آزمایش آنلاین

آزمایش اعتیاد

من قرار بود سال پیش با یه اقایی که شناخت زیادی ازش نداشتیم باشه ازدواج کنم. پدرم می گفتن  خداروشکر یکی بهم پیشنهاد این ازمایش رو داد تا بتونم با خیال راحت تصمیم بگیرم

1397-09-19

من قرار بود سال پیش با یه اقایی که شناخت زیادی ازش نداشتیم باشه ازدواج کنم. پدرم می گفتن  خداروشکر یکی بهم پیشنهاد این ازمایش رو داد تا بتونم با […]
1397-09-19

برای کارم ازم تست اعتیاد خواسته بودن. جالب بود که می شد بیان شرکت و این تست رو همونجا ازم بگیرن حالا منتظر جوابم هستم تا برام بفرستن فقط .
1397-09-19

چند وقت بود به رفتارهای همسرم مشکوک شده بودم. اطرافیانم فکرای بدی تو ذهنم انداخته بودن،من هفته پیش از این تست برای شوهرم استفاده کردم. الان دیگه خیالم راحت شد، […]