بیمارستان طرفه تهران

اطلاعات تماس و آدرس


مسیر یابی
icon-mapنقشه و مسیریابی

بیمه بیمارستان


 • کمیته امام خمینی
 • شهرداری
 • البرز
 • سینا
 • ایران
 • سایر اقشار
 • ایرانیان
 • کارمندی
 • روستایی
 • خدمات درمانی
 • بیمه نیروهای مسلح
 • بیمه تامین اجتماعی

امتیاز های بیمارستان


 • %0 کیفیت خدمات
 • %0 رفتار پرسنل
 • %0 محبوبیت

دیدگاه ها بسته شده است