آزمایش آنلاین

غربالگری دوران بارداری

من چند وقته احساس کسلی و بی حوصلگی دارم و مادرم اصرار به چکاپ داشت و بهم این سایتو پیشنهاد داد و خیلی راضی ام که دیگه نیازی نیس به آزمایشگاه برم.

1397-05-03

من چند وقته احساس کسلی و بی حوصلگی دارم و مادرم اصرار به چکاپ داشت و بهم این سایتو پیشنهاد داد و خیلی راضی ام که دیگه نیازی نیس به […]
1397-05-03

من یه کودک 4 ساله دارم که بخاطر شاغل بودن و تنها بودن نمیتونم مرخصی بگیرم و به آزمایشگاه ببرمش که یکی از همکارام سایت شما رو پیشنهاد کر د […]
1397-05-03

من 2 ساله ازدواج کردم و الن 8 ماهه باردارم و به شدت از محیط بیمارستان و آزمایشگاه میترسم و فوبیا دارم و از وقتی با سیستم شما آشنا شدم […]