پرکاری تیروئید

11 مرداد 1398
پرکاری تیروئید

پرکاری تیروئید

یکی از بیماری های غده تیروئید پرکاری آن است. این غده به شکل پروانه در جلوی گردن قرار دارد و دو هورمون T3 T4 ترشح می کند که هردوی این […]