آزمایش آنلاین

19 آذر 1397
19 آذر 1397
به چه خدمتی نیاز دارید؟

چند وقت بود به رفتارهای همسرم مشکوک شده بودم. اطرافیانم فکرای بدی تو ذهنم انداخته بودن،من هفته پیش از این تست برای شوهرم استفاده کردم. الان دیگه خیالم راحت شد، چون خدا رو شکر پاک پاک بود.

بقیه درباره " آزمایش آنلاین " چه می گویند