آزمایش آنلاین
1396-11-22
آزمایش خون MCV

آزمایش خون MCV

یکی دیگر از فاکتورهایی که در آزمایش خون اندازه‌گیری می‌شود، mcv است. mcv در آزمایش خون ، مخفف Mean Corposcular Volume است و به میانگین حجم سلول‌های قرمز خونی یا […]