• نوشته شده توسط مدیر سایت
  • 19 / 09 / 1397

پدر من سرطان تیروئید گرفت که درمانش کلی هزینه بر دار بود با پرتو درمانی توده سرطانی رو کوچیک کردند مشکلات تیروئید شوخی بردار نیست.