بیمارستان شهیداکبرآبادی تهران

اطلاعات تماس و آدرس


مسیر یابی
icon-mapنقشه و مسیریابی

بیمه بیمارستان


  • سایر اقشار
  • بیمه تامین اجتماعی
  • خدمات درمانی
  • روستایی
  • خویش فرما
  • کارمندی
  • بیمه نیروهای مسلح

امتیاز های بیمارستان


  • %0 کیفیت خدمات
  • %0 رفتار پرسنل
  • %0 محبوبیت

دیدگاه ها بسته شده است