این آزمایش باید هر 10 سال یکبار تکرار شود. در صورت وجود این نوع سرطان در بستگان نزدیک، آزمایش از سن 40 سالگی و هر 5 سال یکبار انجام می‌شود. آزمایش مدفوع نیز هر سال باید به طور مرتب انجام شود.
 • غربالگری سرطان دهانه‌ی رحم: غربالگری این سرطان با استفاده از تست پاپ اسمیر و انجام آزمایش HPV انجام می‌شود. سن شروع غربالگری سرطان دهانه رحم از سن 21 سالگی شروع می‌شود و تا پس از سن یائسگی و تا سن 65 سالگی باید تکرار شود. آزمایش پاپ اسمیر و HPV بهتر است به طور مرتب هر 5 سال یکبار تکرار شود. انجام آزمایش‌ها به تنهایی هر 3 سال یکبار باید انجام شود.

 

 

مزیت انجام غربالگری سرطان با آزمایش آنلاین

 • حصول اطمینان از سلامت بدن
 • جلوگیری از پیشرفت هر گونه سرطان و درمان به موقع
 • صرف هزینه کمتر برای درمان با پیشگیری از بروز علائم حاد
 • حفظ جان بیمار
 • انجام تست غربالگری توسط متخصصین مجرب
 • بررسی تست غربالگری در آزمایشگاهی معتبر با تجهیزات کامل

زندگی سالم و جلوگیری از ابتلا به انواع سرطان

به طور کلی با انتخاب سبک زندگی سالم می‌توان ار ابتلا به انواع بیماری‌ها و سرطان‌ها جلوگیری کرد. به عنوان مثال با ترک سیگار و ترک مصرف دخانیات بدنی سالم خواهید داشت. همچنین پرهیز از نوشیدن الکل خطر ابتلا به انواع سرطان روده بزرگ و کبد را کاهش می‌دهد. و یکی دیگر از نکاتی که موجب می‌شود ریسک ابتلا به سرطان در افراد کاهش یابد تناسب اندام است. درصد زیادی از افرادی که به سرطان مبتلا می‌شوند، دچار اضافه وزن بوده‌اند. بنابراین به خاطر داشته باشید که سلامت جسم و سبک زندگی سالم در کاهش خطر ابتلا به انواع بیماری‌ها و سرطان تاثیر بسزایی خواهد داشت.

 

سخن پایانی، انجام غربالگری سرطان به طور مرتب و توجه به سلامتی، یک موضوع بسیار مهم است و برای تشخیص به موقع انواع سرطان‌ها و آغاز درمان الزامی است. برخی از انواع سرطان هیچ علامت خاصی در فرد ایجاد نمی‌کنند و در صورت تشخیص دیر هنگام ممکن است سلول‌های سرطانی پیشرفت بسیاری در بدن فرد داشته باشند و درمان بی تاثیر باشد. به همین علت توصیه می‌شود آزمایش غربالگری سرطان در زمان مشخص و در سنین ذکر شده انجام گردد. شما با استفاده از خدمات آزمایش آنلاین به راحتی می‌توانید آزمایش‌های غربالگری خود را در منزل و بدون نیاز به رفت و آمد انجام دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *