• نوشته شده توسط مدیر سایت
  • 03 / 05 / 1397

من 2 ساله ازدواج کردم و الن 8 ماهه باردارم و به شدت از محیط بیمارستان و آزمایشگاه میترسم و فوبیا دارم و از وقتی با سیستم شما آشنا شدم خیلی بهم کمک کرده.