آزمایشگاه نور

خدمات آزمایشگاهی
آزمایشگاه تهران
25 خرداد 1396
مراکز آزمایش ژنتیک
مراکز آزمایش ژنتیک
31 خرداد 1396

درخواست آزمایش در محل


آزمایشگاه نور

آزمایشگاه نور، در سال هزار و سیصد و هفتاد و شش هجری شمسی تاسیس شده و فعالیت خود را در ده طبقه و با یکصد و چهل نفر پرسنل، در بخش های مختلف آزمایشگاهی ادامه داده است.

بخش های آزمایشگاه نور

آزمایشگاه نور دارای بخش های عمومی و اختصاصی مختلفی است که با استفاده از ابزارها و تجهیزات مدرن آزمایشگاهی، امور مختلف آزمایشگاهی در آن ها انجام می شود. بخش های مختلف آزمایشگاه نور عبارت اند از:

 1. میکروب شناسی
 2. انگل شناسی
 3. قارچ شناسی
 4. بیوشیمی بالینی
 5. هورمون شناسی
 6. ایمونولوژی
 7. پاتولوژی و سیتولوژی
 8. خون شناسی
 9. الکتروفورز
 10. سم شناسی
 11. تشخیص مولکولی
 12. نمونه برداری
 13. ایمنی و بهداشت
 14. کروماتوگرافی
 15. فلوسیتومتری
 16. انعقاد
 17. خدمات، پذیرش و پاسخ گویی

آزمایشگاه نور

بخش میکروب شناسی

 در این بخش از آزمایشگاه، کلیه نمونه های کلینیکی و نمونه های کلینیکی اختصاصی شامل مایکوپلاسما و اورا پلاسما هلیکوباکتر پیلوری، کمپیلوباکتر، مایکوباکتریوم ها و دیگر باکتری های نامتداول با درخواست پزشک کشت می شود.

 

بخش انگل شناسی

 در این بخش، انگل های دستگاه گوارشی، خونی، تنفسی و غیره با روش های خاص و روش های معمول آزمایش شده و شناسایی می شوند.

 

بخش قارچ شناسی

در بخش قارچ شناسی آزمایشگاه نور، آزمایش کشت قارچ، جلدی و زیر جلدی و احشایی انجام می شود.

بیوشیمی بالینی

این بخش از آزمایشگاه، با شش نفر پرسنل و در دو شیفت آزمایش های معمول و تخصصی بیوشیمی انجام می شود.

بخش هورمون شناسی

در بخش هورمون شناسی آزمایشگاه نور، آزمایش های تومورمارکر، آزمایش های جنسی، هورمون های تیروئیدی و غیره با استفاده از سه دستگاه کمیلومینسانس، یک دستگاه گاماکانتر، الکتروکمیلومینسانس  و در کمترین زمان ممکن انجام می شود.

 

بخش ایمونولوژی

این بخش جزو بخش های تخصصی آزمایشگاه نور است و آزمایش هایی که در این بخش انجام می شوند شامل موارد زیر است:

 • آزمایش هایی با روش های ایمونوفلورسانس مستقیم و غیر مستقیم به منظور تشخیص بیماری اتوایمیون
 • زمایش هایی با روش الایزا به منظور تشخیص بیماری های ویروسی، انگلی، عفونی و باکتریال

 

پاتولوژی و سیتولوژی

فعالیت های این بخش شامل کار سیتولوژی، FNA، پاپ اسمیر، پاتولوژی بافت ها و IHC است که توسط تعدادی از پاتوبیولوژیست های آزمایشگاه انجام می شود.

بخش خون شناسی

بخش هماتولوژی و یا خون شناسی در روز بیش از دویست آزمایش روتین را با استفاده از دستگاه های مدرن انجام می شود.

بخش الکتروفورز

در بخش الکتروفورز آزمایشگاه نور، آزمایش های الکتروفورز پروتئین های ادرار با روش SDS-Page، الکتروفورز پروتئین های سرم و Hb با روش کاپیلاری، ایمونوالکتروفورز پروتئین های ادرار و سرم با روش ایمونوفیک سیون و کاپیلاری و آزمایش ایزو الکتریک فوکوزنیک مایع نخاعی و سرم مربوطه به منظور تشخیص OCB با رعایت اصول کنترل طرح کیفیت انجام می شود.

 بخش های آزمایشگاه نور

بخش سم شناسی

در این بخش، آزمایشات مربوط به مواد مخدر، شناسایی داروها، سموم فلزی، سموم دفع آفات و الکل انجام می شود.

بخش تشخیص مولکولی

بخش تشخیص مولکولی آزمایشگاه، خود دارای سه بخش ایمونولوژی پیوند، بخش عفونی و بخش ژنتیک مولکولی می باشد.

نمونه برداری

این بخش دارای دو قسمت سرم گیری و خون گیری است. در بخش سرم گیری نمونه های سرپایی مربوط به پذیرش سرپایی و نمونه های ارسال شده از طرف سایر آزمایشگاه های شهر تهران و دیگر شهرهای کشور به قسمت فنی آزمایشگاه منتقل می شود. قسمت خون گیری آزمایشگاه نیز دارای بخش های مجزا به منظور گرفتن نمونه های نوزادان، آقایان و خانم ها می باشد. این بخش که دارای سیستم رگ یاب و لوله های وکیوتینر است، برای نمونه گیری خاص خانم ها و نمونه گیری هایی اورژانسی نیز مناسب است.

 

ایمنی و بهداشت

این بخش آزمایشگاه نور، وظیفه ی ایمن نگه داشتن کارمندان آزمایشگاه از انواع بیماری ها و سلامت روحی و جسمانی آن ها را بر عهده دارد.

بخش کروماتوگرافی

در این بخش، اندازه گیری بسیاری از داروها (از جمله کاربامازپین، لاموتریژین، فنوباربیتال، والپرات سدیم، گاباپنتین و…)، آمینو اسید ها (از جمله فنیل آلانین، تیروزین و …) و ویتامینه ها با استفاده از نمونه های ادرار، لکه خونی خشک شده و پلاسما انجام می شود. از دیگر خدمات این بخش نیز اندازه گیری کاتکول آمین ها از قبیل نوراپی نفرین، اپی نفرین و دوپامین می باشد

بخش فلوسیتومتری

در این بخش آزمایشگاه نور، آزمایش هایی از قبیل ایمونوفنوتایپینگ و بررسی آنتی ژن های موجود در سلول های بدخیم سرطان لنف و سرطان خون، تحقیقات مختلف بر روی سلول های بنیادی، مانینورینگ بدخیمی خونی در حین درمان و پس از آن، بررسی آنتی ژن پلاکت های بیماری هموراژیک و … انجام می شود.

بخش انعقاد

در بخش انعقاد آزمایش هایی از قبیل PT PT، لوپوس آنتی کواگولانت، APCR و آزمایش پروتئین های C و S انجام می شود.

بخش خدمات

نگهداری و نظافت آزمایشگاه، انجام کارهای بانکی، نگهبانی و کارهایی از این قبیل در بخش خدمات انجام می شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 + 2 =