آزمایش آنلاین

خون بارداری

27 آذر 1397
تست خون بارداری

تست خون بارداری

تست خون بارداری  تست خون بارداری بر مبنای هورمون بارداری که گونادوتروپین نامیده و به اختصار HCG گفته می شود، انجام می گیرد و برای کسانی که قاعدگی نا منظمی […]
بقیه درباره " آزمایش آنلاین " چه می گویند