آزمایش آنلاین

محاسبه هزینه آزمایش - آزمایش آنلاین

با وارد کردن اقلام آزمایش خود در فرم زیر می توانید، هزینۀ قابل پرداخت آزمایش خود را محاسبه نمایید. قابل ذکر است که قیمت ها طبق تعرفۀ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.

در صورتی که دارای دفترچۀ بیمه می باشید، می توانید با ارسال تصویر نسخۀ خود از طریق روبات تلگرام، درخواست محاسبۀ قیمت آزمایش را بدهید.

* برای ارسال تصویر نسخه از طریق روبات تلگرام اینجا کلیک کنید.