آزمایش آنلاین

آزمایش کلیه و ادرار

این دسته از آزمایش‌ها، با بررسی وضعیت ظاهری، شیمیایی و میکروسکوپی ادرار و کشت ادرار، اطلاعات دقیقی از انواع عفونت‌های بدن، اختلال در عملکرد کلیه و مجاری ادراری و حتی سایر اندام‌های بدن نشان می‌دهد.

1399-12-12

stool culture

1399-12-05

کشت ادرار (U/C)

1399-12-05

آنالیز ادرار (U/A)

1399-06-15

آزمایش BUN

چرا و چه موقع آزمایش انجام می شود؟ ارزیابی عملکرد کلیه ها، نظارت بر روند درمانی و میزان اثربخش بودن دیالیز یا سایر درمانها در بیماران کلیوی معمولا به عنوان […]
1399-06-01

آزمایش کارکرد کلیه | eGFR

eGFR یا سطح تصفیه گلومرول اندازه گیری شده، عددی است که بر طبق آزمایش خون برای اندازه گیری کراتنین به دست می آید. این عدد به شما می گوید که […]
1399-06-01

آزمایش اوره | Urea

این آزمایش برای مواردی مانند، سنجش کلی عملکرد کلیه و سرعت تصفیه گلومرولی (GFR)، تشخیص افتراقی اورمی قبل کلیوی، کلیوی و بعد از کلیوی از یکدیگر به همراه تست کراتینین […]