آزمایش آنلاین
1396-02-05
هزینه آزمایش ژنتیک

هزینه آزمایش های ژنتیک

هزینه آزمایش های ژنتیک با نبود سازمان های بیمه کننده برای پوشش این آزمایش ها ،  کمی گران است اما با این حال انجام این آزمایش ها بهتر از پذیرفتن […]