• نوشته شده توسط مدیر سایت
  • 19 / 09 / 1397

من خیلی لاغر بودم اشتهام زیاد بود ولی هر کاری می کردم به وزن ایده آلم نمی رسیدم رفتم دکتر آزمایش نوشت برام فهمیدم تیروئیدم پرکاره.