• نوشته شده توسط مدیر سایت
  • 03 / 05 / 1397

من یه کودک 4 ساله دارم که بخاطر شاغل بودن و تنها بودن نمیتونم مرخصی بگیرم و به آزمایشگاه ببرمش که یکی از همکارام سایت شما رو پیشنهاد کر د و مشکلم حل شد.