آزمایش آنلاین

آزمایش پروتئین‌ها

پروتئین‌ها برای عملکرد سلول‌ها و بافت‌ها و همچنین برای ساختن عضلات بسیار مهم هستند. پروتئین‌های موجود در خون، برای کمک به تشخیص بیماری‌های کبد یا کلیه و همچنین سایر مشکلات سلامتی اندازه گیری می‌شوند. پروتئین‌ها همچنین مولکول‌های دیگری را در خون حمل می‌کنند (مانند هورمون‌ها)؛ بنابراین گاهی برای تعیین اینکه چه مقدار از یک هورمون خاص متصل به پروتئین است و چه مقدار از آن آزاد است و در دسترس سلولها قرار دارد هم، سطح این پروتئین‌ها اندازه‌گیری می‌شود. افزایش سطح هورمون‌ها غالباً در اثر کم آبی بدن ایجاد می‌شود، اما ممکن است دلایل دیگری هم داشته باشد. کاهش سطح پروتئین‌ها می‌تواند نشانگر سوء تغذیه شدید یا سوء جذب باشد.

1399-12-12

ترومبوپلاستین (PTT)

ترومبوپلاستین (PTT) was last modified: اسفند 12ام, 1399 by سمانه نصیری
1399-12-12

پروترومبین (PT)

پروترومبین (PT) was last modified: اسفند 12ام, 1399 by سمانه نصیری
1399-12-12

H.pylori Ag Stool

H.pylori Ag Stool was last modified: اسفند 12ام, 1399 by سمانه نصیری
1399-12-12

(H.pylori Ab (IgM

(H.pylori Ab (IgM was last modified: اسفند 12ام, 1399 by سمانه نصیری
1399-12-12

(H.pylori Ab (IgG

(H.pylori Ab (IgG was last modified: اسفند 12ام, 1399 by سمانه نصیری
1399-12-12

calprotectin

calprotectin was last modified: اسفند 12ام, 1399 by سمانه نصیری