• نوشته شده توسط مدیر سایت
  • 22 / 10 / 1396

من قبلاً خیلی بی حال بودم و اصلاً حوصلۀ هیچ کس و درس و هیچی رو نداشتم. خیلی اذیت می شدم. بعد از اینکه آزمایش دادم، فهمید مشکل غدد دارم و الان خیلی بهترم.

‍‍