آزمایش آنلاین

مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

1396-08-29
معاونت علمی ریاست جمهوری-آزمایش آنلاین

گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از آزمایش آنلاین

گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از آزمایش آنلاین   روزهای جشنواره بین المللی رسانه های دیجیتال سپری شد و محل برگزاری این جشنواره […]