آزمایش آنلاین

اعداد نرمال آزمایش غربالگری

23 مهر 1397
اعداد نرمال آزمایش غربالگری

اعداد نرمال آزمایش غربالگری

غربالگری آزمایشی است که برای تشخیص بیماری مادرزادی یا احتمال آن در جنین انجام می شود. اکثر آزمایش ‌های غربالگری غیرتهاجمی می باشند، یعنی برای انجام این گونه آزمایش ها […]
بقیه درباره " آزمایش آنلاین " چه می گویند