آزمایش آنلاین
1397-07-04
قند خون ناشتا

قند خون ناشتا (FBS)

قند خون ناشتا (FBS)  قند خون ناشتا (FBS) به طور معمول تقریبا حدودا یک ساعت پس از صرف غذا افزایش پیدا می کند. معمولا افزایش میزان قند خون وابسته به […]