آزمایش آنلاین

مرکز ژنتیک

4 خرداد 1396
مهندسی ژنتیک

مرکز ژنتیک

مرکز ژنتیک علم ژنتیک در حال حاضر با پیشرفت های چشمگیر تمام محققان داخلی و خارجی، دیگر صرفا علمی برای تشخصی و رفع بیماری های مختلف ژنتیکی نیست و از […]
بقیه درباره " آزمایش آنلاین " چه می گویند