جرمگیری دندان گربه ، قیمت + نحوه انجام جرم گیری

 • نوشته شده توسط فاطمه مهربان
 • 21 / 03 / 1401

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

جرم دندان از مهمترین مشکلاتی است که معمولا برای دندان‌های حیوان خانگی بوجود می‌آید و به دلیل تجمع پلاک‌های ناشی از غذا در دهان تولید می‌شود. تمیز کردن پلاک‌های دندانی گربه اگر به صورت روزانه انجام شود خیلی زود و با استفاده از مسواک تمیز می‌شوند اما اگر بر روی یکدیگر جمع شوند، پس از مدتی به صورت لکه‌های سفید یا زرد رنگ بر روی دندان مشاهده می‌شوند.

جرمگیری دندان از جمله درمان‌های ضروری دندان پزشکی و مراقبت از لثه در برابر انواع بیماری است. جرم دندان از غذاهای باقی مانده بر روی دندان و میکروب‌های موجود در دهان و بزاق بوجود می‌آید و در صورت عدم رعایت بهداشت دندان و مسواک نزدن به مرور زمان جرم موجود بر روی لثه بیشتر می‌شود و موجب بروز بیماری‌های لثه در حیوان می‌گردد. در صورتیکه این جرم‌ها از روی دندان برداشته نشود پس از مدتی دندان‌ها را تخریب می‌کند و پس از لق شدن و خراب شدن دندان به استخوان فک نیز آسیب می‌رساند. عفونت وارده از دندان پس از مدتی از طریق گردش خون وارد بدن شده و موجب بروز عفونت در بدن حیوان می‌گردد. با انجام ویزیت دامپزشک در منزل می‌توان از بروز مشکلات پیشرفته دهان و دندان پیشگیری کرد.

 

چه زمان باید برای جرمگیری به دامپزشک مراجعه کنیم؟

جرم دندان باعث ملتهب و قرمزی لثه می‌شود. در این شرایط ممکن است به دلیل وجود جرم بر روی لثه بوی نامطبوعی از دهان گربه به مشام برسد. برخی از مواقع نیز لکه‌های زرد یا سیاه بر روی دندان‌های حیوان مشاهده می‌شود که نشان دهنده وجود جرم بر روی دندان است. گاهی به دلیل جرم زیاد ممکن است دندان گربه شکسته شود. با مشاهده هر یک از این علائم هر چه سریتر به دامپزشک اطلاع دهید.

چه کنیم که جرم بر روی دندان گربه جمع نشود؟

ساده‌ترین راه برای جلوگیری از تجمع جرم بر روی دندان استفاده از مسواک است. اگر به طور مرتب دندان‌های حیوان را مسواک کنید پلاک‌های دندانی از بین می‌روند و جرم بوجود نمی‌آید.

مراحل انجام جرمگیری دندان گربه

جرمگیری دندان گربه توسط دامپزشک انجام می‌شود و معمولا حیوان را به طور کامل بیهوش می‌کنند تا کار کردن بر روی دندان حیوان راحت‌تر باشد. مراحل جرمگیری دندان گربه به صورت زیر می‌باشد:

 • تزریق داروی بیهوشی به گربه
 • تهیه عکس رادیولوژی از دندان‌های گربه برای بررسی وضعیت سلامت دندان‌ها و استخوان فک حیوان
 • استفاده از محلول مخصوص برای شستشوی دهان و از بین بردن باکتری‌های موجود در دهان حیوان
 • تمیز کردن جرم روی دندان با استفاده از ابزار مخصوص از بالای دندان تا قسمت نزدیک به لثه
 • شستشوی مجدد دندان و بررسی جرم‌های باقی مانده بر روی دندان
 • استفاده از ابزار مخصوص برای جرم‌گیری کلی دندان و از بین بردن خراش‌های موجود بر روی سطح دندان
 • معاینه لثه‌ها و بررسی وضعیت آنها برای درمان بیماری‌های احتمالی موجود در لثه
 • شستشوی دندان‌ها به وسیله محلول ضد باکتری برای جلوگیری از بروز بیماری
 • در صورت تمایل بر روی دندان‌ها از محلولی شیمیایی استفاده می‌شود که تجمع پلاک‌ها بر روی دندان را به تاخیر می‌اندازد.

جرمگیری چند وقت یکبار باید انجام می شود؟

بسته به سن حیوان زمان جرمگیری متفاوت خواهد بود. به عنوان مثال برای گربه‌های بالاتر از 3 سال باید هر 6 ماه یکبار دندان‌های گربه توسط دندانپزشک حیوانات معاینه شود. دندانپزشک شما را راهنمایی خواهد نمود که با توجه به شرایط گربه چند وقت یکبار باید جرمگیری انجام شود. برای بررسی وضعیت حیوان خانگی خود می‌توانید از خدمات ویزیت دامپزشک در منزل استفاده نمائید و سلامت دندان حیوان خود را زیر نظر داشته باشید.

آیا برای جرمگیری، گربه حتما باید بیهوش شود؟

انجام جرمگیری دندان گربه بهتر است حیوان بیهوش شود زیرا جرمگیری به چند دلیل بدون انجام بیهوشی امکان پذیر نخواهد بود. این دلایل عبارتند از:

 • جرمگیری کاری تخصصی است و باید با دقت بالایی انجام شود و به همین دلیل بهتر است حیوان بیهوش شود تا پزشک بر کار خود تسلط داشته باشد.
 • در زمان انجام جرمگیری ممکن ایت حیوان بترسد و از زیر دست پزشک فرار کند یا بخواهد دست دندانپزشک را گاز بگیرد.
 • اگر لثه یا دندان حیوان ملتهب شده باشد و درد داشته باشد در صورتیکه حیوان بیهوش نباشد ممکن است درد در ناحیه دندان حیوان را بیقرار کند و اجازه ندهد درمان به طور کامل انجام شود.
 • لوازم دندانپزشکی باید با دقت زیاد مورد استفاده قرار گیرد و در صورت انجام کوچکترین حرکت ممکن است دهان یا زبان حیوان زخم شود.
 • برای جرمگیری عمیق دندان‌ها تمام سطح دندان باید جرمگیری شود و حیوان حتما باید بیهوش شود اما در جرمگیری سطحی نیازی به بیهوشی نیست و این کار در زمانی کوتاه و با استفاده از ابزار ساده انجام می‌شود.

چند روش ساده برای از بین بردن پلاک‌ها

 • ساده‌ترین راه برای از بین بردن پلاک‌های دندانی استفاده از اسباب بازی‌های مخصوص برای گاز گرفتن و تمیز شدن دندان‌ها است. اسباب بازی باید نرم و منعطف باشد تا در زمان گاز گرفتن به دندان‌ها و لثه حیوان آسیب نزدند. پلاک‌های موجود بر روی دندان حیوان با گاز زدن اسباب بازی تمیز می‌شوند و از تجمع آنها جلوگیری می‌شود.
 • مسواک زدن به صورت مرتب و روزانه نیز یک روش ساده و کم هزینه است که از تجمع جرم بر روی دندان‌ها جلوگیری می‌کند.
 • همچنین استفاده از مواد جرمگیر مخصوص دندان درون آب آشامیدنی گربه نیز می‌تواند راهی برای جلوگیری از تجمع جرم بر روی دندان شود.
 • استفاده از جعفری تازه برای از بین بردن باکتری‌های موجود در دهان گربه بسیار موثر است. این گیاه از تجمع باکتری در دندان‌ها و انتشار بوی بد از دهان حیوان جلوگیری می‌کند.

اگر دندان گربه خراب باشد می‌توان جرمگیری انجام داد؟

اگر دندان‌های گربه خراب نیست جرمگیری باید به طور کامل و برای تمام دندان‌ها انجام شود. جرمگیر کلی شامل بررسی تمام لثه‌ها و تمیز کردن سطوح آنها از هر گونه جرم و پلاک است. اما اگر دندانی خراب باشد بایستی ابتدا سطح عفونی دندان تمیز شود و پس از پاکسازی قسمت آسیب دیده و رفع مشکلات دندان و ریشه دندان، جرمگیری انجام می‌شود. گاهی ممکن است دندان پوسیده و خراب باشد و نیاز باشد تا دندان به صورت کامل از دهان خارج شود.

هزینه جرمگیری دندان گربه چقدر است؟

هزینه جرمگیری دندان‌های گربه به مقدار جرم موجود بر روی دندان گربه بستگی دارد. توصیه می‌شود برای کاهش هزینه‌های درمانی گربه خود حتما گربه خود را بیمه کنید و از خدمات بیمه حیوانات خانگی استفاده نمائید. هزینه تمامی خدمات درمانی از جمله درمان‌های دندانپزشکی، آزمایش حیوان خانگی در منزل و انجام واکسیناسیون، عقیم کردن و تزریق میکروچیپ با استفاده از بیمه حیوانات خانگی قابل جبران است و مزایای بسیاری دارد.

با استفاده از خدمات آزمایش آنلاین می‌توانید سلامت حیوانات خانگی خود را به طور مرتب بررسی کنید. ویزیت دامپزشک در منزل این امکان را فراهم نموده است که بدون نیاز به جابجا کردن حیوان خانگی خود از سلامت وی اطمینان حاصل نمائید و درمان‌های لازم را انجام دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *