آزمایش آنلاین

22 دی 1396
22 دی 1396
به چه خدمتی نیاز دارید؟

من قبلاً خیلی بی حال بودم و اصلاً حوصلۀ هیچ کس و درس و هیچی رو نداشتم. خیلی اذیت می شدم. بعد از اینکه آزمایش دادم، فهمید مشکل غدد دارم و الان خیلی بهترم.

بقیه درباره " آزمایش آنلاین " چه می گویند