آزمایش آنلاین
1398-03-24

آزمایش HB

آزمایش HB یا همان تست هموگلوبین به منظور بررسی آنمی انجام می‌شود. همچنین آزمایش HB را به منظور بررسی شمارش کامل سلول‌های خونی انجام می‌دهند. در واقع از  آزمایش HB برای تشخیص […]