آزمایش آنلاین
1398-05-17
نمونه برداري از مغز استخوان

نمونه برداری از مغز استخوان

مغز استخوان داراي دو قسمت مايع و جامد مي باشد، پزشك با استفاده از يك سوزن مقداري از مايع درون مغز استخوان را بر مي دارد و براي نمونه برداري […]