آزمایش آنلاین

19 آذر 1397
به چه خدمتی نیاز دارید؟

پدر من سرطان تیروئید گرفت که درمانش کلی هزینه بر دار بود با پرتو درمانی توده سرطانی رو کوچیک کردند مشکلات تیروئید شوخی بردار نیست.

بقیه درباره " آزمایش آنلاین " چه می گویند