عطسه کردن گربه کی طبیعیه و کی باید جدی بگیریمش؟

 • نوشته شده توسط فاطمه مهربان
 • 12 / 04 / 1401

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

عطسه مداوم گربه می‌تواند نشانه‌ای از یک مشکل جدی باشد. برای کمک به درک اینکه چرا گربه شما عطسه می‌کند و چگونه می‌توانید به حیوان خانگی خود کمک کنید، اطلاعات مهمی در مورد علل عطسه در گربه‌ها و گزینه‌های مختلف درمانی جمع وجود دارند.

یک عطسه ممکن است فقط راهی برای تمیز کردن بینی باشد اما عطسه‌های متعدد نشان دهنده یک بیماری زمینه‌ای خاص در گربه است. اگر گربه شما مریض بود و مدام عطسه می‌کند، نباید بی‌توجه باشید. در این بررسی ما در مورد علل عطسه در گربه‌ها، درمان‌های خانگی برای عطسه، زمانی که باید به دامپزشک مراجعه کنید و موارد دیگر صحبت خواهیم کرد.

 

علل عطسه در گربه

دلایل مختلفی وجود دارند که چرا گربه شما ممکن است عطسه کند. با این حال، تشخیص دلیل دقیق عطسه گربه می‌تواند دشوار باشد. سایر بیماری‌ها مانند سرفه و سکسکه را می‌توان به راحتی با عطسه اشتباه گرفت اما درمان این مشکلات با درمان عطسه بسیار متفاوت است.

مهم است که گربه خود را هر زمانی که عطسه می‌کند به دقت زیر نظر داشته باشید تا مطمئن باشید که او واقعاً یک عطسه معمولی می‌کند و کار دیگری انجام نمی‌دهد. گرفتن یک ویدیو از عطسه گربه برای نشان دادن دامپزشک می‌تواند مفید باشد. در ادامه به علل عطسه در گربه‌ها خواهیم پرداخت:

عفونت‌های تنفسی فوقانی

عفونت دستگاه تنفسی فوقانی معمولاً علت اصلی عطسه در گربه‌ها است. کلسی ویروس گربه و هرپس ویروس گربه باعث بیش از 80 درصد عفونت‌های دستگاه تنفسی فوقانی می‌شوند. هرپس ویروس گربه در گربه‌ها بسیار شایع است و به راحتی می‌تواند از طریق تماس مستقیم، تنفس قطرات عطسه یا اشتراک غذا بین گربه‌ها منتقل شود.

علاوه بر عطسه، برخی از علائم دیگر عفونت دستگاه تنفسی فوقانی در گربه‌ها می‌توانند شامل ترشح از چشم و بینی (می تواند شفاف، زرد، سبز یا خونی باشد)، سرفه یا بلع مکرر، کم آبی بدن و کاهش اشتها و تب باشند.

گربه‌ها همچنین ممکن است عفونت‌های مزمن تنفسی فوقانی را تجربه کنند که علائم طولانی‌تری دارند و در صورت عدم درمان ممکن است منجر به عفونت باکتریایی مزمن شوند. در مورد درمان عفونت‌های تنفسی فوقانی، چند کار وجود دارند که می‌توانید برای تسکین برخی از علائم آن انجام دهید.

به طور مرتب ترشحات چشم و بینی آنها را با پنبه گرم و مرطوبی تمیز کنید و مطمئن شوید که به درستی تغذیه و آبرسانی شده‌اند. همچنین می‌توانید از مرطوب کننده استفاده کنید که به مرطوب نگه داشتن مجرای بینی گربه کمک می‌کند. بهترین راه برای جلوگیری از ابتلای گربه به ویروس تبخال که می‌تواند باعث عفونت دستگاه تنفسی فوقانی شود، واکسینه کردن گربه است. در هر صورت، می‌توانید با «ویزیت دامپزشک در منزل» از سلامت حیوان خانگی خود مطمئن شوید.

مشکلات بینی و سینوس

دلیل عطسه گربه شما ممکن است به خاطر رینیت و سینوزیت باشد. رینیت و سینوزیت از مشکلات تنفسی هستند. رینیت شبیه گرفتگی بینی است و سینوزیت التهابی در پوشش سینوس‌ها می‌باشد. رینیت و سینوزیت هر دو در گربه‌ها شایع هستند و می‌توانند این دوره‌های عطسه را ایجاد کنند. هر دو باعث التهاب در بینی و سینوس گربه می‌شوند.

علاوه بر عطسه، برخی از علائم دیگر مشکلات بینی و سینوس‌ها شامل ترشحات بینی (مشخص اگر خفیف، زرد، سبز یا خونی در صورت شدید باشد)، تنفس شدید یا خروپف، پارگی و ترشح از چشم‌ها و پنجه زدن در صورت هستند. درمان این مشکلات معمولاً شامل معاینه فیزیکی و همچنین رینوسکوپی و بیوپسی است.

آلرژی‌ و حساسیت

ممکن است فکر کنید که آلرژی فقط برای انسان است اما گربه شما نیز می‌تواند به حساسیت مبتلا شود. برای انسان، عطسه یک علامت رایج آلرژی است اما در گربه‌ها بسیار کمتر می‌باشد. به طور معمول، یک گربه مبتلا به آلرژی علائمی مانند تحریک پوست، ریزش مو و خارش دارد. با این حال، گربه شما می‌تواند به محرک‌های موجود در هوا مانند کپک، گرد و غبار، عطر، دود و مواد پاک کننده حساس باشد.

 

حذف این آلرژن‌ها و محرک‌های بالقوه از خانه ممکن است به کاهش علائم کمک کند. در حالی که هیچ درمان خاصی برای آلرژی در گربه‌ها وجود ندارد، می‌توانید یک برنامه درمانی برای تسکین علائم از دکتر دریافت کنید. یک برنامه درمانی می‌تواند شامل ایمونوتراپی آلرژی سفارشی، رژیم غذایی خاص یا دارو باشد. حتماً با دامپزشک خود صحبت کنید تا او برنامه درمانی مناسبی برای شما و گربه‌تان پیدا کند.

عفونت‌های باکتریایی

عفونت باکتریایی یکی دیگر از دلایل احتمالی عطسه گربه شما است. با عفونت باکتریایی، گربه شما ترشحات زرد یا سبز رنگی از چشم و بینی خود دارد. برخی از عفونت‌های باکتریایی رایج شامل بوردتلا، مایکوپلاسما و کلامیدیا هستند. با این حال، عفونت باکتریایی به ندرت تنها مقصر عطسه گربه شما است.

عفونت باکتریایی معمولاً پس از آسیب یک ویروس تنفسی به مجرای بینی رخ می‌دهد و گربه را دچار نقص ایمنی می‌کند. استفاده از آنتی بیوتیک‌ها معمولاً تنها راه برای درمان عفونت باکتریایی در گربه است. داکسی سایکلین و آزیترومایسین رایج‌ترین آنتی بیوتیک‌هایی هستند که به تسکین علائم کمک می‌کنند.

بیماری‌های دندان

شاید اینطور فکر نکنید اما بیماری دندان می‌تواند دلیل عطسه مداوم گربه شما باشد. بیماری دندان زمانی رخ می‌دهد که دندان گربه عفونی یا ملتهب شود. ریشه دندان‌های گربه در کنار مجرای بینی قرار دارد. بنابراین هنگامی که دندان‌ها عفونی یا ملتهب می‌شوند، این باعث شده که مانع بین حفره دندان و بینی باز شود. بنابراین وقتی گربه غذا می‌خورد، غذا وارد بینی می‌شود و در نتیجه این باعث عطسه او خواهد شد.

تحقیقات نشان می‌دهند که 50 تا 90 درصد از گربه‌های بزرگتر از چهار سال، از نوعی بیماری دندان رنج می‌برند. برای درمان این عارضه باید دندان عفونی برداشته شده یا سوراخ آن بسته شود. صرف نظر از این، مراجعه به دامپزشکی ضروری است تا مشکل گربه به درستی درمان و تشخیص داده شود.

عفونت‌های قارچی

عفونت‌های قارچی در گربه‌ها بسیار کمتر از عفونت‌های ویروسی یا باکتریایی هستند اما این هنوز هم ممکن است رخ دهد. کریپتوکوکوس معمولاً قارچی است که باعث عفونت قارچی در گربه می‌شود. عفونت قارچی گربه دردناک است، بنابراین مهم بوده که در اسرع وقت درمان شود.

برای تشخیص کریپتوکوک می‌توان از آزمایش خون استفاده کرد، اگرچه ممکن است برای تشخیص عفونت قارچی گربه، رینوسکوپی یا بیوپسی نیز لازم باشد. عفونت باید با یک داروی ضد قارچ خوراکی برای چندین ماه درمان شود تا زمانی که آزمایش‌ها نشان دهند عفونت قارچی برطرف شده است. با خدمات «آزمایش پزشکی حیوانات در منزل» می‌توانید از سلامت گربه خود مطمئن شوید.

نحوه درمان عطسه در گربه

اولین قدم در درمان عطسه در گربه شناسایی مشکل است. اگر گربه شما از عطسه رنج می‌برد، باید توجه داشته باشید که هدف درمان عطسه نیست بلکه کاهش علائم است. گزینه‌های درمانی مختلفی وجود دارند که به گربه شما کمک می‌کنند تا راحت‌تر زندگی کند و عطسه نکند. برخی از این گزینه‌های درمانی شامل آنتی بیوتیک یا شستشوی بینی هستند.

آنتی بیوتیک‌ها را می‌توان برای درمان سریع علائم گربه و ایجاد احساس بهتر در آنها استفاده کرد، در حالی که شستشوی بینی تسکین موقتی بیشتری را فراهم می‌کند و می‌تواند مواد پنهان را از داخل بینی گربه پاک نماید. چند گزینه دیگر برای درمان عطسه گربه وجود دارند، که عبارتند از:

 • رطوبت سازها
 • دستگاه‌های تصفیه هوا
 • استروئیدها
 • آنتی هیستامین‌ها
 • NSAID‌ها (داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی)

 

 • ضد احتقان‌ها
 • جراحی (در موارد جدی)
 • داروی ضد تهوع

واکسینه کردن گربه نیز برای جلوگیری از بیمار شدن حیوان بسیار مهم است. واکسیناسیون مناسب از گربه شما در برابر بیماری‌های ناشی از ویروس‌ها محافظت می‌کند. واکسن زدن همچنین به تقویت سیستم ایمنی گربه کمک می‌کند تا در صورت تماس با بیماری‌ها بتواند به طور طبیعی با آنها مبارزه کند. هم گربه‌های داخل خانه و هم گربه‌های بیرون باید واکسینه شوند، بنابراین حتماً با دامپزشک خود در مورد واکسن‌های ضروری حیوان خانگی خود صحبت کنید. همچنین با «بیمه حیوانات خانگی» می‌توانید از سلامت کلی حیوان خانگی خود با صرف هزینه‌های کم اطمینان حاصل کنید.

درمان‌های خانگی عطسه در گربه

اگر گربه شما از عطسه خفیف‌تری رنج می‌برد، درمان‌های خانگی ممکن است مفید باشند. چند راه برای درمان عطسه گربه در منزل وجود دارند که شامل موارد زیر هستند:

 • از شر خوشبو کننده‌های هوا یا سایر محصولات معطر خلاص شوید: استشمام بوهای تند از خوشبو کننده‌ها یا محصولات معطر می‌تواند باعث آبریزش بینی و چشم گربه شود و حتی می‌تواند منجر به بیماری‌های تنفسی گردد.
 • از مواد ضد عفونی کننده سمی اجتناب کنید: شامل بسیاری از پاک کننده‌های خانگی است که در صورت استنشاق یا بلعیدن می‌توانند برای گربه‌ها خطرناک باشند.
 • از دستگاه بخور استفاده کنید: محیط خشک می‌تواند باعث عطسه و گرفتگی گربه‌ها شود، بنابراین افزودن رطوبت به هوا با دستگاه بخور می‌تواند به کاهش این علائم کمک کند.
 • به گربه‌ها غذا با بوی قوی بدهید: برای اینکه گربه به طور طبیعی بتواند با عفونت‌ها مبارزه کند، باید سالم باشد و برای سالم بودن باید غذا بخورند. اگر گربه شما نمی‌تواند بو کند، ممکن است تمایل کمتری به خوردن داشته باشد که این فقط مشکل را تشدید می‌کند. حتی می‌توانید غذای گربه را گرم کنید تا بوی آن بیشتر شود.

ویزیت دامپزشک در منزل از طریق سایت آزمایش آنلاین

اگر داروهای رایج آلرژی و سایر داروهای خانگی علائم عطسه گربه شما را کاهش ندادند و اگر علائم عطسه گربه شما ثابت بمانند یا بدتر شوند، مهم است که اقدامات لازم را برای درمان گربه خود با بردن حیوان به دامپزشک را انجام دهید. دامپزشک با آزمایش خون یا ادرار، اشعه ایکس، رینوسکوپی یا بیوپسی همراه باشد.

به عنوان مثال، عطسه می‌تواند در نتیجه یک مجرای بینی ملتهب ناشی از استنشاق مواد خارجی باشد. اما تنها راهی که می‌توانید متوجه شوید این مشکل جدی است یا خیر، ویزیت دامپزشک است. به طور کلی، اگر عطسه گربه از بین نرفت یا بهتر نشد، آن را نزد دامپزشک ببرید. دامپزشک شما می‌داند که دقیقاً چه چیزی باعث عطسه می‌شود و چگونه آن را باید درمان کند. برای این منظور می‌توانید از خدمات «ویزیت دامپزشک در منزل» برای کسب راحتی بیشتر و کاهش هزینه‌های خود بهره مند شوید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *