عقیم کردن سگ خانگی

 • نوشته شده توسط فاطمه مهربان
 • 25 / 02 / 1401

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

عقیم کردن سگ بیشتر یک ضرورت است تا یک انتخاب! عقیم سازی یکی از مهمترین تصمیماتی است که شما به عنوان سرپرست حیوان خانگی خود می‌توانید برای سلامتی او اتخاذ کنید. انجام عقیم سازی مستلزم این است که چند نکته مهم را در نظر داشته باشید که به شما در ارزیابی چرایی، چگونگی و زمان آن کمک می‌کند. عقیم سازی روشی بسیار ایمن و متداول است که توسط دامپزشک انجام می‌شود. انجام این کار هم برای شما و هم برای حیوان خانگی‌تان مزایای زیادی دارد.

عقیم کردن سگ چیست؟

عقیم سازی یک روش جراحی است که در آن بخشی از اندام تناسلی حیوان خانگی برداشته می‌شود تا به طور دائم از تولید مثل جلوگیری شود. عقیم سازی بیشتر بر روی سگ‌های نر و ماده، گربه، خرگوش و خوکچه هندی انجام می‌شود. برای حیوانات نر، بیضه‌ها برداشته می‌شوند و این روش معمولاً به عنوان «اخته کردن» شناخته می‌شود.

در حیوان ماده نیز تخمدان‌ها و رحم برداشته می‌شوند. عقیم سازی توسط دامپزشک مجرب و تحت شرایط استریل شده با حیوان تحت بیهوشی عمومی انجام می‌شود. صاحبان حیوانات خانگی برای تعیین سن مناسب عقیم سازی برای سگ‌ها باید با دامپزشک خود مشورت کنند. برای این منظور می‌توانید از خدمات ویزیت دامپزشک در منزل بهره مند شوید.

 

مزایای عقیم کردن سگ

از طریق عقیم سازی، به حیوان خانگی خود کمک می‌کنید تا زندگی سالم‌تری داشته باشد زیرا حیوانات عقیم شده کمتر مستعد ابتلا به برخی از بیماری‌ها هستند. عقیم سازی همچنین ممکن است به کاهش برخی رفتارهای نامطلوب در حیوان خانگی شما کمک کند. به طور کلی، عقیم سازی از زاد و ولد غیرضروری جلوگیری می‌کند و تعداد تولدات ناخواسته را کاهش می‌دهد.

فواید عقیم کردن سگ نر

برای سگ‌های نر مزایای عقیم سازی شامل موارد زیر هستند:

 • سگ را آرام نگه می‌دارد و استرسش را کمتر می‌کند.
 • تمایل به پرسه زدن را کاهش می‌دهد.
 • برخی از رفتارهای جنسی نامطلوب مانند پاشیدن ادرار را کاهش می‌دهد.
 • آموزش و تربیت سگ را آسان‌تر می‌کند.
 • اخته کردن خطر ابتلا به سرطان بیضه را کاهش می‌دهد.
 • حالت رفتاری سگ را بهبود می‌بخشد (به خصوص نسبت به سگ‌های دیگر)
 • خطر ابتلا به مشکلات پروستات را کم می‌کند.

به طور خلاصه، زندگی با سگ نر و آموزش دادنش بعد از عقیم سازی آسان‌تر خواهد بود. عقیم کردن میل به پرسه زدن یا فرار را مهار می‌کند. بنابراین اگر درب ورودی به طور تصادفی باز بماند، سگ کیلومترها برای یافتن یک ماده در فصل جفت گیری راه طی نخواهد کرد. این درست نیست که سگ‌هایی که عقیم شده‌اند، غرایز محافظتی خود را از دست می‌دهند اما این موضوع بستگی به سنی دارد که سگ در آن عقیم شده است. به طور کلی، سگ‌هایی که حداقل یک سال سن دارند، غرایز محافظتی خود را حفظ می‌کنند.

ممکن است از قبل عقیم سازی به آزمایش پزشکی نیاز شود، شما می توانید تمام آزمایشات کورد نیاز را از آزمایش آنلاین درخواست کرده و در منزل خود آزمایشات حیوان خانگی خود را انجام دهید. در صورت داشتن هر گونه سوال راجع به هزینه ها و مشاوره پیش از عقیم سازی با ما تماس بگیرید.

مزایای عقیم سازی سگ ماده

عمل عقیم کردن سگ ماده می‌تواند مزایای زیر را به همراه داشته باشد:

 • سگ را آرام نگه می‌دارد و استرسش را کمتر می‌کند.
 • رفتارهایش تحت کنترل شما خواهند بود.
 • عقیم سازی خطر ابتلا به برخی سرطان‌ها مانند تومورهای غدد پستانی، سرطان تخمدان و رحم و عفونت رحم (پیومتر) را کاهش می‌دهد.
 • چرخه جفت گیری در ماده‌های عقیم شده متوقف می‌شود و بنابراین نرها دیگر جذب نخواهند شد.

باورهای اشتباه در مورد عقیم کردن سگ

چندین باور غلط و اغلب رایج در مورد عقیم سازی سگ‌ها وجود دارند که باعث می‌شوند افراد به انجام این کار اقدام نکنند! مهمترین باورهای اشتباه در مورد عقیم سازی شامل موارد زیر هستند:

 

1- عقیم سازی دردناک و خطرناک است

عقیم سازی رایج‌ترین جراحی است که روی حیوانات انجام می‌شود. اگر حیوان خانگی شما توسط دامپزشک مجاز عقیم شود، خطرات جراحی حداقل خواهد بود. حیوان خانگی شما هیچ دردی را احساس نخواهد کرد زیرا این روش تحت بیهوشی انجام می‌شود و در صورت لزوم داروهای مسکن توسط دامپزشک تجویز می‌شوند. اکثر حیوانات خانگی به سرعت بهبود می‌یابند و پس از 24 تا 48 ساعت به حالت عادی باز می‌گردند.

2- عقیم سازی هزینه‌بر است

عقیم سازی یکبار انجام می‌شود و حیوان خانگی شما تا آخر عمر از جفت گیری محروم خواهد شد. هزینه عقیم سازی در مقایسه با هزینه پرورش چندین توله سگ تازه متولد شده از یک جفت گیری ناخواسته ناچیز است. عقیم سازی را می‌توان یک سرمایه گذاری در نظر گرفت زیرا حیوانات خانگی عقیم شده کمتر مستعد ابتلا به برخی بیماری‌ها می‌شوند. پس هزینه‌های شما برای درمان کمتر می‌شوند.

3- شخصیت سگ بعد از عقیم سازی تغییر می‌کند

شخصیت حیوان خانگی شما هیچ ربطی به هورمون‌های جنسی او ندارد، بنابراین هیچ ترسی جهت تغییر شخصیت سگ خود نداشته باشید. در بیشتر موارد، عقیم سازی حیوان خانگی ممکن است برخی از رفتارهای ناخواسته مانند ادرار کردن با بوی قوی برای علامت گذاری قلمرو را کاهش دهد. عقیم کردن همچنین ممکن است مشکلات پرخاشگری را در سگ‌های نر به دلیل کاهش تستوسترون کم کند.

با بیمه حیوانات خانگی می‌توانید از سگ خود در مقابل انواع بیماری‌ها مراقبت کنید.

 

 

زمان عقیم کردن سگ

اگر قصد عقیم کردن سگ خود را دارید، حداقل سن زمانی است که سگ به بلوغ جسمی برسد. این بلوغ در سگ‌های مختلف متفاوت است. بهترین کار این است که با دامپزشک در تماس باشید. اما به طور کلی، زمان عقیم سازی در سگ‌ها به شرح زیر هستند:

 • نژادهای کوچک: 1 ساله
 • سگ‌های با جثه متوسط: 18 ماهه
 • نژادهای با جثه بزرگ: 2 ساله

به طور دقیق‌تر، هنگامی که سگ خود را عقیم می‌کنید، مطمئن شوید که عمل جراحی حداقل یک ماه با واکسن هاری او فاصله داشته باشد. واکسن هاری نباید قبل از 6 ماهگی تزریق شود. تا سن 6 ماهگی، توله سگ از طریق آنتی بادی‌هایی که در شیر مادر منتقل می‌شود در برابر‌ هاری محافظت خواهد شد.

اگر سگ شما قرار است تحت عمل جراحی قرار گیرد، به او واکسن نزنید زیرا انجام این کار می‌تواند عوارض جانبی طولانی مدتی برای سگ به همراه داشته باشد. بنابراین اگر تصمیم دارید سگ خود عقیم کنید، به خاطر داشته باشید که سگ (نر و ماده) برای عمل باید حداقل 7 ماه سن داشته باشد اما ترجیحاً یک سال بسته به نژاد مناسب است.

سگ ماده بسته به نژاد و جثه هر زمان که بخواهد بعد از 7 ماهگی وارد اولین فصل جفت گیری خود می‌شود. به عنوان مثال، اگر شما یک «یورکشایر تریر» دارید، ممکن است زمان جفت گیری این سگ زودتر اتفاق بیفتد. برای یک نژاد بزرگ جثه، احتمالاً این زمان دیرتر خواهد بود (گاهی اوقات تا 18 ماهگی).

عقیم سازی زودهنگام از بسیاری از مسائل جلوگیری می‌کند اما به نظر می‌رسد خطر ابتلا به بیماری‎هایی مانند پارگی رباط صلیبی جمجمه، همانژیوسارکوم، تومورهای ماست سل، لنفوسارکوم و دیسپلازی هیپ را افزایش می‌دهد. برای کمک به درک علت و اثر عقیم کردن و شیوع بیماری، به تحقیقات بیشتری به ویژه در مورد نژادهای مختلف سگ نیاز است. در هر صورت، با دامپزشک خود مشورت کنید.

عقیم کردن سگ چگونه است؟

یک دامپزشک واجد شرایط بهترین فردی است که می‌تواند حیوان خانگی شما را عقیم کند. پس از معاینه دقیق، دامپزشک شما می‌تواند نوع جراحی مورد نیاز را تعیین کند. به عنوان مثال، عقیم کردن (Ovariohysterectomy) رایج‌ترین جراحی است که توسط دامپزشکان انجام می‌شود. برخی از صاحبان حیوانات خانگی ترجیح می‌دهند فقط برخی از قسمت‌های تولید مثل حیوان را بردارند که در واقع می‌تواند منجر به عوارض بعدی مانند عدم تعادل هورمونی شود.

دامپزشکان برداشتن کامل دستگاه تولید مثل را به صورت جزئی توصیه می‌کنند. قبل از تصمیم گیری در مورد برداشتن دستگاه تولید مثل، این است که حیوان خانگی شما به طور کامل تحت معاینه پزشکی قرار گیرد تا مطمئن شوید که او می‌تواند اثرات بیهوشی را تحمل کند یا خیر. این کار به منظور جلوگیری از هر گونه خطر است زیرا جراحی نیاز به بیهوشی حیوان خانگی دارد.

از خدمات پانسیون حیوانات خانگی می‌توانید از نگهداری به مدت چند ساعت یا چند روز بهره مند شوید.

 

تغییرات رفتاری سگ پس از عقیم کردن

عقیم سازی ممکن است رفتار حیوان خانگی شما را تغییر دهد، مثلاً نرها تمایل کمتری به پرسه زدن دارند و ماده‌ها تحریک نمی‌شوند. عقیم سازی باعث چاقی نمی‌شود. به صاحبان سگ‌ها توصیه می‌شود که بدون توجه به وضعیت عقیم سازی حیوان خانگی خود، برای جلوگیری از چاقی، مقدار مناسب غذا را مشخص کرده و حیوان را به ورزش کردن تشویق کنند. در موارد بسیار کمی، حیوان خانگی عقیم شده مسن‌تر ممکن است کنترل مثانه خود را از دست بدهد یا پوشش بدنش نازک شود. این شرایط جدی نیستند و به راحتی با دارو برطرف می‌شوند.

اگر می‌خواهید سگ رفتارهای بزرگسالی بیشتری از خود نشان دهد، مسئولیت بیشتری بر عهده بگیرد و مانند یک «سگ نگهبان» رفتار کند، باید عقیم سازی را دیرتر انجام دهید. سگ نری که تا یک سالگی عقیم نشده باشد یا سگ ماده‌ای که دو فصل جفت گیری را پشت سر گذاشته باشد، به طور کلی برای رفتارهای بزرگسالی مانند اطاعت کردن از صاحب خود یا آموزش‌های دیگر آماده‌تر است. سگ‌ها تا آن زمان کاملاً رشد کرده‌اند، از نظر عاطفی بالغ شده‌اند، رفتارهای بزرگسالی بیشتری از خود نشان می‌دهند و می‌توانند مسئولیت‌های بیشتری را بپذیرند.

کلام آخر

ممکن است قبلاً چیزهای زیادی در مورد عقیم سازی شنیده یا خوانده باشید اما حالا به خوب می‌دانید انجام این کار چقدر برای حیوان خانگی مفید است. البته، هر نژاد از سگ متفاوت است و شما باید هر گونه نگرانی در مورد عقیم کردن سگ را با دامپزشک خود در میان بگذارید زیرا او می‌تواند شما را در تمام جنبه‌های مراقبت بهداشتی حیوانات راهنمایی کند.  با استفاده از خدمات ویزیت دامپزشک در منزل وضعیت سلامتی سگ خود را تحت نظر بگیرید.

1 دیدگاه

 1. نیکی گفت:

  دروغگو هستید اگه راست میگید چرا نمیرید خودتون رو همینطوری اخته کنید و از فوایدش لذت ببرید اینها رو میگید تا فقط برا خودتون درآمد زایی کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *