• نوشته شده توسط مدیر سایت
  • 03 / 05 / 1397

من چند وقته احساس کسلی و بی حوصلگی دارم و مادرم اصرار به چکاپ داشت و بهم این سایتو پیشنهاد داد و خیلی راضی ام که دیگه نیازی نیس به آزمایشگاه برم.