19 آذر 1397
19 آذر 1397

درخواست آزمایش در محل


برای کارم ازم تست اعتیاد خواسته بودن. جالب بود که می شد بیان شرکت و این تست رو همونجا ازم بگیرن حالا منتظر جوابم هستم تا برام بفرستن فقط .