آزمایش آنلاین

راز سلامتی

29 فروردین 1395
نمونه گیری خون

نکات مهمی که در هنگام آزمایش دادن باید رعایت نمایید

قوانین و مقرراتی که فرد مورد ازمایش باید قبل از ازمایش دادن رعایت کند در اکثر تست های ازمایشگاهی ناشتا بودن الزامی است, ویژگی های فرد ناشتا بدین گونه است که […]
بقیه درباره " آزمایش آنلاین " چه می گویند