آزمایش آنلاین
1395-01-23

بیمه های طرف قرارداد با آزمایشگاه

اکثر بیمه های همگانی با آزمایشگاه طرف قرداد هستند. مانند تامین اجتماعی, نیروهای مسلح, سلامت.. .در صورتی که فرد با بیمه تکمیلی خاصی قرارداد دارد می بایست حتماً در هنگام […]
1395-01-22
حکم آزمایش خون در زمان روزه داری چگونه است؟

آیا نمونه گیری آزمایش روزه را باطل می کند؟

در ماه رمضان چگونه آزمایش بدهم؟ آیا روزه ام باطل می شود؟