آزمایش آنلاین

پاتوبیولوژی اقدسیه

1396-06-28
آزمایشگاه اقدسیه

آزمایشگاه اقدسیه

آزمایشگاه اقدسیه آزمایشگاه اقدسیه واقع در منطقه یک تهران، یکی از برترین آزمایشگاه های تخصصی تهران می باشد. ارائه خدمات گوناگون ویژه پزشکان و مراجعه کنندگان، راه را برای دستیابی به […]