اعداد نرمال آزمایش غربالگری

23 مهر 1397
اعداد نرمال آزمایش غربالگری

اعداد نرمال آزمایش غربالگری

اعداد نرمال آزمایش غربالگری: غربالگری آزمایشی است که برای تشخیص بیماری مادرزادی یا احتمال آن در جنین انجام می شود. اکثر آزمایش ‌های غربالگری غیرتهاجمی می باشند، یعنی برای انجام […]