19 آذر 1397
19 آذر 1397

درخواست آزمایش در محل


من خیلی لاغر بودم اشتهام زیاد بود ولی هر کاری می کردم به وزن ایده آلم نمی رسیدم رفتم دکتر آزمایش نوشت برام فهمیدم تیروئیدم پرکاره.