آزمایش آنلاین
1396-03-04
مهندسی ژنتیک

مرکز ژنتیک

مرکز ژنتیک علم ژنتیک در حال حاضر با پیشرفت های چشمگیر تمام محققان داخلی و خارجی، دیگر صرفا علمی برای تشخصی و رفع بیماری های مختلف ژنتیکی نیست و از […]
1396-02-17
معلولیت

آزمایش ژنتیک قبل از ازدواج

آزمایش ژنتیک قبل از ازدواج آزمایش ژنتیک قبل از ازدواج جزو آزمایش هایی است که در میان زوجین ناشناخته است. بسیاری از زوجین با آزمایش خون قبل از ازدواج آشنا […]
1396-02-05
هزینه آزمایش ژنتیک

هزینه آزمایش های ژنتیک

هزینه آزمایش های ژنتیک با نبود سازمان های بیمه کننده برای پوشش این آزمایش ها ،  کمی گران است اما با این حال انجام این آزمایش ها بهتر از پذیرفتن […]
1396-01-27
آزمایش ژنتیک

آزمایش ژنتیک و انواع آن

آزمایش ژنتیک، وضعیت یک فرد را به منظور تشخیص ابتلا به حالت ها و بیماری های وراثتی و ژنتیکی و نیز ناقل یا عدم ناقل بودن این بیماری ها بررسی […]