آزمایش آنلاین

19 آذر 1397
19 آذر 1397
به چه خدمتی نیاز دارید؟

من خیلی لاغر بودم اشتهام زیاد بود ولی هر کاری می کردم به وزن ایده آلم نمی رسیدم رفتم دکتر آزمایش نوشت برام فهمیدم تیروئیدم پرکاره.

بقیه درباره " آزمایش آنلاین " چه می گویند