آزمایش آنلاین

آزمایش تیروئید

پدر من سرطان تیروئید گرفت که درمانش کلی هزینه بر دار بود با پرتو درمانی توده سرطانی رو کوچیک کردند مشکلات تیروئید شوخی بردار نیست.

1397-09-19

پدر من سرطان تیروئید گرفت که درمانش کلی هزینه بر دار بود با پرتو درمانی توده سرطانی رو کوچیک کردند مشکلات تیروئید شوخی بردار نیست.
1397-09-19

یه مدت بود به شدت بداخلاق و عصبی شده بودم سر چیزهای کوچیک خیلی بی اراده پرخاشگری می کردم وقتی فهمیدم اگه اختلال در تیروئید داشته باشیم ممکنه این عوارض […]
1397-09-19

من خیلی لاغر بودم اشتهام زیاد بود ولی هر کاری می کردم به وزن ایده آلم نمی رسیدم رفتم دکتر آزمایش نوشت برام فهمیدم تیروئیدم پرکاره.