آزمایش آنلاین

چکاپ بانوان

من قبلاً خیلی بی حال بودم و اصلاً حوصلۀ هیچ کس و درس و هیچی رو نداشتم. خیلی اذیت می شدم. بعد از اینکه آزمایش دادم، فهمید مشکل غدد دارم و الان خیلی بهترم.

1396-10-22

من قبلاً خیلی بی حال بودم و اصلاً حوصلۀ هیچ کس و درس و هیچی رو نداشتم. خیلی اذیت می شدم. بعد از اینکه آزمایش دادم، فهمید مشکل غدد دارم […]
1396-10-22

اینکه بتونی خانواده تو هر چند سال یکبار چکاپ پزشکی کنی تا مطمین بشی طوریشون نیست، خیلی به آدم آرامش می ده.
1396-10-22

از وقتی فهمیدم مشکل پوستم از ناراحتیه کبدمه، تونستم بعد از مدتها پوستمو درست کنم.