آزمایش آنلاین
1398-04-22
علم بیوشیمی

بیوشیمی

بیوشیمی یا زیست شیمی به مطالعه و بررسی تمام واکنش های شیمیایی و فرآیندهای زیستی که در بدن موجودات زنده اتفاق می افتد، می پردازد. با علم بیوشیمی می توان […]