• نوشته شده توسط مدیر سایت
  • 19 / 09 / 1397

برای کارم ازم تست اعتیاد خواسته بودن. جالب بود که می شد بیان شرکت و این تست رو همونجا ازم بگیرن حالا منتظر جوابم هستم تا برام بفرستن فقط .