آزمایش آنلاین

تست هموگلوبین

24 خرداد 1398

آزمایش HB

آزمایش HB یا همان تست هموگلوبین به منظور بررسی آنمی انجام می‌شود. همچنین آزمایش HB را به منظور بررسی شمارش کامل سلول‌های خونی انجام می‌دهند. در واقع از  آزمایش HB برای تشخیص […]
بقیه درباره " آزمایش آنلاین " چه می گویند