آزمایش آنلاین

پاتوبیولوژی تهران

14 مهر 1396
آزمایشگاه پاتوبیولوژی عماد

آزمایشگاه عماد

آزمایشگاه عماد آزمیشگاه عماد یکی از آزمایشگاه های تخصصی و فوق تخصصی فعال در تهران می باشد که از سال 1388 با تلاش های بی پایان آقای دکتر پورشفیع تاسیس شده است […]
بقیه درباره " آزمایش آنلاین " چه می گویند