• نوشته شده توسط مدیر سایت
  • 19 / 09 / 1397

چند وقت بود به رفتارهای همسرم مشکوک شده بودم. اطرافیانم فکرای بدی تو ذهنم انداخته بودن،من هفته پیش از این تست برای شوهرم استفاده کردم. الان دیگه خیالم راحت شد، چون خدا رو شکر پاک پاک بود.